Nordic Field Trial System Version: 1.1.7473.18532
052051919 Vækstregulering og svampebekæmpelse i hundegræs. DLF Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 16-12-2019
Fordelingsdato: 12-02-2019
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge betydningen af delt vækstregulering og svampebekæmpelse i hundegræs for udbytteniveauet.

BAGGRUND: Tidligere forsøg har vist, at hundegræs skal vækstreguleres. Forsøg i andre frøarter har vist, at det kan være en fordel at dele vækstreguleringen. Forsøgene skal afdække om det også er tilfældet i hundegræs til frø.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges i en 2. års mark i hundegræs i sorten Amba, der er gødsket med 60 kg N i efteråret.
Det er vigtigt, at sortsnavnet indberettes i PC markforsøg straks efter forsøget er afsat.

ANLÆGSDATA: Der ønskes min. 30 cm parcelgrænser mellem parcellerne. Så vidt muligt ønskes forsøget anlagt i 2 eller 4 rækker.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 50m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg
NæringsstofferNKun forsøg140 kg

GENEREL BEHANDLING:
Hele forsøget grundgødskes med 140 kg N i april samt normale mængder P, K og S. Ved mistanke om manganmangel skal hele arealet behandles med 5 kg mangansulfat pr. ha.
På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden vækstregulering og svampebekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Forsøgsarealet skal renholdes for ukrudt og skadedyr.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Vækstregulering og svampebekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
105-05-2019
0,8 l Moddus M
0,2 l Agropol
205-05-2019
0,5 l Bell
0,3 l Comet Pro
320-04-2019
2 l Cycocel 750
05-05-2019
0,8 l Moddus M
0,5 l Bell
0,3 l Comet Pro
405-05-2019
0,8 l Moddus M
0,5 l Bell
0,3 l Comet Pro
505-05-2019
1,2 l Moddus M
0,5 l Bell
0,3 l Comet Pro
620-04-2019
0,4 l Moddus Start
05-05-2019
0,8 l Moddus M
0,5 l Bell
0,3 l Comet Pro
720-04-2019
0,4 l Moddus Start
05-05-2019
0,8 l Moddus M
0,2 l Agropol
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l/ha
 • Led 3, 6 og 7 behandles ca. 20. april.
 • Alle led behandles ca. 5. maj.
  Der må ikke vækstreguleres i en periode med udsigt til nattefrost. Bedste tidspunkt til vækstregulering er i en periode med stigende temperaturer.

  Vejrdata på sprøjtetidspunkt indberettes i notat på enkeltforsøget. Temperatur, skydække og tidpunkt for sprøjtning noteres.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
  GØDNING: Skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-03-2019, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
  OBS: Aktuel højde i marken, og IKKE længde af udstrakt plante.
   
  P0220-04-2019, Før 1. sprøjtning
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelMASTIGOSPORIUM % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  P0305-05-2019, Før 2. sprøjtning
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelMASTIGOSPORIUM % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  P0426-05-2019, 3 uger efter sidste behandling
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelMASTIGOSPORIUM % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  P05Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til DLF (lærredspose).
  Prøvestørrelse: ca. 2 kg. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst. Prøverne sendes til DLF. Se tekstafsnit KERNE-FRØ PRØVE.
  RENHED, % i råvare ved maskinrensning
  RENT FRØ, % i maskinrenset vare
  ledKERNE/FRØ-PRØVE2 til DLF (plastpose).
  Prøvestørrelse: 0,1 kg frø pr. led. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst. Prøverne sendes til DLF.
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  Vurderes inden høst
   


  HØST: Forsøget skårlægges, og høstes inden afgrøden begynder at drysse. Forsøget SKAL høstes med min. 20 % vand i frøet. Kontakt frøkonsulent inden forsøget høstes.

  KERNE/FRØ PRØVE: Prøve til RENHED og RENT FRØ udtages således, at der ca er 2 kg frø pr led, hvilket svarer til 1 spandfuld.
  Se "Instruktion for udtagning af prøver i frøgræsser"

  Bemærk prøverne sendes direkte til DLF, Højerupvej 31, 4660 Store Heddinge.

  SPILD: I forsøg med vækstregulering er det ekstra vigtigt at registrere, hvis der har været spild ved høst. En præcis opgørelse af spildet er meget vigtig for tolkningen af resultaterne. Derfor er det af stor betydning, at spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt, og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Anvend mappen "Værktøj til bedømmelser af spild i frøgræsmarker" eller Se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Barthold Feidenhans´l : 87 40 54 25 / 40 30 17 78 eller på mail: baf@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agropol GHS07 GHS05
  Bell GHS08 GHS07
  Comet Pro GHS07 GHS08 GHS09
  Cycocel 750 GHS09 GHS06
  Moddus M GHS09 GHS07
  Moddus Start GHS07 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk