Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
091621919 Vækstregulering i vårbyg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 19-08-2019
Fordelingsdato: 17-03-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekt af behandlinger og strategier til vækstregulering og reduktion af strå- og aksknækning i vårbyg.

BAGGRUND: Der er et ønske om at vurdere timing og split-behandling af vækstregulering i vårbyg.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene ønskes anlagt i de mest dyrkede sorter såsom RGT Planet, Flair, Laurikka, Ellinor eller Laureate. Andre sorter kan også anvendes. Hvilke sorter man har mulighed for at anlægge forsøget i mailes til Lotte Buch . Inden anlæg af forsøget godkendes sorten af Teknologisk Institut. Forsøget skal tildeles ekstra 30 kg N udover norm ved anlæg.

Der skal indsamles vejrdata i forsøget og i den forbindelse skal der tilkobles en vejrstation. Mere information vil blive udsendt via mail.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 90m2. Høstparcel minimum 90m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
NæringsstofferNKun forsøg30 kg

GENEREL BEHANDLING:
Forsøget skal tildeles ekstra 30 kg N udover norm ved anlæg af forsøg.Gødningstildeling indberettes straks i PC Markforsøg.
På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden vækstregulering end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Vækstregulering
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen vækstreguler.
2Stadium 25 - 29
0,25 l Moddus Start
0,15 l Agropol
3Stadium 32 - 33
0,25 l Moddus Start
0,15 l Agropol
4Stadium 32 - 33
0,5 l Medax Top
0,5 l Ammoniumsulfat-opløsning
5Stadium 32 - 33
0,25 l Moddus M
0,15 l Agropol
Stadium 37 - 390,15 l Moddus M
0,15 l Cerone
0,15 l Agropol
6Stadium 32 - 33
0,25 l Moddus Start
0,15 l Agropol
Stadium 37 - 390,15 l Moddus Start
0,15 l Cerone
0,15 l Agropol
7Stadium 37 - 39
0,15 l Moddus Start
0,15 l Agropol
8Stadium 37 - 39
0,15 l Moddus Start
0,15 l Agropol
0,15 l Cerone
9Stadium 37 - 390,15 l Cerone
0,15 l Agropol
10Stadium 37 - 390,3 l Cerone
0,15 l Agropol
11Stadium 37 - 390,45 l Cerone
0,15 l Agropol
12Stadium 39 - 450,15 l Cerone
0,15 l Agropol
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l pr. ha.
 • Led 2 behandles i st. 25-29
 • Led 3-6 behandles i st. 32-33.
 • Led 5-11 behandles i st. 37-39.
 • Led 12 behandles i st. 39-45
  Mellem behandlingstidspunkterne i st. 25-29, 32-33 og 37-39 skal der min. være 10 dage.
  Temperatur og tidspunkt for sprøjtning noteres som notat i PC Markforsøg.

  Behandling ved gode vækstforhold, ved tvivl kontakt venligst Marian Thorsted 87405447 eller mdt@seges.dk

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.

  GØDNING: Skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2019, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  Parcel*2 .
  Indtast postnummer hvor forsøget ligger
   
  P02Stadium 51 - 59, Ved skridning
  ParcelSIDESKUD /plante.
  Sideskud tælles på 4 planter pr parcel
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelRAMULARIA % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  P03Stadium 71
  ParcelSTRÅLÆNGDE cm, fra jord til aks.
  Måles i cm fra jord til start af aks
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelLEJESÆD index.
  Se tekstafsnit LEJESÆD
   
  ParcelLEJESÆD 0 % hældning, Afgrøden står ret op.
   
  ParcelLEJESÆD 1-9 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 10-19 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 20-29 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 30-39 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 40-49 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 50-59 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 60-69 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 70-79 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 80-89 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 90-99 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 100 % hældning, Afgrøden er helt i leje.
   
  ParcelAKSNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen aksnedknækn. 10=total nedknækn..
   
  ParcelSTRÅNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen nedknækn., 10 total nedknækn..
   
  P04Stadium 83 - 85
  ParcelSTRÅLÆNGDE cm, fra jord til aks.
  Måles i cm fra jord til start af aks
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelLEJESÆD index.
  Se tekstafsnit LEJESÆD
   
  ParcelLEJESÆD 0 % hældning, Afgrøden står ret op.
   
  ParcelLEJESÆD 1-9 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 10-19 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 20-29 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 30-39 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 40-49 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 50-59 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 60-69 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 70-79 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 80-89 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 90-99 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 100 % hældning, Afgrøden er helt i leje.
   
  ParcelGRØNSKUD /m2.
   
  ParcelAKSNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen aksnedknækn. 10=total nedknækn..
   
  ParcelSTRÅNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen nedknækn., 10 total nedknækn..
   
  ParcelAKS /m2.
   
  P05Stadium 90, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven
  1000 KORNSVÆGT, g
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SORTERING, % kerner > 2,5 mm
  VAND, % i kerne/frø
  SORTERING, % kerner > 2,8 mm
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelLEJESÆD 0 % hældning, Afgrøden står ret op.
   
  ParcelLEJESÆD 1-9 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 10-19 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 20-29 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 30-39 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 40-49 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 50-59 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 60-69 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 70-79 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 80-89 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 90-99 % hældning, .
   
  ParcelLEJESÆD 100 % hældning, Afgrøden er helt i leje.
   
  ParcelLEJESÆD index.
  Se tekstafsnit LEJESÆD
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
  FOTO digital.
  Se tekstafsnit FOTO
   


  LEJESÆD: Lejesæd vurderes med to forskellige metoder.
  1: Lejesæd, karakter: Lejesæd opgøres som tidligere efter karakterskalaen 0-10.
  2: Lejesæd, Index: Hældningen af afgrøden er inddelt i grupperinger fra 0-100 % hældning. En hældning på 0 % svarer til opretstående planter, og en hældning på 100 % svarer til planter helt i leje. I hver gruppering noteres procentdelen af arealet i parcellen, som har den hældning svarende til intervallet i grupperingen.
  Eksempel: Hvis der f.eks. er 20 procent af arealet i parcellen, som har en hældning mellem 30-39 %, så noteres tallet 20 i måleparameteren med 30-39 % hældning. I samme parcel er der 30 procent af arealet med en hældning på 91-99 %, så tallet 30 noteres i måleparameteren 91-99 % hældning. I resten af parcellen er der ikke lejesæd, dvs. i 50 procent af parcellen er hældningen 0 % og der skrives 50 i måleparameteren. For hver parcel skal summen være 100, svarende til 100 %.
  OBS: I de måleparametre der ikke er repræsenteret i parcellen skal der angives et 0.

  FOTO: Der tages fotos af hver parcel i den gentagelse, som belyser forsøgets udseende bedst. Billederne tages fra enden af parcellen, så det giver et indtryk af graden af lejesæd i hele parcellen. Der kan også tages et dronebillede istedet, der viser hele forsøget inden høst. Billederne indsættes som notat i PC Markforsøg

  HØST: Ved lejesæd i forsøget skal der høstes fra samme side indenfor gentagelsen.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Marian D. Thorsted: 87 40 54 47 eller på mail: mdt@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  19-08-2019Forsøgsanvarlig rettet til LTB fra ABV (ABV).

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agropol GHS05 GHS07
  Ammoniumsulfat-opløsningIntet faresymbol
  Cerone GHS05 GHS07
  Medax Top GHS07
  Moddus M GHS07 GHS09
  Moddus Start GHS09 GHS07


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk