Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
020081719 Kvælstofrespons i økologisk kløvergræs - 2. brugsår Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 05-03-2019
Fordelingsdato: 10-03-2019
Planansvarlig: Kim Wendelboe
Telefon: 7220 1130
Email: kwe@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge betydningen af kvælstofgødskning i husdyrgødning for udbytte, kvalitet og kløverandel i blanding Ø22 og Ø42. Desuden ønskes eftervirkningen, når kløvergræsmarken omlægges, undersøgt.

BAGGRUND: Forsøget er en del af projektet Smartgrass, som undersøger sammenhæng mellem kvælstofgødskning, udbytte og kløverandel i økologiske og konventionelle kløvergræsmarker. I konventionelle forsøg måles udvaskning med sugeceller og i økologiske forsøg måles det som eftervirkning i vårsæd i 2020.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges hvor 020081718 er gennemført korrekt. Der høstes 4 slæt forsøgsmæssigt med græshøster. Der må ikke tilføres anden gødning end forsøgsgyllen.

Forsøgsbehandlinger 2017-2020:
 • 2017: Udlæg af kløvergræs blanding Ø22 og Ø42.
 • 2018: Gødskning af kløvergræs (gylle til tre slæt). Høst af 4 slæt med græshøster.
 • 2019: Gødskning af kløvergræs (gylle til tre slæt). Høst af 4 slæt med græshøster.
 • 2020: Eftervirkning måles i vårsæd. Høstes med forsøgsmejetærsker

  Gyllen skal i 2018 + 2019 skaffes lokalt. Der kan både anvendes kvæg og svinegylle. Gyllen skal indeholde minimum 3 kg Total-N pr. ton.


 • ANLÆGSDATA:
 • Parcellerne blev i 2017 anlagt på tværs af agerretningen i blokkene i faktor 2.
 • Der må ikke køres med gyllevogn, frakørselsvogne eller vandingsmaskine i parcellerne.
 • Der må ikke anvendes gylle eller gødning i forsøget, ud over den i planen angivne.
 • Forsøgene skal vandes optimalt efter Vandregnskab Online.
 • Forsøget skal markeres, så det kan genfindes efter pløjning i 2020.

  Anlægsparcel minimum 36 m2. Høstparcel minimum 18 m2.
  Bruttoparcel: Bredde 3,0 m. Nettoparcel: Bredde 1,5m. Den del af parcellerne, som ikke skal høstes, fungerer som værn.

  Varighed: 4 år.

 • PARCELGRÆNSER: Der etableres ingen parcelgrænser. Arealet uden om nettoparcellen afpudses, når der tages slæt.

  DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 18m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  HandelsgødningerGrundgødskningKun forsøg
  Patentkali, Kun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Det er vigtigt, at der ikke mangler kalium og svovl. Hele forsøget grundgødskes i 2019 med patentkali på baggrund af jordprøverne udtaget i led B1 (op til et kalital på 8) efter aftale med Inger Bertelsen, SEGES.

  Ud over patentkali må der kun anvendes den gødning, som er anført i forsøgsbehandlingerne i 2019. Der tilføres ingen gødning til forsøget i 2020. Der foretages ikke ukrudtsbekæmpelse i forsøget.

  GØDNING: Gylle fra svin eller kvæg skaffes lokalt.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødskning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  115-03-2019
  Ved begyndende vækst
  Ingen N
  201-03-2019
  Ca. 14 dage før udbringning
  Total-NGylle 1789
  15-03-2019
  Gylleudbringning
  Forår
  50 kg Total-NGylle 1790
  315-03-2019
  Gylleudbringning
  Forår
  100 kg Total-NGylle 1790
  415-03-2019
  Gylleudbringning
  Forår
  100 kg Total-NGylle 1790
  15-05-2019
  Ca. 14 dage før gylleudbringning
  Total-NGylle 1791
  29-05-2019
  Gylleudbringning
  Efter høst af 1. slæt
  100 kg Total-NGylle 1792
  515-03-2019
  Gylleudbringning
  Forår
  100 kg Total-NGylle 1790
  29-05-2019
  Gylleudbringning
  Efter høst af 1. slæt
  100 kg Total-NGylle 1792
  26-06-2019
  Ca. 14 dage før gylleudbringning
  Total-NGylle 1793
  10-07-2019
  Gylleudbringning
  Efter høst af 2. slæt
  100 kg Total-NGylle 1794
  615-03-2019
  Gylleudbringning
  Forår
  N-modelGylle 1790
  29-05-2019
  Gylleudbringning
  Efter høst af 1. slæt
  N-modelGylle 1792
  10-07-2019
  Gylleudbringning
  Efter høst af 2. slæt
  N-modelGylle 1794


  Faktor 2: Kløvergræsblanding (udlagt i 2017)
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  AKløvergræsblanding Ø22
  Tidlig forår
  Kløvergræsbland.25 kg Blanding nr. 22
  BKløvergræsblanding Ø42
  Tidlig forår
  Kløvergræsbland.25 kg Blanding nr. 42
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  1789EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1790EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1791EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1792EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1793EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1794EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  Gylle udbringes af Teknologisk Institut. Dette koordineres i god tid med Henrik Flansmose Junker, tlf: 7220 3386 fra Teknologisk Institut. Det er vigtigt, at der udtages en gylleanalyse ca. 14 dage før udbringning (hhv. 1789 før 1. udbringning, 1791 før 2. udbringning og 1793 før 3. udbringning), så gyllemængden kan tilpasses. Ved udbringning udtages igen en analyse (hhv. 1790 ved 1. udbringning, 1792 ved 2. udbringning og 1794 ved 3. udbringning) af den udbragte kvæg-/svinegylle, og den udbragte mængde registreres. Mængden af gylle, der tilstræbes udbragt, er angivet under forsøgsbehandlinger for de enkelte led.

 • Led 1: Ingen gødning
 • Led 2: 50 kg total N i gylle i foråret
 • Led 3: 100 kg total N i gylle i foråret
 • Led 4: 100 kg total N i gylle i foråret + 100 kg total N i gylle efter 1. slæt
 • Led 5: 100 kg total N i gylle i foråret + 100 kg total N i gylle efter 1. slæt + 100 kg total N i gylle efter 2. slæt
 • Led 6: Gødskning med gylle efter N-model, som udvikles gennem projektet

  I led 6 fastsættes gyllemængden på baggrund af N-model, som tager udgangspunkt i kløverandelen i det foregående slæt. Oplysninger om gyllemængde til hvert slæt tilsendes af Inger Bertelsen, SEGES.Til første slæt i 2019 anvendes kløverandelen fra oktober 2018: A6 = 78 pct., B6 = 98 pct. Beregnet gyllemængde til første slæt er 58 kg ammonium-N pr. ha. til led A6 og 26 kg ammonium-N pr. ha. til led B6. Gyllemængden i led 6 indberettes som notat på enkeltforsøget.

  For at kunne beregne gyllemængden til led 6, skal Teknologisk Institut straks uploade resultatet af den botaniske analyse og informere Inger Bertelsen om dette. Kvælstofmængden beregnes og Inger Bertelsen udsender information om denne til Teknologisk Institut og forsøgsenheden.

 •  

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-03-2019, Ved opstart af forsøg
  Alle målinger i P01 udføres kun i led: B1
  ledJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  P0201-04-2019
  ParcelFOTO digital.
  Udføres af AU. Se tekstafsnit om PARCELFOTO
   
  P0301-05-2019
  ParcelFOTO digital.
  Udføres af AU. Se tekstafsnit om PARCELFOTO
   
  P0428-05-2019, Ved høst af 1. slæt
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  iNDF, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  IVOS, %
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Prøven sendes til Teknologisk Institut. Se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
  TØRSTOF, g i græsprøven
  TØRSTOF, g i hvidkløverprøven
  TØRSTOF, g i rødkløverprøven
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  P0509-07-2019, Ved høst af 2. slæt
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  NDF, % i tørstof, total
  SUKKER, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  RÅASKE, % i tørstof
  IVOS, %
  TØRSTOF, % af råvare
  TRÆSTOF, % i tørstof
  iNDF, % i tørstof
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Prøven sendes til Teknologisk Institut. Se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
  TØRSTOF, g i græsprøven
  TØRSTOF, g i rødkløverprøven
  TØRSTOF, g i hvidkløverprøven
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  P0620-08-2019, Ved høst af 3. slæt
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  NDF, % i tørstof, total
  iNDF, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  IVOS, %
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Prøven sendes til Teknologisk Institut. Se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
  TØRSTOF, g i græsprøven
  TØRSTOF, g i hvidkløverprøven
  TØRSTOF, g i rødkløverprøven
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  P0708-10-2019, Ved høst af 4. slæt
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  NDF, % i tørstof, total
  SUKKER, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  RÅASKE, % i tørstof
  IVOS, %
  TØRSTOF, % af råvare
  TRÆSTOF, % i tørstof
  iNDF, % i tørstof
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Prøven sendes til Teknologisk Institut. Se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
  TØRSTOF, g i græsprøven
  TØRSTOF, g i rødkløverprøven
  TØRSTOF, g i hvidkløverprøven
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  PARCELFOTOS: Fotos i P02 og P03 tages af nettoparcellerne, således at hele parcellen fotograferes. Fotos tages af Søren Skovsen ssk@eng.au.dk.

  PLANTEPRØVE: Til bestemmelse af bælgplante-andel udtages der planteprøver på følgende måde: I bunken fra Haldruphøsteren udtages minimum 10 håndfulde kløvergræs (repræsentativ) rundt om og ind i stakken og lægges i "lufttætte poser". Normalt svarer det til ca. 2 kg, men det vil afhænge af kløvergræssets udvikling. Er afgrødemængden stor, skal der udtages en tilsvarende større prøvemængde end ved en lille mængde. OBS: Vigtigt at prøven ikke mases ned i posen, da den derved ødelægges. Anvend i stedet en større pose. Prøven skal sendes på køl til Teknologisk Institut, se Instruktion for udtagning af græsprøver

  HØST:
  Der høstes 4 slæt med græshøster. Datoen for 1. slæt er vejledende og bør tilpasses lokale forhold. Der er planlagt følgende slættidspunkter:
  1. slæt: 28/5
  2. slæt: 9/7
  3. slæt: 20/8
  4. slæt: 8/10
  Arealet bør have en græshøjde på 7-10 cm ved udgangen af oktober måned. Evt. afpudsning efter 1/11 skal forinden afklares med Inger Bertelsen.

  INDBERETNING ØKO-FORSØG Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
  Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Innovationsfonden har deltaget i finansieringen af projektet.

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Inger Bertelsen: 87 40 54 53 / 40 34 21 71 eller på mail: inb@seges.dk.

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk