Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
011551919 Vårbygsorter, A+ og B sorter, med og uden svampebek. Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 25-02-2019
Fordelingsdato: 23-02-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Andrea Schiemann
Telefon: /+4572203384
Email: ANSC@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge sorternes ydeevne og dyrkningsegenskaber med og uden svampebekæmpelse.


BAGGRUND: I forsøgene indgår A+ og B sorter.
 • B sorter er sorter, som er tilmeldt B afprøvning dvs. Landsforsøgene. B sorterne er enten optaget på EU's fælles sortsliste eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortlisteoptagelse i et andet land end Danmark.
 • A+ sorter er sorter, som er tilmeldt den to-årige værdiafprøvning (A afprøvning) ved Tystofte, og samtidig er tilmeldt Landsforsøgene. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste. Optagelse på den danske sortsliste giver adgang til optagelse på EU's fælles sortsliste.
  Forsøgsresultater publiceres på Sortinfo.


 • FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, hvor afgrøden i 2018 IKKE var græs.
  LFE 1 (LandboNord), LFE 6 (Ytteborg Syd) og LFE 16 (VKST Holeby) overflyver forsøgene med drone fire gange i løbet af vækstsæsonen (se P03-P06).

  FORSØGSSTEDER: LFE 1 (LandboNord), LFE 6 (Ytteborg Nord + Syd), LFE 12 (Fyn, Patriotisk Selskab) og LFE 16 (VKST Holeby).


  ARBEJDSFORDELING: Teknologisk Institut sår og høster forsøget hos LFE 12.

  ANLÆGSDATA: Design tilrettes af Teknologisk Institut efter tilbagemelding fra den forsøgsansvarlige, i hvor mange rækker forsøget skal anlægges.


  DESIGN DATA: Alpha-design, 2 faktorer, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING:
  VÆKSTREGULERING:
 • Vurderes der at være behov for vækstregulering for at undgå lejesæd, behandles i stadie 31-33 med 0,2-0,3 l Trimaxx eller 0,3-0,5 l Medax Top + 0,3-0,5 l ammonium sulfat.
 • For at sikre en god effekt af vækstreguleringsmidlerne, skal de anvendes i en periode med gode vækstforhold, og hvor afgrøden ikke er stresset. Tørkeramte afgrøder må ikke behandles.

  PLANTEVÆRN:
 • Vejledning i bekæmpelse af sygdomme meddeles senere på LandbrugsInfo.
 • På forsøgsarealet må der IKKE foretages svampebekæmpelse udover forsøgsbehandlingen.
 • Skadedyr bekæmpes efter behov.
 • Ukrudt skal bekæmpes effektivt, forekommer der græsukrudt på arealet bekæmpes med egnede græsmidler.

  GØDNING:
 • Der gødskes som udgangspunkt med N efter Landbrugs og Fiskeristyrelsen norm for marken korrigeret for udbytteniveau, forfrugt og kvælstofprognose. Hvis det vurderes at jordens gødningstilstand er så god at normen resulterer i et uhensigtsmæssigt højt kvælstofniveau, justeres N mængden ned. Det kan være tilfældet efter mange års tilførsel af husdyrgødning.
 • Hvis det er muligt, placeres gødningen ved såning, alternativt nedharves den inden såning. På grovsandet jord med udvaskningsrisiko, deles kvælstofgødningen.
 • P og K tildeles efter behov.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00Blanding, vårbygFlair
  KWS Fantex
  Laurikka
  RGT Planet
  2Stadium 00Evergreen
  3Stadium 00Laurikka
  4Stadium 00Charles
  5Stadium 00KWS Irina
  6Stadium 00RGT Planet
  7Stadium 00Scholar
  8Stadium 00Crossway
  9Stadium 00Dragoon
  10Stadium 00KWS Fantex
  11Stadium 00Flair
  12Stadium 00Laureate
  13Stadium 00Prospect
  14Stadium 00Cosmopolitan
  15Stadium 00Chanson
  16Stadium 00Raceway
  17Stadium 00Feedway
  18Stadium 00Newway
  19Stadium 00CB Cora
  20Stadium 00Focus
  21Stadium 00Champ
  22Stadium 00Applaus
  23Stadium 00Ellinor
  24Stadium 00Fairway
  25Stadium 00Greenway
  26Stadium 00Stairway
  27Stadium 00Gateway
  28Stadium 00RGT Slipstream
  29Stadium 00KWS Abbie
  30Stadium 00KWS Chrissie
  31Stadium 00CB Cloud
  32Stadium 00CB Comfort
  33Stadium 00CB Costa
  34Stadium 00Revanche
  35Stadium 00Wish
  36Stadium 00LG Diablo
  37Stadium 00Luther
  38Stadium 00NOS 112.430-22
  39Stadium 00NOS 112.435-04
  40Stadium 00NOS 112.480-18
  41Stadium 00NOS 112.580-07
  42Stadium 00KWS Willis
  43Stadium 00LG Bronco
  44Stadium 00Firefoxx
  45Stadium 00Br 13768fz2
  46Stadium 00CB17-0001
  47Stadium 00CB17-2002
  48Stadium 00CB17-2003
  49Stadium 00CB17-2248
  50Stadium 00CB17-5063
  51Stadium 00CB17-6010
  52Stadium 00CB17-8010
  53Stadium 00Floridor
  54Stadium 00Avenue
  55Stadium 00Fandaga
  56Stadium 00SY 416789
  57Stadium 00SY Splendor
  58Stadium 00LG Tosca
  59Stadium 00CB13-3047-B
  60Stadium 00SJ 191058
  61Stadium 00SJ 187751
  62Stadium 00Fangio
  63Stadium 00KWS Jessie
  64Stadium 00LGBN15007-185
  65Stadium 00LGBN15018-36
  66Stadium 00NORD 16/2547
  67Stadium 00SY Tungsten
  68Stadium 00SY 417021
  69Stadium 00Yoda
  70Stadium 00SY Stanza


  Faktor 2: Svampebekæmpelse
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  AIngen bladsvampe-bek
  BStadium 32 - 49Behand. medd. senere
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  Svampebekæmpelse: Forslag til midler og strategi i blok B meddeles fra SEGES via forsøgsmeddelelse på Landbrugsinfo. Den udførte behandling indberettes under forsøgsbehandlinger i faktor 2.
  Vandmængde 150-200 l. Anvend 200 l/ha ved sprøjtning på tørre blade, og 150 l/ha ved sprøjtning på fugtige blade.

  UDSÆD: Udsædsmængden beregnes til 300 spiredygtige kerner pr. m2.
  Til LFE 1, LFE 6 (Nord og Syd) og LFE 12 leveres udsæden afvejet og opsorteret til 12 x 1,25 meter brutto parceller fra Teknologisk Institut.
  LFE 16 modtager de beregnede udsædsmængder fra Teknologisk Institut og vejer selv ud.

  KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 11 - 12
  ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P03Stadium 14, 21 dage efter såning, Droneflyvning udføres kun hos LFE 1, LFE 6 (Syd) og LFE 16
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P04Stadium 23 - 25, Ved buskning, Droneflyvning udføres kun hos LFE 1, LFE 6 (Syd) og LFE 16
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P05Stadium 30 - 31, Droneflyvning udføres kun hos LFE 1, LFE 6 (Syd) og LFE 16
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P06Stadium 37, Droneflyvning udføres kun hos LFE 1, LFE 6 (Syd) og LFE 16
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P07Stadium 29 - 50, Før 1. sprøjtning, FØR ST. 31 BEDØMMES % PLANTER MED ANGREB, EFTER ST. 31 BEDØMMES % DÆKNING
  Alle målinger i P07 udføres kun i led: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40, A41, A42, A43, A44, A45, A46, A47, A48, A49, A50, A51, A52, A53, A54, A55, A56, A57, A58, A59, A60, A61, A62, A63, A64, A65, A66, A67, A68, A69, A70
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelBYGBLADPLET % planter m.
   
  ParcelBYGRUST % planter m.
   
  ParcelMELDUG % planter m.
   
  ParcelSKOLDPLET % planter m.
   
  P08Stadium 51 - 59, Ved skridning
  Alle målinger i P08 udføres kun i led: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40, A41, A42, A43, A44, A45, A46, A47, A48, A49, A50, A51, A52, A53, A54, A55, A56, A57, A58, A59, A60, A61, A62, A63, A64, A65, A66, A67, A68, A69, A70
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  P09Stadium 59, 14 dage efter, sidste sprøjtning
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  P10Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P11Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne forbliver i hver sin plastpose og påklæbes hver sin høst-label. OBS: KKG laver sortering kun i B-ledene. Se teksafsnit KERNE/FRØ PRØVE.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SORTERING, % kerner > 2,5 mm
  VAND, % i kerne/frø
  SORTERING, % kerner > 2,8 mm
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  KERNE/FRØ PRØVE: Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne forbliver i hver sin plastpose og påklæbes hver sin høstlabel. Teknologisk Institut laver ledprøver og analyserer dem for NIT-parametre (vand%, hl-vægt, råprotein) og renhed%. KUN B-ledne analyseres for sortering.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - KORN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Lars Bonde Eriksen: 87 40 53 66 / 30 92 17 30 eller på mail lbe@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  18-02-20194 droneflyvninger tilføjet (P08-P11), som skal udføres af LFE 1, LFE 6 (Syd) og LFE 16. (ANSC)
  25-02-2019De 4 droneflyvninger, som låg til sids,t er flyttet, så rækkefølgen af P-tiderne er kronologisk. (ANSC)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk