Nordic Field Trial System Version: 1.1.7473.18532
091661919 Bekæmpelse af bladlus i vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 19-03-2019
Fordelingsdato: 24-03-2019
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse merudbyttet i vinterhvede ved bekæmpelse af bladlus med skadedyrsmidler på forskellige tidspunkter samt belyse effekten af alternative midler.

BAGGRUND: Effekten af forskellige sprøjtetidspunkter og doser af skadedyrsmidler ønskes belyst. Ved brug af Siltac dannes der et siloconenet på bladlusene, der herved bekæmpes. Protect består af planteekstrakter, der hæmmer bladlusene. Bladlusene skal rammes af sidstnævnte to midler for at opnå effekt. Der bliver kun godkendt meget få nye aktivstoffer af skadedyrsmidler. Der er derfor risiko for resistensudvikling mod midlerne. Effekten af alternative midler ønskes derfor belyst.

FORSØGSBETINGELSER: Skal anlægges i et område med erfaringsmæssig mange bladlus. Forsøget må IKKE anlægges i gulrustmodtagelige sorter såsom Kalmar og Benchmark.
Der gennemføres 5 forsøg ialt. Der anlægges flere forsøg end der ønskes gennemført. Derfor skal der ved konstatering af bladlus i forsøget gives besked til Lotte Buch, der herefter giver besked om forsøget skal gennemføres.
Er der ikke konstateret angreb af bladlus stoppes forsøget.

ANLÆGSDATA: Anlægges forsøget først, når der er konstateret angreb af bladlus, afsættes forøget uden etablering af parcelgrænser, og der sprøjtes efter hvide flexstokke.
Anlægges forsøget med etablering af parcelgrænser gøres dette så sent som muligt ift. afgrøden og en eventuelt angreb af bladlus i området kendes.
Ved lejesæd i forsøget høstes hele parcellen.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden skadedyrsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Skadedyrsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen skadedyrs-bek.
2Stadium 590,1 kg Karate 2,5 WG
3Stadium 590,1 l Mavrik Vita
4Stadium 590,05 l Mavrik Vita
5Stadium 590,125 kg Pirimor G
6Stadium 710,1 l Mavrik Vita
7Stadium 590,05 l Mavrik Vita
Stadium 710,05 l Mavrik Vita
8efter behandling i st.59, se tekstafsnit
+ 1 uge
l Siltac SF
Ved behovl Siltac SF
Ved behovl Siltac SF
9efter behandling i st.59, se tekstafsnit
+ 1 uge
3 l Protect
Ved behov3 l Protect
Ved behov3 l Protect
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l.
For alle led gælder, at hvis angrebene af bladlus er forsinket, så kan første sprøjtning udsættes en uges tid og øvrige behandlinger udsættes tilsvarende. Der tilstræbes ca. 14 dage mellem st. 59 og st. 71. Noter de aktuelle vækststadier.
 • Led 2-5 og 7 behandles, når aksene er gennemskredne (st. 59).
 • Led 6 og 7 behandles i st. 71.
 • Led 8 og 9 behandles 1 uge efter vækststadie 59. Efterfølgende behandlinger udføres kun ved behov. Hvis der ses en opformering af bladlus gentages behandlingen med en uges mellemrum dog udføres der maks. 3 behandlinger, dvs. 1-3 behandlinger i forsøgsled 8 og 9. Marken tjekkes ugentlig efter sprøjtning for at vurdere effekten.
  - Dosis af Siltac er afhængig af den valgte vandmængde. Der skal anvendes 0,1 procent, dvs. der skal anvendes 0,15 l, hvis der anvendes 150 l vand.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2019
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 59, Før 1. behandling
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelBLADLUS % strå m.
   
  P03+ 1 uge, efter behandling i led 2, og før behandling i led 8 og 9
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4, 5
  ParcelBLADLUS % strå m.
   
  P04Stadium 71, 14 dage efter behandling, i led 2
  Alle målinger i P04 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
  ParcelBLADLUS % strå m.
   
  P05+ 1 uge, efter 2. behandling i led 6 og 7
  Alle målinger i P05 udføres kun i led: 1, 8, 9
  ParcelBLADLUS % strå m.
   
  P06+ 2 uger, efter behandling i led 6 og 7
  ParcelBLADLUS % strå m.
   
  P07Stadium 89 - 90, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   


  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i faglig notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87 40 54 39 / 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Karate 2,5 WG GHS07 GHS09
  Mavrik Vita GHS09
  Pirimor G GHS06 GHS08 GHS09
  ProtectIntet faresymbol
  Siltac SF GHS09 GHS07


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk