Nordic Field Trial System Version: 1.1.7198.16875
091641919 Afprøvning af forskellige svampemidler i vårbyg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 15-03-2019
Fordelingsdato: 20-03-2019
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekten af forskellige svampemidler i vårbyg samt belyse effekten af en ny model til bekæmpelse af svampesygdomme i vårbyg.

BAGGRUND: Forsøgsserien udføres for at kunne anvise de bedste bekæmpelsesstrategier mod bladsvampe i de mest dyrkede vårbygsorter.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøg ønskes anlagt i forskellige sorter. Hvilke sorter man har mulighed for at anlægge forsøget i mailes til Lotte Buch . Inden anlæg af forsøget oplyses sorten af Teknologisk Institut. Forsøgene skal anlægges i pløjede marker. Da effekten af svampesprøjtning på nedknækning af strå og aks samt lejesæd også ønskes belyst, så skal oplysning om evt. vækstregulering i forsøget indberettes på forsøget.
Anlægges forsøget i en mark, hvor den omkringliggende mark vækstreguleres, skal forsøget også vækstreguleres.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
JordbehandlingPløjningKun forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden svampebekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.
Hvis forsøget vækstreguleres skal man være opmærksom på om landmanden iblander svampemidler ved sprøjtning. Der kan træffes aftale med landmanden om, at forsøget først sprøjtes med vækstreguleringsmidler og først herefter iblandes evt. svampemiddel, når den omkringliggende mark sprøjtes.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sygdomsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen sygdoms-bek.
2Stadium 310,25 l Prosaro EC 250
Stadium 37 - 390,35 l Propulse SE 250
0,2 l Comet Pro
14 dage efter 2. behandling0,25 l Prosaro EC 250
3Stadium 310,25 l Prosaro EC 250
Stadium 37 - 390,35 l Propulse SE 250
0,2 l Comet Pro
4Stadium 310,375 l Orius Max 200 EW
Stadium 37 - 390,35 l Propulse SE 250
0,2 l Comet Pro
5Stadium 37 - 390,5 l Propulse SE 250
0,3 l Comet Pro
6Stadium 37 - 390,35 l Propulse SE 250
0,2 l Comet Pro
7Stadium 37 - 390,35 l Propulse SE 250
0,2 l Orius Max 200 EW
8Stadium 37 - 390,25 l Propulse SE 250
0,25 l Amistar
9Stadium 37 - 390,75 l Balaya
10Stadium 37 - 390,5 l Balaya
0,25 l Entargo
11Stadium 37 - 390,375 l Balaya
0,175 l Entargo
12Stadium 37 - 390,375 l Balaya
0,2 l Curbatur
13Stadium 37 - 390,35 l Prosaro EC 250
0,2 l Comet Pro
14Stadium 37 - 390,2 l Propulse SE 250
0,1 l Comet Pro
15Stadium 30Pl.værn Online, syg.
16Stadium 30Fugtmodel
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l. Ved sprøjtning efter st. 31-32 benyttes altid 200 l, hvis sprøjtning sker på tørre blade, og 150 l ved sprøjtning på fugtige blade.
 • Led 2, 3 og 4 behandles i st. 31.
 • Led 2-14 behandles i st. 37-39. Der tilstræbes ca. 14 dage mellem behandlingerne i st. 31 og 37-39. Det er vigtigt, at anden behandling udføres i st. 37-39.
 • Led 2 behandles yderligere 14 dage efter behandling i st. 37-39.
  Led 15 og 16: Se vejledning nederst tilføjet under bilag.
 • Led 15 behandles ift. Planteværn Online, som kontaktes første gang ved buskning. Alle kontakter med Planteværn Online udskrives og mailes løbende til Lotte Buch, Teknologisk Institut. Husk at indberette behandlinger i PC Markforsøg.
 • Led 16 behandles ifølge fugtmodel. Lotte Buch mailer hver uge om der er behov for sprøjtning. Første mulige behandling er i st. 30.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2019, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 31, Før 1. sprøjtning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelBYGBLADPLET % planter m.
   
  ParcelBYGRUST % planter m.
   
  ParcelMELDUG % planter m.
   
  ParcelSKOLDPLET % planter m.
   
  P03Stadium 37 - 39, Før 2. sprøjtning
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2, 4, 15, 16
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelRAMULARIA % dækning.
   
  P04Stadium 73, 14 dage efter sidste sprøjtning
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelRAMULARIA % dækning.
   
  P05Stadium 89, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelSTRÅNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen nedknækn., 10 total nedknækn..
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelAKSNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen aksnedknækn. 10=total nedknækn..
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   


  PLANTEPRØVE: Ved angreb af Ramularia sendes 5 planter fra ubehandlede parceller til "Skadestuen" på SEGES til verificering af angreb. Husk at anføre forsøgs- og løbenummer på prøven.
  Se evt. billeder af Ramularia i Vejledning i bedømmelser i Landsforsøgene.
  Sendes til:
  Skadestuen, SEGES
  Agro Food Park 15
  8200 Aarhus N

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87 40 54 39 / 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Amistar GHS07 GHS09
  Balaya GHS07 GHS09 GHS05
  Comet Pro GHS08 GHS07 GHS09
  Curbatur GHS09 GHS08 GHS07
  Entargo GHS09
  Orius Max 200 EW GHS08 GHS07 GHS09
  Propulse SE 250 GHS08 GHS09
  Prosaro EC 250 GHS09 GHS08 GHS07


  Bilag
  BeskrivelseFil
  Vejledning i behandling af forsøgsled med bladplet og skoldplet i byg 2019.pdfVejledning i behandling af forsøgsled med bladplet og skoldplet i byg 2019.pdf
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk