Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
091611919 Svampesprøjtning i majshelsæd Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 07-11-2019
Fordelingsdato: 19-03-2019
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekten af forskellige svampemidler i majshelsæd. Samt vurdere nøjagtigheden af fugtmodellen for majsøjeplet til beslutningsstøtte.

BAGGRUND: En tysk vejrmodel angiver risiko for angreb af majsøjeplet ved mindst 36 sammenhørende timer med bladfugt. Modellen ønskes afprøvet og kombineret med procent planter angrebet af majsøjeplet.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges i majshelsæd, hvor forfrugten er majs. Der anlægges 3 forsøg i pløjede marker og 2 forsøg upløjede marker. Der skal være mulighed for at anvende en sprøjte med stor frihøjde og stor bomhøjde.
Der ønskes anlagt forsøg i følgende sorter: Prospect, Wizzard, Mas 08.F, SY Nordicstar, Conclusion, Funktion, Ability, Kompetens og SY Milkytop. Hvilken sort man har mulighed for at anlægge forsøget i og om marken er pløjet/upløjet skal mailes til Lotte Buch . Inden anlæg af forsøget oplyses sorten af Teknologisk Institut, og om marken skal være pløjet/upløjet.

Forsøget vandes som resten af marken. På JB 1 og 3 skal der være mulighed for at vande optimalt efter Vandregnskab Online. Hvis der vandes, skal dato og mm vand oplyses.

Der skal indsamles vejrdata i forsøget og i den forbindelse skal der tilkobles en vejrstation. Mere information vil blive udsendt via mail.


ANLÆGSDATA: Forsøget kan anlægges i 2 rækker. Ved anvendelse af landmandens sprøjte skal parcelbredden svare til den ene side af bommen, dvs. 10-12 meter. Parcellængden skal være min. 25 meter. Høstparcelstørrelse: min. 15 meter x 2 rækker (skærebords bredde).
I parceller, der ligger ud til en gang eller et kørespor anvendt i forbindelse med sprøjtningen, skal der minimum være 2 værnerækker majs, der ikke har taget skade for at undgå påvirkning fra bl.a. lysindfald i høstrækkerne. Det vil sige, bruttoparceller i forsøg med behandlinger i høje afgrøder udført med traktorsprøjte skal anlægges med minimum 6 rækker brede parceller. Det sikres, at der er majsplanter i køresporene for at undgå uensartet spredning af sygdomme. Ved anvendelse af traktor sprøjte anlægges et passende værn (min. 2 meter) mellem hver parcel til stop/start for sprøjten.
Ved behov for en dug til påmontering under traktoren i forbindelse med sprøjtning kontaktes Torben Pedersen, Teknologisk Institut.


ARBEJDSFORDELING: Teknologisk Institut høster forsøget.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 6 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 250m2. Høstparcel minimum 22,5m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
JordbehandlingPløjningKun forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden svampebekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov. Det er vigtigt, at ukrudtet er bekæmpet effektivt.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Svampebekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen sygdoms-bek.
2Stadium 65
1 l Propulse SE 250
3Stadium 65
0,5 l Propulse SE 250
4Stadium 65
1 l Comet Pro
5Stadium 65
0,5 l Comet Pro
6Stadium 65
0,5 l Propulse SE 250
0,5 l Comet Pro
7Klimamodel
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde minimum 250 l pr. ha.
 • Led 2-6 behandles i st. 65.
 • Led 7, klimamodel: Fra uge 29 (15.-19. Juli) til og med uge 34 (19.-23. august) undersøges sprøjtebehov løbende. Eventuel sprøjtebehov i led 7 kan udløses til og med august måned. Hvis der er udløst sprøjtning, skal der ikke sprøjtes yderligere. Ved udløst sprøjtning anvendes 0,5 l/ha Propulse SE 250.

  Modellen udløser sprøjtning fra st. 51:
 • ved mindst 36 timer i træk med en luftfugtighed over 85 procent.
 • og ved samtidig mindst 45 % planter med angreb af majsøjeplet på blad 0 ved kolben. VIGTIGT: Bedømmelser af majsøjeplet i led 1 skal indberettes i PC markforsøg hver mandag fra uge 29 til og med uge 34.
 • Hvis der udløses en sprøjtning før st. 51 udføres sprøjtning tidligst i st. 51.
 • Lotte Buch mailer hver uge om der er sprøjtebehov i led 7. • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0215-07-2019, Uge 29
  ForsøgVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  MAJSØJEPLET % pl. m. ang. på bl. ved kolb.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  MAJSØJEPLET % dækning på blad ved kolben.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  MAJSBLADPLET % pl. m. ang. på bl. ved kolb.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  MAJSBLADPLET % dækning på blad ved kolben.
   
  P0322-07-2019, Uge 30
  ForsøgVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  MAJSØJEPLET % pl. m. ang. på bl. ved kolb.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  MAJSØJEPLET % dækning på blad ved kolben.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  MAJSBLADPLET % pl. m. ang. på bl. ved kolb.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  MAJSBLADPLET % dækning på blad ved kolben.
   
  P0429-07-2019, Uge 31
  ForsøgVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  MAJSØJEPLET % pl. m. ang. på bl. ved kolb.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  MAJSØJEPLET % dækning på blad ved kolben.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  MAJSBLADPLET % pl. m. ang. på bl. ved kolb.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  MAJSBLADPLET % dækning på blad ved kolben.
   
  P0501-08-2019, Før sprøjtning, i st. 65
  Alle målinger i P05 udføres kun i led: 1, 7
  Alle målinger i P05 udføres kun i gentagelse: 1, 2, 3
  ParcelMAJSBLADPLET % dækning af 2 bl. over kolbe.
  Den gennemsnitlige dækningsgrad af bladplet på de 2 blade over den største kolbe indberettes. Se tekstafsnit om BLADSVAMPEBEDØMMELSE
   
  ParcelMAJSBLADPLET % dækning af 2 bl. under kolbe.
  Den gennemsnitlige dækningsgrad af bladplet på de 2 blade under den største kolbe indberettes. Se tekstafsnit om BLADSVAMPEBEDØMMELSE
   
  ParcelMAJSBLADPLET % dækning på blad ved kolben.
   
  ParcelMAJSBLADPLET % pl. m. ang. på bl. ved kolb.
   
  ParcelMAJSØJEPLET % dækning af 2 bl. over kolbe.
  Den gennemsnitlige dækningsgrad af majsøjeplet på de 2 blade over den største kolbe indberettes. Se tekstafsnit om BLADSVAMPEBEDØMMELSE
   
  ParcelMAJSØJEPLET % dækning af 2 bl. under kolbe.
  Den gennemsnitlige dækningsgrad af majsøjeplet på de 2 blade under den største kolbe indberettes. Se tekstafsnit om BLADSVAMPEBEDØMMELSE
   
  ParcelMAJSØJEPLET % dækning på blad ved kolben.
   
  ParcelMAJSØJEPLET % pl. m. ang. på bl. ved kolb.
   
  P0605-08-2019, Uge 32
  ForsøgVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  MAJSØJEPLET % pl. m. ang. på bl. ved kolb.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  MAJSØJEPLET % dækning på blad ved kolben.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  MAJSBLADPLET % pl. m. ang. på bl. ved kolb.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  MAJSBLADPLET % dækning på blad ved kolben.
   
  P0712-08-2019, Uge 33
  ForsøgVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  MAJSØJEPLET % pl. m. ang. på bl. ved kolb.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  MAJSØJEPLET % dækning på blad ved kolben.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  MAJSBLADPLET % pl. m. ang. på bl. ved kolb.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  MAJSBLADPLET % dækning på blad ved kolben.
   
  P0819-08-2019, Uge 34
  ForsøgVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  MAJSØJEPLET % pl. m. ang. på bl. ved kolb.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  MAJSØJEPLET % dækning på blad ved kolben.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  MAJSBLADPLET % pl. m. ang. på bl. ved kolb.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  MAJSBLADPLET % dækning på blad ved kolben.
   
  P0901-09-2019
  ledUdføres kun i følgende led: 1
  PLANTEPRØVE-UDT. til Skejby.
  For hver af de to svampesygdomme udtages 10 blade. Se afsnit om PLANTEPRØVE
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  MAJSBLADPLET % dækning af 2 bl. over kolbe.
  Den gennemsnitlige dækningsgrad af bladplet på de 2 blade over den største kolbe indberettes. Se tekstafsnit om BLADSVAMPEBEDØMMELSE
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  MAJSBLADPLET % dækning af 2 bl. under kolbe.
  Den gennemsnitlige dækningsgrad af bladplet på de 2 blade under den største kolbe indberettes. Se tekstafsnit om BLADSVAMPEBEDØMMELSE
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  MAJSBLADPLET % dækning på blad ved kolben.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  MAJSBLADPLET % pl. m. ang. på bl. ved kolb.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  MAJSØJEPLET % dækning af 2 bl. over kolbe.
  Den gennemsnitlige dækningsgrad af majsøjeplet på de 2 blade over den største kolbe indberettes. Se tekstafsnit om BLADSVAMPEBEDØMMELSE
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  MAJSØJEPLET % dækning af 2 bl. under kolbe.
  Den gennemsnitlige dækningsgrad af majsøjeplet på de 2 blade under den største kolbe indberettes. Se tekstafsnit om BLADSVAMPEBEDØMMELSE
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  MAJSØJEPLET % dækning på blad ved kolben.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  MAJSØJEPLET % pl. m. ang. på bl. ved kolb.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  MAJSRUST % dækning af 2 bl. over kolbe.
  Den gennemsnitlige dækningsgrad af majsrust på de 2 blade over den største kolbe indberettes. Se tekstafsnit om BLADSVAMPEBEDØMMELSE
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  MAJSRUST % dækning af 2 bl. under kolbe.
  Den gennemsnitlige dækningsgrad af majsrust på de 2 blade under den største kolbe indberettes. Se tekstafsnit om BLADSVAMPEBEDØMMELSE
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  MAJSRUST % dækning på blad ved kolben.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  MAJSRUST % pl. m. ang. på bl. ved kolb.
   
  P1001-10-2019
  ledUdføres kun i følgende led: 1
  PLANTEPRØVE-UDT. til Skejby.
  For hver af de to svampesygdomme udtages 10 blade. Se afsnit om bladsvampebedømmelse og planteprøve.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  MAJSBLADPLET % dækning af 2 bl. over kolbe.
  Den gennemsnitlige dækningsgrad af bladplet på de 2 blade over den største kolbe indberettes. Se tekstafsnit om BLADSVAMPEBEDØMMELSE
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  MAJSBLADPLET % dækning af 2 bl. under kolbe.
  Den gennemsnitlige dækningsgrad af bladplet på de 2 blade under den største kolbe indberettes. Se tekstafsnit om BLADSVAMPEBEDØMMELSE
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  MAJSBLADPLET % dækning på blad ved kolben.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  MAJSBLADPLET % pl. m. ang. på bl. ved kolb.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  MAJSØJEPLET % dækning af 2 bl. over kolbe.
  Den gennemsnitlige dækningsgrad af majsøjeplet på de 2 blade over den største kolbe indberettes. Se tekstafsnit om BLADSVAMPEBEDØMMELSE
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  MAJSØJEPLET % dækning af 2 bl. under kolbe.
  Den gennemsnitlige dækningsgrad af majsøjeplet på de 2 blade under den største kolbe indberettes. Se tekstafsnit om BLADSVAMPEBEDØMMELSE
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  MAJSØJEPLET % dækning på blad ved kolben.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  MAJSØJEPLET % pl. m. ang. på bl. ved kolb.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  MAJSRUST % dækning af 2 bl. over kolbe.
  Den gennemsnitlige dækningsgrad af majsrust på de 2 blade over den største kolbe indberettes. Se tekstafsnit om BLADSVAMPEBEDØMMELSE
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  MAJSRUST % dækning af 2 bl. under kolbe.
  Den gennemsnitlige dækningsgrad af majsrust på de 2 blade under den største kolbe indberettes. Se tekstafsnit om BLADSVAMPEBEDØMMELSE
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  MAJSRUST % dækning på blad ved kolben.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  MAJSRUST % pl. m. ang. på bl. ved kolb.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  GRØNT BLADAREAL % dækning af plante, 0=100% visne blade.
  Bedømmelsen foretages på 5 planter og gennemsnittet indberettes
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  MAJSBRAND % planter m.
  af parcel
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  KOLBEDÆKNING % kolber m. blottet spids.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  PLANTEHØJDE cm.
  cm fra jord til basis af hanblomst
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  PLANTEBESTAND planter/m2.
  Antal planter tælles på 10 m række. m2 måleflade (korrigeret for rækkeafstand) og total antal planter indberettes. Undgå at tælle sideskud med som planter.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  LEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P11Stadium 91, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Prøvestørrelse: 1000 g pr. parcel. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  STIVELSE, % af tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  EFOS, %, (kvæg)
  iNDF, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
  (stængel + blade + kolbe i række 2 og 3)
   
  ParcelGRØNMASSEPRØVE til Koldkærgård.
  Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
  TØRSTOF, % af råvare


  BLADSVAMPE BEDØMMELSE: Der foretages flere bedømmelser for hver sygdom (majsbladplet, majsøjeplet og majsrust). Den største kolbe udvælges og der bedømmes pct sygdomsdækning af blad 1 og 2 henholdsvis lige over og lige under kolben. Hvis kolben ikke er synlig, ses efter opsvulmede bladskeder. Kolben dannes oftest på den øverste 1/3-1/2 af planten.
  OBS: Der udføres også bedømmelser på bladet, der støtter kolben (blad 0).
  Se Vejledning i bedømmelser for bedømmelse af majsbladplet (Drechslera ssp.) og majsøjeplet (Kabatiella zeae).

  PLANTEPRØVE: Hvis der er angreb af bladsvampe udtages for hver sygdom 10 blade i led med kraftige angreb og tydelige symptomer. Disse blade sendes til:
  SEGES, PlanteInnovation, Skadestuen
  Agro Food Park 15
  8200 Århus N.
  Bemærk at Ghita Cordsen Nielsen kun vurderer, hvilken bladsvamp, der er angreb af og ikke procent dækning af bladet. Vurdering af procent dækning skal foretages i forsøget.

  HØST: Forsøget høstes af Teknologisk Institut. Majsen høstes ved stadie 83-85, når tørstofindholdet i led 6 er 30 %. Kernerne vil være dejagtige, og man kan netop med besvær klemme en dråbe ud af de mellemste kerner i kolben. Majsen skal dog senest høstes den 20. oktober.
  se Høst af majsforsøg

  PRØVEUDTAGNING VED HØST: Ved høst udtages en prøve på 1000 g af hver parcel. Det er vigtigt, at prøven tages af hele parcellen. Husk at veje prøven sammen med parceludbyttet. Teknologisk Institut bestemmer tørstof og videresender ledprøver til analyse hos Eurofins Agro Testing.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87 40 54 39 / 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Comet Pro GHS07 GHS08 GHS09
  Propulse SE 250 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk