Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
090921919 Svampebekæmpelse i rug Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 25-03-2019
Fordelingsdato: 18-03-2019
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At fastlægge den optimale strategi for svampebekæmpelse i rug. Effekten af svampebekæmpelse på forskellige tidspunkter og med forskellige midler og doser ønskes belyst.

BAGGRUND: Der er stigende interesse for rugdyrkning også på de mere lerede jorde.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i højtydende rugmarker. Forsøgene anlægges i pløjede marker.
Hvilke sorter man har mulighed for at anlægge forsøget i mailes til Lotte Buch. Inden anlæg af forsøget oplyses sorten af Teknologisk Institut.

Anlægges forsøget i en mark, hvor den omkringliggende mark vækstreguleres, skal forsøget også vækstreguleres.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
JordbehandlingPløjningKun forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden svampebekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov. Det er MEGET vigtigt, at behovet for supplerende ukrudtsbekæmpelse og vækstregulering om foråret vurderes, og gennemføres rettidigt ved behov.
Hvis forsøget vækstreguleres skal man være opmærksom på om landmanden iblander svampemidler ved sprøjtning. Der kan træffes aftale med landmanden om, at forsøget først sprøjtes med vækstreguleringsmidler og først herefter iblandes evt. svampemiddel, når den omkringliggende mark sprøjtes.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sygdomsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen sygdoms-bek.
2Stadium 31 - 320,25 l Prosaro EC 250
Stadium 37 - 390,25 l Prosaro EC 250
Stadium 59 - 650,25 l Prosaro EC 250
3Stadium 37 - 390,25 l Prosaro EC 250
Stadium 59 - 650,25 l Prosaro EC 250
4Stadium 59 - 650,5 l Prosaro EC 250
5Stadium 59 - 65
0,35 l Propulse SE 250
0,15 l Folicur Xpert
6Stadium 59 - 650,5 l Propulse SE 250
7Stadium 59 - 650,75 l Balaya
804-07-2019
14 dage senere end st. 59-65
0,5 l Prosaro EC 250
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l. Anvend 200 l/ha ved sprøjtning på tørre blade, og 150 l/ha ved sprøjtning på fugtige blade.

 • Led 2 behandles i st. 31-32
 • Led 2 og 3 behandles i st. 37-39.
 • Led 2-7 behandles i st. 59-65. Der tilstræbes 2 uger mellem behandling i st. 37-39 og 59-65.
 • Led 8 behandles 14 dage senere end st. 59-65

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2019
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 31 - 32, Før 1. sprøjtning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelBRUNRUST % planter m.
   
  ParcelSKOLDPLET % planter m.
   
  ParcelMELDUG % planter m.
   
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  P03Stadium 37 - 39, Før 2. sprøjtning
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  P04Stadium 59 - 65, Før 3. sprøjtning
  Alle målinger i P04 udføres kun i led: 1, 2, 3
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  P05Stadium 75, 28 dage efter behandling, i st. 59-65
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  P06Stadium 90, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   


  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87 40 54 39 / 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Balaya GHS05 GHS07 GHS09
  Folicur Xpert GHS07 GHS08 GHS09
  Propulse SE 250 GHS09
  Prosaro EC 250 GHS09 GHS08 GHS07


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk