Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
090871919 Timing af Septoriabekæmpelse i vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 25-03-2019
Fordelingsdato: 19-03-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At vurdere de optimale sprøjtetidspunkter og antal behandlinger ved bekæmpelse af Septoria. Endvidere at afprøve forskellige modeller til beslutningsstøtte.

BAGGRUND: Korrekt timing af Septoriabekæmpelse er vanskelig. De nuværende godkendte midler har kun begrænset kurativ effekt, hvorfor det er vigtigt at udføre bekæmpelsen rettidigt. Det undersøges, om man vha. forskellige modeller og metoder kan ramme det optimale bekæmpelsestidspunkt bedre. I forsøgsled 2 er anvendt en høj indsats for at vurdere det potentielle merudbytte med godkendte midler.

FORSØGSBETINGELSER: Der ønskes både anlagt forsøg i sorter, der er modtagelige og mindre modtagelige for Septoria (modtagelighedsklasse 1-3). Klik på linket for at se sorternes modtagelighedsklasse Sortinfo.
Hvilke sorter man har mulighed for at anlægge forsøget i mailes til Lotte Buch. Inden anlæg af forsøget oplyses sorten af Teknologisk Institut.

Der må ikke anlægges hvedeforsøg i 2. og 3. års hvede på let jord (JB 1-3) pga. risiko for goldfodsyge. Forsøgene anlægges i pløjede marker.
Anlægges forsøget i en mark, hvor den omkringliggende mark vækstreguleres, skal forsøget også vækstreguleres.

Der skal indsamles vejrdata i forsøget, og i den forbindelse skal der tilkobles en vejrstation. Mere information vil blive udsendt via mail.


ANLÆGSDATA: Design oprettes med 2 miniblokke pr gentagelse.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
JordbehandlingPløjningKun forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden svampebekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov. Det er MEGET vigtigt, at behovet for supplerende ukrudtsbekæmpelse og vækstregulering om foråret vurderes, og gennemføres rettidigt ved behov.
Vær opmærksom på at hvis landmanden iblander svampemidler, kan der indgås aftale med landmanden om, at forsøget først sprøjtes med vækstreguleringsmidler og først herefter iblandes evt. svampemiddel, når den omkringliggende mark sprøjtes.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sygdomsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen sygdoms-bek.
2Stadium 310,5 l Prosaro EC 250
Stadium 320,5 l Prosaro EC 250
Stadium 37 - 390,75 l Viverda
0,75 l Ultimate S
Stadium 55 - 610,75 l Viverda
0,75 l Ultimate S
3Stadium 310,3 l Prosaro EC 250
Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
Stadium 37 - 390,55 l Viverda
0,55 l Ultimate S
Stadium 55 - 610,4 l Prosaro EC 250
4Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
Stadium 37 - 390,55 l Viverda
0,55 l Ultimate S
Stadium 55 - 610,4 l Prosaro EC 250
5Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
Stadium 37 - 390,55 l Viverda
0,55 l Ultimate S
Stadium 55 - 610,55 l Viverda
0,55 l Ultimate S
6Stadium 320,45 l Balaya
Stadium 37 - 390,25 l Balaya
0,15 l Entargo
Stadium 55 - 610,4 l Univoq
0,15 l Comet Pro
7Stadium 32
0,3 l Prosaro EC 250
Stadium 36 - 37
OBS: 5-6 dage før st. 37-39
0,55 l Viverda
0,55 l Ultimate S
Stadium 55 - 610,55 l Viverda
0,55 l Ultimate S
8Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
Stadium 37 - 391 l Viverda
1 l Ultimate S
Stadium 55 - 610,4 l Prosaro EC 250
9Stadium 37 - 39
0,55 l Viverda
0,55 l Ultimate S
Stadium 55 - 610,4 l Prosaro EC 250
10Stadium 330,4 l Prosaro EC 250
Stadium 55 - 610,55 l Viverda
0,55 l Ultimate S
11Stadium 32
Svampebekæmpelse efter behov
Pl.værn Online, syg.
12Stadium 32
Svampebekæmpelse efter behov
Septoria fugtmodel
13Stadium 32
Behandling ved nyt blad
0,3 l Prosaro EC 250
Stadium 33
Behandling ved nyt blad
0,3 l Prosaro EC 250
Stadium 37 - 390,55 l Viverda
0,55 l Ultimate S
Stadium 55 - 610,4 l Prosaro EC 250
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l. Ved sprøjtning efter st. 31-32 benyttes altid 200 l, hvis sprøjtning sker på tørre blade, og 150 l ved sprøjtning på fugtige blade.
 • Led 2 og 3 behandles i st. 31.
 • Led 2-8 samt 13 behandles i st. 32.
 • Led 10 og 13 behandles i st. 33.
 • Led 7 behandles i st. 36-37, hvilket er 5 dage før behandlingen i st. 37-39, nemlig når fanebladene er synlige på hovedskuddene.
 • Led 2-6 og 8-9 samt 13 behandles i st. 37-39.
 • Led 2-10 samt 13 behandles i st. 55-61.
  OBS: Behandlingen i stadie 37-39 udføres, når fanebladet er fuldt udviklet på hovedskuddene. Det er meget vigtigt, at behandling i vækststadium 37-39 udføres rettidigt i alle de øvrige led, uanset behandlingen i led 7.
  Der tilstræbes ca. 3 uger mellem st. 32 og st. 37-39, og 2-3 uger mellem st. 37-39 og st. 55-61.

  Led 11, 12 og 13:
 • Led 11 behandles ift. Planteværn Online, som kontaktes første gang i st. 31. Alle kontakter med Planteværn Online udskrives og mailes til Lotte Buch, Teknologisk Institut.
 • Led 12 behandles ifølge Septoria fugtmodel. Lotte Buch mailer hver mandag og torsdag om der er behov for sprøjtning. Første mulige behandling er i st. 32.
 • Led 13 behandles hver gang der er vokset et nyt blad frem. Hveden sprayes med farve første gang i vækststadium 31, og når der herefter er fremvokset et nyt blad, udføres første behandling, som er i vækststadie 32 (2 knæ udviklet).
  HUSK: Alle behandlinger i led 11-13 skal indberettes i PC markforsøg med middelnavn og dosis.
  Se vejledning med detaljer omkring behandling i led 11-13 i det vedhæftede dokument nederst i forsøgsplanen.

 • VÆKSTSTADIER: I forsøget er det meget vigtigt at bedømme vækststadierne rigtigt, især i de tidlige stadier. Planterne flækkes for at se antallet af knæ og knæudviklingen. Se Vækststadier i korn

  KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
  FARVESPRAY: Leveres af Peter Karlsen, Sønderjyske Landsforsøg
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2019, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 31, Før 1. sprøjtning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelGULRUST % planter m.
   
  ParcelMELDUG % planter m.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % planter m.
   
  ParcelSEPTORIA % planter m.
   
  ParcelBRUNRUST % planter m.
   
  P03Stadium 32, Før 2. sprøjtning
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2, 3
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P04Stadium 33, Før 3. sprøjtning
  Alle målinger i P04 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P05Stadium 37 - 39, Før 4. sprøjtning
  Alle målinger i P05 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P06Stadium 55 - 61, Før 5. sprøjtning
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P07Stadium 75, 3 uger efter sidste behandling, i led 2
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P08Stadium 90, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   


  DRONE FLYVNING: Målinger af NDVI / NDRE udføres med en drone udstyret med et multispektralt kamera. Droneflyvninger foretages kun i forsøg anlagt hos Sønderjyske Landsforsøg, LandboSyd og VKST, Ringsted.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst


  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87 40 54 39 / 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  25-03-2019Antal forsøg er ændret fra 6 til 7 (LTB)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Balaya GHS05 GHS07 GHS09
  Comet Pro GHS08 GHS09 GHS07
  Entargo GHS09
  Prosaro EC 250 GHS09 GHS07 GHS08
  Ultimate S GHS07
  Univoq GHS07 GHS09 GHS05
  Viverda GHS09 GHS07 GHS08


  Bilag
  BeskrivelseFil
  Vejledning 090871919.pdfVejledning 090871919.pdf
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk