Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
090831919 Svampebekæmpelse i hvede - forskellige løsninger ved delt aksbeskyttelse Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 06-12-2019
Fordelingsdato: 19-03-2019
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekten af forskellige midler ved den delte aksbeskyttelse. Brug af flest mulige aktivstoffer med effekt mod Septoria ved den delte aksbeskyttelse vil forsinke resistensudviklingen hos Septoria mod svampemidler.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene skal anlægges i forskellige sorter. Der ønskes både sorter der er mindre og meget modtagelige for Septoria (modtagelighedsklasse 1-3). Klik på linket for at se sorternes modtagelighedsklasse Sortinfo
Hvilke sorter man har mulighed for at anlægge forsøget i mailes til Lotte Buch .Inden anlæg af forsøget oplyses sorten af Teknologisk Institut.
Der må ikke anlægges hvedeforsøg i 2. og 3. års hvede på let jord (JB 1-3) pga. risiko for goldfodsyge. Forsøgene anlægges i pløjede marker.

Forsøget indgår både i en undersøgelse af resistens hos Septoria mod triazoler/SDHI og i en undersøgelse for indhold af Fusarium-toksiner.

 • Der skal derfor indsendes blade med angreb af Septoria til test for evt. resistens mod triazoler/SDHI i led 2. Se beskrivelse under afsnit "Planteprøve".
 • Til undersøgelse for indhold af Fusarium-toksiner skal der straks efter høst udtages og indsendes en kornprøve. Et tilsendt elektronisk spørgeskema vedr. dyrkningsbetingelser skal ligeledes udfyldes. Skemaet tilsendes via e-mail i maj. Prøverne udtages i forsøgsled 2 og spørgeskemaet udfyldes ud fra forholdene i forsøgsled 2.

  Anlægges forsøget i en mark, hvor den omkringliggende mark vækstreguleres, skal forsøget også vækstreguleres.

 • ANLÆGSDATA: Design oprettes med 2 miniblokke pr gentagelse.

  DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 30m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden svampebekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov. Det er MEGET vigtigt, at behovet for supplerende ukrudtsbekæmpelse og vækstregulering om foråret vurderes, og gennemføres rettidigt ved behov.
  Vær opmærksom på at hvis landmanden iblander svampemidler, kan der indgås aftale med landmanden om, at forsøget først sprøjtes med vækstreguleringsmidler og først herefter iblandes evt. svampemiddel, når den omkringliggende mark sprøjtes.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sygdomsbekæmpelse
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Ingen sygdoms-bek.
  2Stadium 320,3 l Proline Xpert
  Stadium 37 - 390,75 l Viverda
  0,75 l Ultimate S
  Stadium 55 - 610,5 l Viverda
  0,5 l Ultimate S
  3Stadium 320,3 l Proline Xpert
  Stadium 37 - 390,75 l Balaya
  Stadium 55 - 610,5 l Balaya
  4Stadium 320,3 l Proline Xpert
  Stadium 37 - 390,75 l Univoq
  Stadium 55 - 610,5 l Balaya
  5Stadium 320,3 l Proline Xpert
  Stadium 37 - 390,375 l Balaya
  0,175 l Entargo
  Stadium 55 - 610,5 l Univoq
  6Stadium 320,3 l Proline Xpert
  Stadium 37 - 390,375 l Balaya
  0,175 l Entargo
  Stadium 55 - 610,35 l Propulse SE 250
  0,2 l Comet Pro
  7Stadium 320,3 l Proline Xpert
  Stadium 37 - 390,5 l Balaya
  0,25 l Entargo
  Stadium 55 - 610,5 l Univoq
  8Stadium 320,3 l Proline Xpert
  Stadium 37 - 390,75 l Univoq
  Stadium 55 - 610,25 l Balaya
  0,15 l Curbatur
  9Stadium 320,3 l Proline Xpert
  Stadium 37 - 390,75 l Univoq
  Stadium 55 - 610,5 l Balaya
  0,25 l Curbatur
  10Stadium 320,3 l Proline Xpert
  Stadium 37 - 390,75 l Balaya
  Stadium 55 - 610,35 l Propulse SE 250
  0,15 l Folicur Xpert
  11Stadium 320,3 l Proline Xpert
  Stadium 37 - 390,5 l Propulse SE 250
  0,2 l Folicur Xpert
  Stadium 55 - 610,5 l Balaya
  12Stadium 320,3 l Proline Xpert
  Stadium 37 - 390,75 l Univoq
  Stadium 55 - 610,35 l Propulse SE 250
  0,15 l Folicur Xpert
  13Stadium 320,3 l Proline Xpert
  Stadium 37 - 390,5 l Propulse SE 250
  0,2 l Folicur Xpert
  Stadium 55 - 610,5 l Univoq
  14Stadium 320,3 l Proline Xpert
  Stadium 37 - 390,5 l Balaya
  Stadium 55 - 610,5 l Balaya
  15Stadium 37 - 390,5 l Balaya
  Stadium 55 - 610,5 l Balaya
  16Stadium 37 - 390,375 l Balaya
  Stadium 55 - 610,375 l Balaya
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  Vandmængde 150-200 l. Ved sprøjtning efter st. 31-32 benyttes altid 200 l, hvis sprøjtning sker på tørre blade, og 150 l ved sprøjtning på fugtige blade.

 • Led 2-14 behandles i st. 32
 • Led 2-16 behandles i st. 37-39.
 • Led 2-16 behandles igen i st. 55-61.
  Der tilstræbes ca. 3 uger mellem st. 32 og st. 37-39, og 2-3 uger mellem st. 37-39 og st. 55-61.
  OBS: Behandlingen i stadie 37-39 udføres, når fanebladet er fuldt udviklet på hovedskuddene.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2019
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 32, Før 1. sprøjtning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelGULRUST % planter m.
   
  ParcelMELDUG % planter m.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % planter m.
   
  ParcelSEPTORIA % planter m.
   
  ParcelBRUNRUST % planter m.
   
  P03Stadium 37 - 39, Før 2. sprøjtning
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P04Stadium 55 - 61, Før 3. sprøjtning
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 14, 15, 16
  BRUNRUST % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 14, 15, 16
  GULRUST % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 14, 15, 16
  MELDUG % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 14, 15, 16
  SEPTORIA % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 14, 15, 16
  HVEDEBLADPLET % dækning.
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P05Stadium 75, 3 uger efter sidste behandling
  ledUdføres kun i følgende led: 2
  PLANTEPRØVE-UDT. til AU Flakkebjerg.
  Der udtages 20 stk faneblade/2. øverste blad. SE AFSNIT OM PLANTEPRØVE.
  SDHI-RESISTENS, % resistente isolater Septoria
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P06Stadium 90, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ledUdføres kun i følgende led: 2
  KERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård (lærredspose).
  Prøvestørrelse: 1 kg til analyse for Fusarium-toksiner.
  Se afsnit om KERNE/FRØ PRØVE.
  Teknologisk Institut videresender led 2 til Agrolab.
  DEOXYNIVALENOL, ppb
  T-2 TOKSIN, ppb
  HT-2 TOKSIN, ppb
  ZEARALENON, ppb
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   


  DRONE FLYVNING: Målinger af NDVI / NDRE udføres med en drone udstyret med et multispektralt kamera. Droneflyvninger foretages kun i forsøg anlagt hos AgriNord, Sønderjyske Landsforsøg, LandboSyd og VKST Holeby.

  PLANTEPRØVE: Der udtages minimum 20 stk. faneblade eller næstøverste blad med klare angreb af septoria i led 2 på vækststadium 71-75. Prøverne skal udtages og afsendes en mandag, tirsdag eller onsdag. Bladene fasttapes i begge bladender på et A4-papirark, sådan at bladene ligger fladt mod papiret (10 på hvert ark). De to A4-ark med blade indlægges i en avisside og pakkes i en A4 kuvert (må IKKE pakkes i plastpose). Kuverten mærkes "Septoria-triazol/SDHI-resistens" samt forsøgsnummer, og sendes til:

  Aarhus Universitet
  att: Lise Nistrup Jørgensen
  Forsøgsvej 1
  4200 Slagelse

  - Data indberettes ikke i PC markforsøg.

  KERNE/FRØ PRØVE: Til undersøgelse for indhold af Fusarium-toksiner skal der straks efter høst udtages og indsendes en kerne/frø-prøve fra led 2 til Teknologisk Institut, der videresender prøven til analyse hos Agrolab. Det er vigtigt, at prøven er emballeret i en lærredspose.
  Resultater fra Fusarium analyser indberettes ikke i PC Markforsøg.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87 40 54 39 / 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Balaya GHS05 GHS07 GHS09
  Comet Pro GHS07 GHS08 GHS09
  Curbatur GHS07 GHS08 GHS09
  Entargo GHS09
  Folicur Xpert GHS07 GHS09 GHS08
  Proline Xpert GHS08 GHS07 GHS09
  Propulse SE 250 GHS08 GHS09
  Ultimate S GHS07
  Univoq GHS05 GHS07 GHS09
  Viverda GHS08 GHS07 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk