Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
090821919 Svampebekæmpelse i vinterhvede - behandling på forskellige tidspunkter samt afprøvning af alternative midler og modeller Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 26-04-2019
Fordelingsdato: 19-03-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekten af forskellige svampemidler og alternative midler ved svampebekæmpelse samt belyse effekten af en tidlig hhv. sen svampesprøjtning. Derudover ønskes forskellige modellers egnethed til at vejlede i bekæmpelse af Septoria vurderet.

FORSØGSBETINGELSER: Der ønskes anlagt forsøg i sorter der både er modtagelige og mindre modtagelige for Septoria (modtagelighedsklasse 1-3). Klik på linket for at se sorternes modtagelighedsklasse Sortinfo .
Hvilke sorter man har mulighed for at anlægge forsøget i mailes til Lotte Buch . Inden anlæg af forsøget oplyses sorten af Teknologisk Institut.
Der må ikke anlægges hvedeforsøg i 2. og 3. års hvede på let jord (JB 1-3) pga. risiko for goldfodsyge. Forsøgene anlægges i pløjede marker.

Forsøget indgår både i en undersøgelse om resistens hos Septoria mod triazoler/SDHI og i en undersøgelse for indhold af Fusarium-toksiner.
 • Der skal derfor indsendes blade med angreb af Septoria til test for evt. resistens mod triazoler/SDHI i led 2. Se beskrivelse under afsnit "Planteprøve".
 • Til undersøgelse for indhold af Fusarium-toksiner skal der straks efter høst udtages og indsendes kornprøve fra forsøgsled 2. Et tilsendt elektronisk spørgeskema vedr. dyrkningsbetingelser skal ligeledes udfyldes. Skemaet tilsendes via e-mail i maj. Spørgeskemaet udfyldes ud fra forholdene i forsøgsled 2.

  Anlægges forsøget i en mark, hvor den omkringliggende mark vækstreguleres, skal forsøget også vækstreguleres.

 • Der skal indsamles vejrdata i forsøget og i den forbindelse skal der tilkobles en vejrstation. Mere information vil blive udsendt via mail.


  ANLÆGSDATA: Design oprettes med 2 miniblokke pr gentagelse.

  DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 30m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  JordbehandlingPløjningKun forsøg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden svampebekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov. Det er MEGET vigtigt, at behovet for supplerende ukrudtsbekæmpelse og vækstregulering om foråret vurderes, og gennemføres rettidigt ved behov.
  Vær opmærksom på at hvis landmanden iblander svampemidler, kan der indgås aftale med landmanden om, at forsøget først sprøjtes med vækstreguleringsmidler og først herefter iblandes evt. svampemiddel, når den omkringliggende mark sprøjtes.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sygdomsbekæmpelse
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Ingen sygdoms-bek.
  2Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
  Stadium 37 - 390,55 l Viverda
  0,55 l Ultimate S
  Stadium 55 - 610,55 l Viverda
  0,55 l Ultimate S
  3Stadium 320,45 l Balaya
  Stadium 37 - 390,55 l Viverda
  0,55 l Ultimate S
  Stadium 55 - 610,55 l Viverda
  0,55 l Ultimate S
  4Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
  Stadium 37 - 390,35 l Propulse SE 250
  0,2 l Folicur Xpert
  Stadium 55 - 610,4 l Prosaro EC 250
  5Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
  Stadium 37 - 390,5 l Propulse SE 250
  0,2 l Folicur Xpert
  Stadium 55 - 610,4 l Prosaro EC 250
  6Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
  Stadium 37 - 390,5 l Propulse SE 250
  0,2 l Folicur Xpert
  Stadium 55 - 610,5 l Propulse SE 250
  0,2 l Folicur Xpert
  7Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
  Stadium 37 - 390,25 l Balaya
  0,15 l Entargo
  Stadium 55 - 610,55 l Balaya
  8Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
  Stadium 37 - 390,375 l Balaya
  0,175 l Entargo
  Stadium 55 - 610,55 l Balaya
  9Stadium 37 - 390,25 l Balaya
  0,15 l Entargo
  Stadium 55 - 610,55 l Balaya
  10Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
  Stadium 37 - 390,25 l Balaya
  0,15 l Entargo
  Stadium 55 - 610,55 l Balaya
  14 dage efter sidste behandling0,375 l Balaya
  11Stadium 320,3 l Prosaro EC 250
  2 l Seamac 45
  Stadium 37 - 390,55 l Viverda
  0,55 l Ultimate S
  2 l Seamac 45
  Stadium 55 - 610,55 l Viverda
  0,55 l Ultimate S
  2 l Seamac 45
  12Stadium 324 kg Salifort
  Stadium 37 - 394 kg Salifort
  Stadium 55 - 614 kg Salifort
  13Stadium 320,375 l Orius Max 200 EW
  Stadium 37 - 390,55 l Viverda
  0,55 l Ultimate S
  Stadium 55 - 610,55 l Viverda
  0,55 l Ultimate S
  14Stadium 320,5 Mirador forte
  Stadium 37 - 390,55 l Viverda
  0,55 l Ultimate S
  Stadium 55 - 610,55 l Viverda
  0,55 l Ultimate S
  15Stadium 32
  Svampebekæmpelse efter behov
  Pl.værn Online, syg.
  16Stadium 32
  Svampebekæmpelse efter behov
  Septoria fugtmodel
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  Vandmængde 150-200 l. Ved sprøjtning efter st. 31-32 benyttes altid 200 l, hvis sprøjtning sker på tørre blade, og 150 l ved sprøjtning på fugtige blade.
 • Led 2-8 og 10-14 behandles i st. 32.
 • Led 2-14 behandles i st. 37-39
 • Led 2-14 behandles igen i st. 55-61.
 • Led 10 behandles yderligere 14 dage senere end st. 55-61.
  Der skal være ca. 3 uger mellem behandlingerne i st. 32 og st. 37-39, og 2-3 uger mellem behandlingerne i st. 37-39 og st. 55-61. OBS Behandlingen i stadie 37-39 udføres, når fanebladet er fuldt udviklet på hovedskuddene.
  Led 15 og 16:
 • Led 15: Sprøjtes ift. Planteværn Online, som kontaktes første gang i st. 31-32. Alle kontakter med Planteværn Online udskrives og mailes løbende til Lotte Buch, Teknologisk Institut. Husk at indberette behandlinger i PC markforsøg.
 • Led 16: Sprøjtes ifølge Septoria fugtmodel. Lotte Buch mailer hver uge om der er behov for sprøjtning. Første mulige behandling er i st. 32.

  Se vejledning med detaljer omkring behandling i led 15 og 16 i det vedhæftede dokument nederst i forsøgsplanen.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2019, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 32, Før 1. behandling
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelGULRUST % planter m.
   
  ParcelMELDUG % planter m.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % planter m.
   
  ParcelSEPTORIA % planter m.
   
  ParcelBRUNRUST % planter m.
   
  P03Stadium 37 - 39, Før 2. behandling, i st. 37-39
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P04Stadium 55 - 61, Før 3. behandling, i st. 55-61
  Alle målinger i P04 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P05Stadium 75, 14 dage efter sidste behandling, i led 10
  ledUdføres kun i følgende led: 2
  PLANTEPRØVE-UDT. til AU Flakkebjerg.
  Der udtages 20 stk. faneblade/2. øverste blad. SE AFSNIT OM PLANTEPRØVE
  SDHI-RESISTENS, % resistente isolater Septoria
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  ParcelSVIDNING/NEDV. % på afgrøde.
   
  P06Stadium 90, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ledUdføres kun i følgende led: 2
  KERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård (lærredspose).
  Prøvestørrelse: 1 kg til analyse for Fusarium-toksiner.
  Se afsnit om KERNE/FRØ PRØVE.
  Teknologisk Institut vidersender led 2 til Agrolab.
  DEOXYNIVALENOL, ppb
  T-2 TOKSIN, ppb
  HT-2 TOKSIN, ppb
  ZEARALENON, ppb
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   


  PLANTEPRØVE: Der udtages minimum 20 stk. faneblade eller næstøverste blad med klare angreb af septoria i led 2 på vækststadium 71-75. Prøverne skal udtages og afsendes en mandag, tirsdag eller onsdag. Bladene fasttapes i begge bladender på et A4-papirark, så at bladene ligger fladt mod papiret (10 stk på hver ark). De to A4-ark med blade indlægges i en avisside og pakkes i en A4 kuvert (må IKKE pakkes i plastpose). Kuverten mærkes "Septoria-triazol/SDHI-resistens" samt forsøgsnummer og løbenummer, og sendes til:

  Aarhus Universitet
  att: Lise Nistrup Jørgensen
  Forsøgsvej 1
  4200 Slagelse

  - Data indberettes ikke i PC markforsøg.

  KERNE/FRØ PRØVE: Til undersøgelse for indhold af Fusarium-toksiner skal der straks efter høst udtages og indsendes en kerne/frø-prøve fra led 2 til Teknologisk Institut, der videresender prøven til analyse hos Agrolab. Det er vigtigt, at prøven er emballeret i en lærredspose.
  Resultater fra Fusarium analyser indberettes ikke i PC Markforsøg.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87 40 54 39 / 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  26-04-2019Max antal forsøg er ændret til 7 (LTB)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Balaya GHS05 GHS07 GHS09
  Entargo GHS09
  Folicur Xpert GHS09 GHS08 GHS07
  Mirador forte GHS07 GHS08 GHS09
  Orius Max 200 EW GHS08 GHS07 GHS09
  Propulse SE 250 GHS08 GHS09
  Prosaro EC 250 GHS09 GHS08 GHS07
  Salifort GHS07
  Seamac 45Intet faresymbol
  Ultimate S GHS07
  Viverda GHS08 GHS07 GHS09


  Bilag
  BeskrivelseFil
  Vejledning 090821919.pdfVejledning 090821919.pdf
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk