Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
090691919 Bekæmpelse af meldug i vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 23-04-2019
Fordelingsdato: 18-03-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekten af forskellige midler mod meldug og belyse merudbyttet ved en tidlig bekæmpelse af meldug og andre svampesygdomme.

BAGGRUND: Meldug i hvede er vanskeligere at bekæmpe end meldug i andre kornarter. De mest effektive midler mod hvedemeldug ønskes derfor afprøvet.

FORSØGSBETINGELSER: Det er MEGET vigtigt at forsøget anlægges i en mark med en meldugmodtagelig sort og hvor der erfaringsvis optræder meget meldug (let jord). Forsøget kan typisk derfor IKKE anlægges i en forsøgsmark, hvor flere forsøg er samlet. Der ikke må anlægges hvedeforsøg i 2. og 3. års hvede på let jord (JB 1-3) pga. risiko for goldfodsyge. Forsøgene anlægges i pløjede marker. Forsøgene må ikke anlægges i gulrustmodtagelige sorter, såsom Benchmark og Kalmar. Hvilke sorter man har mulighed for at anlægge forsøget i mailes til Lotte Buch . Inden anlæg af forsøget oplyses sorten af Teknologisk Institut.

Anlægges forsøget i en mark, hvor den omkringliggende mark vækstreguleres, skal forsøget også vækstreguleres.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
JordbehandlingPløjningBåde mark og forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden svampebekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.
Det er MEGET vigtigt, at behovet for supplerende ukrudtsbekæmpelse og vækstregulering om foråret vurderes, og gennemføres rettidigt ved behov. Vær opmærksom på at hvis landmanden iblander svampemidler, kan der træffes aftale med landmanden om, at forsøget først sprøjtes med vækstreguleringsmidler og først herefter iblandes evt. svampemiddel, når den omkringliggende mark sprøjtes.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sygdomsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
2Stadium 37 - 390,5 l Viverda
0,5 l Ultimate S
Stadium 55 - 610,45 l Prosaro EC 250
3Stadium 31 - 320,25 l Proline Xpert
0,25 l Talius
Stadium 37 - 390,5 l Viverda
0,5 l Ultimate S
Stadium 55 - 610,45 l Prosaro EC 250
4Stadium 31 - 320,25 l Proline Xpert
0,15 l Talius
Stadium 37 - 390,5 l Viverda
0,5 l Ultimate S
Stadium 55 - 610,45 l Prosaro EC 250
5Stadium 31 - 320,375 l Balaya
0,25 l Talius
Stadium 37 - 390,5 l Viverda
0,5 l Ultimate S
Stadium 55 - 610,45 l Prosaro EC 250
6Stadium 31 - 320,25 l Proline Xpert
0,15 l Talius
Stadium 37 - 390,5 l Viverda
0,5 l Ultimate S
0,1 l Talius
Stadium 55 - 610,45 l Prosaro EC 250
7Stadium 31 - 320,5 l Proline Xpert
Stadium 37 - 390,5 l Viverda
0,5 l Ultimate S
Stadium 55 - 610,45 l Prosaro EC 250
8Stadium 31 - 320,25 l Input EC 460
0,15 l Talius
Stadium 37 - 390,5 l Viverda
0,5 l Ultimate S
Stadium 55 - 610,45 l Prosaro EC 250
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l. Ved sprøjtning efter st. 31-32 benyttes altid 200 l, hvis sprøjtning sker på tørre blade, og 150 l ved sprøjtning på fugtige blade.
 • Led 2 behandles i st. 37-39 og igen i st. 55-61.
 • Led 3-8 behandles alle i st. 31-32, i st. 37-39 og igen i st. 55-61.
  Der tilstræbes ca. 3 uger mellem 1. og 2. behandling og 2-3 uger mellem de sidste to behandlinger.
  OBS: Behandlingen i stadie 37-39 udføres, når fanebladet er fuldt udviklet på hovedskuddene.
 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2019, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 31 - 32, Før 1. sprøjtning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelBRUNRUST % planter m.
   
  ParcelGULRUST % planter m.
   
  ParcelMELDUG % planter m.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % planter m.
   
  ParcelSEPTORIA % planter m.
   
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  P03Stadium 37 - 39, Før 2. sprøjtning
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 3, 4, 5, 7, 8
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P04Stadium 55 - 61, Før 3. sprøjtning
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P05Stadium 75, 3 uger efter sidste behandling, i st. 55-61
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P06Stadium 90, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   


  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87 40 54 39 / 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  23-04-2019Antal forsøg ændret fra 6 til 7, da Sønderjyske ønsker, at anlægge et ekstra forsøg uden betaling (LTB)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Balaya GHS05 GHS07 GHS09
  Input EC 460 GHS09 GHS07 GHS08
  Proline Xpert GHS08 GHS09 GHS07
  Prosaro EC 250 GHS07 GHS08 GHS09
  Talius GHS08 GHS05 GHS09
  Ultimate S GHS07
  Viverda GHS07 GHS08 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk