Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
090091919 Svampebekæmpelse under blomstring i vinterraps Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 08-03-2019
Fordelingsdato: 04-03-2019
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekten af forskellige svampemidler under blomstring samt belyse effekten af en delt behandling. Endvidere at måle effekten af ekstra N i form af Flex Foliar N18 udsprøjtet under blomstring. Biopolin er et produkt, som angives at kunne tiltrække bier og dermed øge bestøvningen. Salifort er et additiv, som skulle have effekt mod svampesygdomme.

BAGGRUND: Det diskuteres endvidere, om man i raps skal udføre 2 behandlinger under blomstring i stedet for kun 1 sprøjtning under blomstring. Dette skyldes, at effekten af en sprøjtning kun holder sig ca. 14 dage, og angreb af knoldbægersvamp sker via de nedfaldne kronblade, som ligger på bladene i længere end 14 dage. Bladgødskning med N tilføres for at undersøge om det kan holde afgrøden i vækst og sikre indlejring i skulper i længere tid.

FORSØGSBETINGELSER: Der må ikke være kålbrok i marken. Raps skal være dyrket regelmæssigt i sædskiftet og helst med mindst 5 rapsfrie år. Desuden skal rapsen være sået rettidigt. Der må ikke være rapsspildplanter på forsøgsarealet.
Sædskiftet de sidste 20 år skal oplyses. Forsøget ønskes anlagt i forskellige sorter, og skal være de mest dyrkede i Danmark.
Før anlæg skal sædskifte og sort godkendes. Send derfor sædskifte i de sidste 20 år og ønske om sort i mail til Lotte Buch

Lejesæd skal undgås i forsøgene .Vælg derfor gerne en mark, hvor landmanden vil vækstregulere i foråret.

ANLÆGSDATA: Parcelstørrelse v/ anlæg: Min. 45 m2.
Som udgangspunkt anlægges forsøgene efter forsøgsplanens betingelser. Hvis dette ikke er muligt aftales det med Teknologisk Institut.
 • Se forsøgsmeddelelse omkring kvalitet i rapsforsøg for at optimere anlæg af parceller, således at variationen minimeres mest muligt. Udbyttesikkerhed i vinterrapsforsøg

 • DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 5 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 45m2. Høstparcel minimum 45m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  VækstreguleringCaryxVed behov
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden svampebekæmpelse end forsøgsbehandlingen om foråret/sommeren.
  Ved behov skal der vækstreguleres i foråret.
  Ellers behandles forsøgsarealet som den omgivende mark eller efter behov. Det er meget vigtigt at sikre, at der ikke forekommer generende ukrudt i forsøget, og at skadedyr er bekæmpet optimalt. Eventuel nedvisning følger landmandens praksis i marken.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sygdomsbekæmpelse
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Ingen sygdoms-bek.
  2Stadium 650,7 l Folicur Xpert
  3Stadium 650,7 l Folicur Xpert
  80 l Flex Fertilizer Foliar N-18
  4Stadium 65
  0,7 l Pictor Active
  5Stadium 651,1 Mirador forte
  6Stadium 65
  1,1 Mirador forte
  0,1 l Roller
  7Stadium 650,35 l Amistar
  0,35 l Propulse SE 250
  8Stadium 65
  0,35 l Pictor Active
  0,35 l Propulse SE 250
  9Stadium 65
  0,7 l Propulse SE 250
  10Stadium 651 l Biopolin
  0,7 l Folicur Xpert
  Stadium 71
  10-14 dage senere end behandling i st. 65
  1 l Biopolin
  0,5 l Propulse SE 250
  11Stadium 65
  0,35 l Pictor Active
  0,35 l Propulse SE 250
  Stadium 71
  10-14 dage senere end behandling i st. 65
  0,5 l Pictor Active
  12Stadium 65
  4 kg Salifort
  Stadium 71
  10-14 dage senere end behandling i st. 65
  4 kg Salifort
  13Stadium 65
  0,7 l Folicur Xpert
  Stadium 71
  10-14 dage senere end behandling i st. 65
  0,5 l Propulse SE 250
  14Stadium 65
  0,7 l Folicur Xpert
  Stadium 71
  10-14 dage senere end behandling i st. 65
  0,5 l Propulse SE 250
  80 l Flex Fertilizer Foliar N-18
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde min. 250 l pr. ha. I forsøgsled 3 og 14 skal der anvendes Flex Fertilizer Foliar N18 som blandes med 170 l vand pr. ha og herefter udsprøjtes sammen med svampemiddel.
  • Led 2-14 behandles i st. 65, hvilket er, når 50 procent af blomsterne på hovedskuddet er sprunget ud.
  • Led 10-14 behandles igen i st. 71, ca. 10-14 dage senere end behandlingen i st. 65. Det er vigtigt, at der er ca. 10-14 dage mellem behandlingerne. Følg tidsintervallet ved anden sprøjtning og ikke stadie-angivelsen.
  Forsøgsbehandlinger foretages med landsmandssprøjte. Husk rengøring af sprøjte mellem de enkelte forsøgsbehandlinger samt korrekt højde på sprøjtebom over afgrøden. Der køres efter hvide flexstokke, der markerer parcellernes længde. Er det ikke muligt at anvende landmandens sprøjte aftales det med Teknologisk Institut.
  KEMIKALIER: Kemi og mikronæringsstoffer leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0102-04-2019, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 65, Før behandling
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelGRÅSKIMMEL % planter m stængelangreb.
   
  ParcelKNÆKKEDE PLANTER % planter med.
   
  ParcelLYS BLADPLET % dækning på blade.
   
  ParcelRODHALSRÅD % planter m stængelangreb.
   
  P0310-07-2019, Juli
  ParcelGRÅSKIMMEL % planter m stængelangreb.
   
  ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m.
   
  ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m stængelangreb.
   
  ParcelRODHALSRÅD % planter m stængelangreb.
   
  ParcelKNÆKKEDE PLANTER % planter med.
   
  ParcelLYS BLADPLET % dækning på skulper.
   
  ParcelNØDMODNING % planter med.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelSVIDNING/NEDV. % på bladmasse.
   
  ParcelGRØNHED 1-10 (1=brun, 10=grøn).
   
  ParcelSKULPESVAMP % dækning på skulper.
   
  P04Stadium 81 - 85, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelOPSPRUNGNE SKULPER % opsprungne skulper, .
   
  ParcelNØDMODNING % planter med.
   
  ParcelSKULPESVAMP % dækning på skulper.
   
  ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m.
   
  ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m stængelangreb.
   
  ParcelKNÆKKEDE PLANTER > 10 cm over jorden, % planter med, .
   
  ParcelKNÆKKEDE PLANTER ved basis % planter med, .
   
  ParcelGRÅSKIMMEL % planter m stængelangreb.
   
  P05Stadium 90, Høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  OLIE, % i tørstof
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
   
  Parcel**1 dato for.
  Indsæt dato for notat om høstmetode og angiv i notat hvilken høstmetode der er anvendt (A, B, C eller D)
   
  ParcelGRØN STUB % dækning, .
   


  HØST: Forsøget høstes direkte, enten med sideknive monteret på mejetærsker eller ved adskillelse af parceller inden direkte høst.
  Høstmetoden indsættes som notat på enkeltforsøget.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87405439 / 20282695 eller på mail: gcn@seges.dk


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Amistar GHS07 GHS09
  Biopolin GHS07
  Caryx GHS05 GHS07 GHS09
  Flex Fertilizer Foliar N-18 GHS05 GHS07
  Folicur Xpert GHS08 GHS09 GHS07
  Mirador forte GHS07 GHS09 GHS08
  Pictor Active GHS07 GHS09
  Propulse SE 250 GHS08 GHS09
  Roller GHS07
  Salifort GHS07

  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk