Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
070321919 Stigende N og delingsstrategi i vårbyg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 28-05-2019
Fordelingsdato: 03-03-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: Bestemmelse af kvælstofbehov i vårbyg på forskellige jordtyper og forfrugt ud fra forskellige sensormålinger, herunder Yara-N-Sensor og -Tester, samt at undersøge forskellige strategier for deling af gødningen.

BAGGRUND: Forsøgsserien indgår et projekt, der skal skabe grundlaget for en mere differentieret tilgang til gødskning af vårbyg. I forsøgene følges væksten ved måling med forskellige sensorer. Sensormålingerne bruges til at beskrive vækstkurver ved de forskellige gødningsniveauer, samt til at vurdere sensorernes evne til at fastsætte kvælstofbehovet i vårbyg.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget må ikke anlægges i sortsblandinger, da Yara N-tester ikke er kalibreret til sortsblandinger. Der skal være YARA N-Tester, YARA N-Sensor og drone til rådighed i forsøgsenheden, og der planlægges opsætning af vejrstation tæt på forsøget. Der må ikke tilføres husdyrgødning i vækstsæsonen. Der skal placeres gødning ved såning. Forsøget skal anlægges i vårbyg med en bred fordeling af JB-nr og forfrugt, dog prioriteres arealer med et stort kvælstofbehov og højt udbytteniveau. Fosfortallet må ikke være højere end 3 og kaliumtallet ikke højere end 8. Det er især vigtigt, at fosfortallet ikke er over 3, og derfor skal der foreligge nyere jordbundsanalyser, som viser dette. Anvend gerne jordprøven der skal udtages inden anlæg til at fastslå markens P- og K-status.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerMangansulfat 32Ved behov5 kg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Arealet må ikke tilføres N, P, K, Mg, S og B udover forsøgsbehandlingerne. Ved evt. manganmangel tilføres 2,5 kg mangansulfat pr. ha.

Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Ukrudtsbekæmpelsen skal være optimalt tilpasset forekommende ukrudtsarter på arealet. Der må ikke etableres efterafgrøder i afgrøden før høst.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen kvælstof
201-03-2019

Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
Placeret
Grundgødskning500 kg PK 0-4-21 m. Mg S Cu
301-03-2019

Ved såning
80 kg N296 kg NS 27-4
Placeret
Grundgødskning500 kg PK 0-4-21 m. Mg S Cu
401-03-2019

Ved såning
120 kg N444 kg NS 27-4
Placeret
Grundgødskning500 kg PK 0-4-21 m. Mg S Cu
501-03-2019

Ved såning
160 kg N592 kg NS 27-4
Placeret
Grundgødskning500 kg PK 0-4-21 m. Mg S Cu
601-03-2019

Ved såning
200 kg N741 kg NS 27-4
Placeret
Grundgødskning500 kg PK 0-4-21 m. Mg S Cu
701-03-2019

Ved såning
90 kg N333 kg NS 27-4
Placeret
Grundgødskning500 kg PK 0-4-21 m. Mg S Cu
Stadium 31 - 3230 kg N111 kg NS 27-4
801-03-2019

Ved såning
90 kg N333 kg NS 27-4
Placeret
Grundgødskning500 kg PK 0-4-21 m. Mg S Cu
Stadium 31 - 3270 kg N260 kg NS 27-4
901-03-2019

Ved såning
90 kg N333 kg NS 27-4
Placeret
Grundgødskning500 kg PK 0-4-21 m. Mg S Cu
Stadium 3730 kg N111 kg NS 27-4
1001-03-2019

Ved såning
90 kg N333 kg NS 27-4
Placeret
Grundgødskning500 kg PK 0-4-21 m. Mg S Cu
Stadium 3770 kg N260 kg NS 27-4
1101-03-2019
Ved såning
120 kg N571 kg YaraMila 21-4-10 Mg, S, B
Placeret
1201-03-2019

Ved såning
90 kg N450 kg YaraMila 20-5-10 m. S
Placeret
Stadium 31 - 3230 kg N111 kg NS 27-4
1301-03-2019

Ved såning
Grundgødskning500 kg PK 0-4-21 m. Mg S Cu
Stadium 30120 kg N444 kg NS 27-4
1401-03-2019

Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
Placeret
Grundgødskning500 kg PK 0-4-21 m. Mg S Cu
Stadium 3040 kg N148 kg NS 27-4
Stadium 3740 kg N148 kg NS 27-4
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Gødskning ved såning:
 • I led 1-10, 13 og 14 grundgødskes med 500 kg PK 0-4-21, som bredspredes ved såning.
 • I led 2-10, samt 14 placeres NS 27-4 ved såning
 • I led 11 placeres YaraMila 21-4-10 ved såning
 • I led 12 placeres YaraMila 20-5-10 ved såning
  Gødskning st. 30:
 • I led led 13 og 14 bredspredes gødningen.
  Gødskning st. 31-32:
 • I led led 7, 8, 12 bredspredes gødningen.
  Gødskning st. 37:
 • I led 9 ,10 og 14 bredspredes gødningen.
 • UDSÆD: Skaffes lokalt.
  GØDNING: Forsøgsgødning leveres af Teknologisk Institut. Mangansulfat skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-02-2019, Før anlæg, før gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ForsøgFORVENTET UDB. hkg/ha, (baseret på 5 års udbytter).
  Se tekstafsnit om FORVENTET UDBYTTE
   
  ForsøgKG N afgrødens kvælstofnorm.
  Se tekstafsnit FORVENTET UDBYTTE OG N-NORM
   
  P02Stadium 32, gødningstilførsel i st. 32
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
  YARA N-sensor værdi.
  Se tekstafsnit om Yara N-Sensormålinger.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
  Yara N-Tester -.
  Se tekstafsnit om Yara N-tester.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P03Stadium 37, Før, gødningstilførsel i st 37
  ForsøgFORVENTET UDB. hkg/ha, (baseret på 5 års udbytter).
   
  ParcelYARA N-sensor værdi.
  Se tekstafsnit YARA N-SENSORMÅLING.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P04Stadium 73
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelRAMULARIA % dækning.
   
  P05Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  FORVENTET UDBYTTE: Det forventede udbytte indgår som en vigtig parameter i modeller for beregning af kvælstofbehovet. Det er derfor vigtigt at foretage en omhyggelig vurdering af det forventede udbytte i 2019 ud fra landmandens typiske udbytter, afgrødens aktuelle tilstand, forfrugt mv. Forventet udbytte vurderes ved forsøgets start (P01). Udbyttet skal være baseret på landmandens forventninger til udbyttet på marken ud fra udbyttet de sidste 5 år. Dette udbytte tillægges 10 pct., fordi udbytter i forsøg er højere end i marken som gennemsnit. Udbyttet vurderes igen umiddelbart inden tilførsel af kvælstof i st. 32 ,hvor der foretages en ny vurdering, ud fra afgrødens aktuelle tilstand evt. suppleret med vejrprognoser.

  YARA N-TESTERMÅLINGER Målingerne udføres i st 32. Der måles midt på bladet. Der måles på 30 tilfældige blade i hver parcel og N-testerværdien (ikke kgN/ha) indtastes umiddelbart efter måling.

  YARA N-SENSORMÅLINGER: Målingerne foretages af enheden og den genererede fil sendes umiddelbart efter måling til Kristian Nielsen, 22826200, Kristian.nielsen@yara.com, som sender resultaterne til Teknologisk Institut som indtaster resultaterne i NFTS.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Leif Knudsen: 87 40 54 28 / 20 28 25 83 eller på mail: lek@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  19-03-2019Fejl rettet i led 12. 90 kg YaraMila 20-5-10 er 450 kg. (RJE)
  28-05-2019Skitse er rettet.2. gødningstildeling skal være 30 kg N i NS 27-4 og ikke NPK som det fremstod af skitse. (RJE)


  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk