Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
070291919 Afprøvning af gødningstyper i vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 26-04-2019
Fordelingsdato: 03-03-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At afprøve forskellige gødningstyper i vinterhvede, samt bestemme kvælstofbehovet ud fra reflektansmålinger med drone. Data fra forsøget indgår som grundlag for at udvikle modellen N-Tool-Precise.

BAGGRUND: Forsøgsserien indgår et projekt med ialt 20 vinterhvedeforsøg, der skal skabe grundlaget for en mere differentieret tilgang til gødskning af vinterhvede. Resultaterne indgår i datagrundlaget for udviklingen af algoritmer til værktøjet N-Tool-Precise
I forsøget følges væksten ved måling af biomasse med NDVI vha. et multispektralt kamera på en drone. NDVI målingerne bruges til at beskrive vækstkurver ved de forskellige gødningsniveauer, samt se på sammenhængen til N i planteprøver, udbytte og protein. Desuden afprøves en ny type DanGødning, NS 30-0-0-6.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal anlægges i vinterhvede med forfrugt korn, stort kvælstofbehov og højt udbytteniveau. Der må ikke etableres efterafgrøder i afgrøden før høst. Der skal være en drone til rådighed og der planlægges opsætning af vejrstation tæt på forsøget.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerMangansulfat 32Kun forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronæringsstoffer. Hvis Pt er mindre end 4 og Kt er mindre end 10 skal der foretages grundgødskning med P og K. F.eks. 600 kg 0-4-21.Ved mistanke om manganmangel skal forsøgsarealet sprøjtes med 5 kg mangansulfat pr. ha. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.
Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Ukrudtsbekæmpelsen skal være optimalt tilpasset forekommende ukrudtsarter på arealet.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
10 kg N
215-03-2019

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
315-03-2019

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2019

Medio april
50 kg N185 kg NS 27-4
415-03-2019

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2019

Medio april
100 kg N370 kg NS 27-4
515-03-2019

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2019

Medio april
100 kg N370 kg NS 27-4
15-05-2019
Medio maj
50 kg N185 kg NS 27-4
615-03-2019

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2019

Medio april
150 kg N556 kg NS 27-4
15-05-2019
Medio maj
50 kg N185 kg NS 27-4
715-03-2019

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2019

Medio april
200 kg N741 kg NS 27-4
15-05-2019
Medio maj
50 kg N185 kg NS 27-4
815-03-2019

Medio marts
100 kg N370 kg NS 27-4
15-04-2019

Medio april
50 kg N185 kg NS 27-4
915-03-2019

Medio marts
100 kg N370 kg NS 27-4
15-04-2019
Medio april
200 kg N741 kg NS 27-4
1015-03-2019

Medio marts
100 kg N333 kg DAN-gødn. 30-0-0-6
0,37 l Agrotain
15-04-2019

Medio april
50 kg N167 kg DAN-gødn. 30-0-0-6
0,19 l Agrotain
1115-03-2019

Medio marts
100 kg N333 kg DAN-gødn. 30-0-0-6
0,37 l Agrotain
15-04-2019

Medio april
100 kg N333 kg DAN-gødn. 30-0-0-6
0,37 l Agrotain
1215-03-2019

Medio marts
100 kg N333 kg DAN-gødn. 30-0-0-6
0,37 l Agrotain
15-04-2019

Medio april
70 kg N233 kg DAN-gødn. 30-0-0-6
0,37 l Agrotain
Medio maj30 kg N167 kg N-18
0,16 l Agrotain
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
1. tildelingstidspunkt - medio marts:
 • I led 2-7 tildeles 50 kg N/ha som NS 27-4.
 • I led 8-9 tildeles 100 kg N som NS 27-4.
 • Led 10-12 tildeles 100 kg N DAN 30-0-0-6 m/ Agrotain.

  2. tildelingstidspunkt - medio april:
 • Led 3 og 8 tilføres 50 kg N/ha som NS 27-4
 • Led 4 og 5 tilføres 100 kg N/ha som NS 27-4
 • Led 6 tilføres 150 kg N/ha som NS 27-4
 • Led 7 og 9 tilføres 200 kg N/ha som NS 27-4
 • Led 10 tilføres 50 kg N/ha som DAN 30-0-0-6 m/ Agrotain
 • Led 11 tilføres 100 kg N/ha som DAN 30-0-0-6 m/ Agrotain
 • Led 12 tilføres 70 kg N/ha som DAN 30-0-0-6 m/ Agrotain

  3. tildelingstidspunkt - medio majl:
 • Led 5-7 tilføres 50 kg N/ha som NS 27-4
 • Led 12 tilføres 30 kg N/ha som DanGødning N-18 m/ Agrotain

  Ved udbringning af Dangødning DAN 30-0-0-6 tilsættes 0,11 liter Agrotain pr. 100 kg gødning (eller 0.14 l pr. 100 liter gødning). Og DanGødning N-18 tilsættes 0,09 liter Agrotain pr. 100 kg gødning (eller 0,1 l pr. 100 liter gødning)
 • GØDNING: Gødning leveres fra Teknologisk Institut. Mangansulfat skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0111-03-2019, Før gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ForsøgSKUD /m2.
  Antal af synlige skud pr. meter m2. Tælles på 5 x 1 meter og beregnes til antal pr. m2 ud fra følgende formel: Antal skud pr. meter x 100/rækkeafstand
   
  ForsøgFORVENTET UDB. hkg/ha, (baseret på 5 års udbytter).
  baseret på 5 års udbytter. Se tekstafsnit FORVENTET UDBYTTE
   
  P02Stadium 32, 14 dage efter behandling, medio april
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI-måling.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P03Stadium 37
  ForsøgFORVENTET UDB. hkg/ha, (baseret på 5 års udbytter).
  baseret på 5 års udbytter. Se tekstafsnit FORVENTET UDBYTTE
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI-måling.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P04Stadium 45
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI-måling.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P05Stadium 51 - 59, Ved skridning
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P06Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  FORVENTET UDBYTTE OG N-NORM: Det forventede udbytte indgår som en vigtig parameter i modeller for beregning af kvælstofbehovet. Det er derfor vigtigt at foretage en omhyggelig vurdering af det forventede udbytte i 2019 ud fra landmandens typiske udbytter, afgrødens aktuelle tilstand, forfrugt mv. Forventet udbytte vurderes ved forsøgets start (P01). Udbyttet skal være baseret på landmandens forventninger til udbyttet på marken ud fra udbyttet de sidste 5 år. Dette udbytte tillægges 10 pct., fordi udbytter i forsøg er højere end i marken som gennemsnit. Udbyttet vurderes igen umiddelbart inden 3. tilførsel af kvælstof midt i maj (P03) hvor der foretages en ny vurdering, ud fra afgrødens aktuelle tilstand evt. suppleret med vejrprognoser.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
  - Afgrødetæthed ved anlæg
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Leif Knudsen: 87 40 54 28 / 20 28 25 83 eller på mail: lek@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  28-02-2019Tekst om kerne/frøprøve justeret (BFM)
  26-04-2019Ukendt middel i led 12 er ændret til N-18 m. Agrotain.(RJE)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk