Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
060161818 020031318 Afgræsningsforsøg med græsblandinger- 5. brugsår OBSERVATIONSAREALER Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 29-01-2019
Fordelingsdato: 13-11-2018
Planansvarlig: Andrea Schiemann
Telefon: /+4572203384
Email: ANSC@teknologisk.dk


FORMÅL: At måle udbytte, persistens, kvalitet og smagbarhed i kombinationer af arter i kløvergræsmarken. Forsøget er den del af projektet Forsøgsviden om økologisk kløvergræsproduktion.

BAGGRUND: Forsøget blev anlagt i 2013 og skal ligge i 2018 med. Baggrunden for forsøget er et ønske om, at kløvergræsmarkerne tæt ved ejendomme kan ligge længere og have en god produktion i hele vækstsæsonen. Forsøget var i 2013-2015 en del af projektet Økologiske Markforsøg og vil i 2016-2018 være en del af Forsøgsviden om økologisk kløvergræsproduktion.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges hvor forsøg 020031317 er gennemført korrekt.

ANLÆGSDATA: Varighed 6 år (udlægsåret + 5 brugsår).
Anlægsparcel mindst 66 m2, 44 x 1,5 m. Parcelbredde 1,5 m. Høstparcel mindst 21 m2 (14x1,5) + 45 m2 (30x1,5) til OBS-areal. Der skal høstes slæt på både slæt og OBS areal i 2018.


PARCELGRÆNSER: Parcelgrænserne etableres/reetableres ved vækststart.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 66m2. Høstparcel minimum 21m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Organiske gødningerGylleBåde mark og forsøg
Organisk gødning 1Både mark og forsøg

GRUNDBEHANDLING: Forsøget gødes i foråret som den omgivende mark. Undgå så vidt muligt nedfældning af gylle. Der kan eventuelt suppleres med K og S gødning (organisk). Senere gødskning aftales med Inger Bertelsen. Oplysninger om gødskning (tidspunkt, type, mængde og agrosmåling) og management skrives i PC markforsøg under grundbehandlinger.


BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Høstarealet og OBS arealet hegnes fra, så køerne ikke har adgang til dette.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Arter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1-28 kg Blanding nr. 20
2-25 kg Blanding nr. 22
3-25 kg Blanding nr. 24
4-25 kg Blanding nr. 26
5-25 kg Blanding nr. 36
6-Alm.rajgræs11 kg Aberdart
11 kg Cancan
Hvidkløver2 kg Rivendel
2 kg Silvester
7-Strandsvingel28 kg Jordane
Hvidkløver2 kg Rivendel
2 kg Silvester
8-Timothe20 kg Winnetou
Hvidkløver2 kg Rivendel
2 kg Silvester
9-Engsvingel25 kg Laura
Hvidkløver2 kg Rivendel
2 kg Silvester
10-Alm.rajgræs2,75 kg Aberdart
2,75 kg Cancan
Strandsvingel7 kg Jordane
Timothe5 kg Winnetou
Engsvingel6,25 kg Laura
Hvidkløver2 kg Rivendel
2 kg Silvester
11-Alm.rajgræs2,75 kg Aberdart
2,75 kg Cancan
Strandsvingel14 kg Jordane
Timothe5 kg Winnetou
Hvidkløver2 kg Rivendel
2 kg Silvester
12-Alm.rajgræs2,75 kg Aberdart
2,75 kg Cancan
Strandsvingel14 kg Jordane
Engsvingel6,25 kg Laura
Hvidkløver2 kg Rivendel
2 kg Silvester
13-Alm.rajgræs2,75 kg Aberdart
2,75 kg Cancan
Strandsvingel21 kg Jordane
Hvidkløver2 kg Rivendel
2 kg Silvester
14-Alm.rajgræs5,5 kg Aberdart
5,5 kg Cancan
Strandsvingel14 kg Jordane
Hvidkløver2 kg Rivendel
2 kg Silvester
15-Alm.rajgræs2,75 kg Aberdart
2,75 kg Cancan
Strandsvingel7 kg Jordane
Timothe10 kg Winnetou
Hvidkløver2 kg Rivendel
2 kg Silvester
16-Alm.rajgræs2,75 kg Aberdart
2,75 kg Cancan
Engsvingel6,25 kg Laura
Timothe10 kg Winnetou
Hvidkløver2 kg Rivendel
2 kg Silvester
17-Alm.rajgræs2,75 kg Aberdart
2,75 kg Cancan
Timothe15 kg Winnetou
Hvidkløver2 kg Rivendel
2 kg Silvester
18-Alm.rajgræs5,5 kg Aberdart
5,5 kg Cancan
Timothe10 kg Winnetou
Hvidkløver2 kg Rivendel
2 kg Silvester
19-Alm.rajgræs2,75 kg Aberdart
2,75 kg Cancan
Strandsvingel7 kg Jordane
Engsvingel12,5 kg Laura
Hvidkløver2 kg Rivendel
2 kg Silvester
20-Alm.rajgræs2,75 kg Aberdart
2,75 kg Cancan
Timothe5 kg Winnetou
Engsvingel12,5 kg Laura
Hvidkløver2 kg Rivendel
2 kg Silvester
21-Alm.rajgræs5,5 kg Aberdart
5,5 kg Cancan
Engsvingel12,5 kg Laura
Hvidkløver2 kg Rivendel
2 kg Silvester
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der gennemføres ingen forsøgsbehandlinger i 2018. Både slætareal og OBS-areal høstes forsøgsmæssigt. Disse arealer må ikke afgræsses i 2018.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0101-04-2018, Forår ved begyndende vækst, SLÆTAREAL
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
 
ParcelSNESKIMMEL % planter m.
 
ParcelPLANTEBESTAND græs, karakter 0-10, 0=ingen græs, 10=tæt græsbestand.
 
ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
Kun for bælgplanter.
 
P0201-04-2018, Forår ved begyndende vækst, OBSERVATIONSAREAL
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
RT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
KT, 0 -25 cm dybde
ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
 
ParcelSNESKIMMEL % planter m.
 
ParcelPLANTEBESTAND græs, karakter 0-10, 0=ingen græs, 10=tæt græsbestand.
 
ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
Kun for bælgplanter
 
P0320-05-2018, Ved høst af 1. slæt, , SLÆTAREAL. Bedømmelse skal laves før slæt
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Der udtages en prøve på 2 kg pr. led.
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
NDF, % i tørstof, total
GRÆSANDEL, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
IVOS, %
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
ParcelHVIDKLØVER karakter 0-10, 0=ingen hvidkløver, 10=total dækning.
 
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
Målt med plademåler.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1
RØDKLØVER karakter 0-10, 0=ingen rødkløver, 10=total dækning.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5
GRÆS karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
RAJGRÆS, ALM karakter 0-10, 0=ingen rajgræs, 10=total dækning.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19
STRANDSVINGEL karakter 0-10, 0=ingen strandsvingel, 10=total dækning.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 8, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20
TIMOTHÈ karakter 0-10, 0=ingen timothé, 10=total dækning.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 9, 10, 12, 16, 19, 20, 21
ENGSVINGEL karakter 0-10, 0=ingen engsvingel, 10=total dækning.
 
P0420-05-2018, Ved høst af 1. slæt, OBSERVATIONSAREAL. Bedømmelser laves før slæt.
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Der udtages en prøve på 2 kg pr. led.
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
TØRSTOF, % af råvare
TRÆSTOF, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
RÅASKE, % i tørstof
IVOS, %
RØDKLØVER, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
GRÆSANDEL, % af tørstof
NDF, % i tørstof, total
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5
GRÆS karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
ParcelHVIDKLØVER karakter 0-10, 0=ingen hvidkløver, 10=total dækning.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1
RØDKLØVER karakter 0-10, 0=ingen rødkløver, 10=total dækning.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
RAJGRÆS, ALM karakter 0-10, 0=ingen rajgræs, 10=total dækning.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19
STRANDSVINGEL karakter 0-10, 0=ingen strandsvingel, 10=total dækning.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 9, 10, 12, 16, 19, 20, 21
ENGSVINGEL karakter 0-10, 0=ingen engsvingel, 10=total dækning.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 8, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20
TIMOTHÈ karakter 0-10, 0=ingen timothé, 10=total dækning.
 
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
Målt med plademåler.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
P0525-06-2018, Ved høst af 2. slæt, SLÆTAREAL, Bedømmelser laves før slæt.
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Der udtages en prøve på 2 kg pr. led. OBS: Vær opmærksom på at bruge de rigtige labels.
RØDKLØVER, % af tørstof
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
NDF, % i tørstof, total
GRÆSANDEL, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
IVOS, %
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
ParcelGRÆS karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
ParcelHVIDKLØVER karakter 0-10, 0=ingen hvidkløver, 10=total dækning.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1
RØDKLØVER karakter 0-10, 0=ingen rødkløver, 10=total dækning.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
Målt med plademåler.
 
P0625-06-2018, Ved høst af 2. slæt, OBSERVATIONSAREAL, Bedømmelser laves før slæt.
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Der udtages en prøve på 2 kg pr. led. OBS: Vær opmærksom på at bruge de rigtige labels.
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
SUKKER, % i tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
IVOS, %
RÅASKE, % i tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
GRÆSANDEL, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
NDF, % i tørstof, total
ParcelGRÆS karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
ParcelHVIDKLØVER karakter 0-10, 0=ingen hvidkløver, 10=total dækning.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1
RØDKLØVER karakter 0-10, 0=ingen rødkløver, 10=total dækning.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
Målt med plademåler.
 
P0701-08-2018, Ved høst af 3. slæt, SLÆTAREAL. Bedømmelser laves før slæt.
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Der udtages en prøve på 2 kg pr. led.
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
TØRSTOF, % af råvare
TRÆSTOF, % i tørstof
NDF, % i tørstof, total
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
GRÆSANDEL, % af tørstof
RÅASKE, % i tørstof
IVOS, %
SUKKER, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
ParcelGRÆS karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
ParcelHVIDKLØVER karakter 0-10, 0=ingen hvidkløver, 10=total dækning.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1
RØDKLØVER karakter 0-10, 0=ingen rødkløver, 10=total dækning.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
Målt med plademåler.
 
P0801-08-2018, Ved høst af 3. slæt, OBSERVATIONSAREAL. Bedømmelser laves før slæt.
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Der udtages en prøve på 2 kg pr. led.
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
SUKKER, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
TRÆSTOF, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
RÅASKE, % i tørstof
IVOS, %
RØDKLØVER, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
GRÆSANDEL, % af tørstof
NDF, % i tørstof, total
ParcelGRÆS karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
ParcelHVIDKLØVER karakter 0-10, 0=ingen hvidkløver, 10=total dækning.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1
RØDKLØVER karakter 0-10, 0=ingen rødkløver, 10=total dækning.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
Målt med plademåler.
 
P0925-09-2018, Ved høst af 4. slæt, SLÆTAREAL. Bedømmelser laves før slæt.
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Der udtages en prøve på 2 kg pr. led.
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
NDF, % i tørstof, total
GRÆSANDEL, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
IVOS, %
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
SUKKER, % i tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelGRÆS karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
ParcelHVIDKLØVER karakter 0-10, 0=ingen hvidkløver, 10=total dækning.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1
RØDKLØVER karakter 0-10, 0=ingen rødkløver, 10=total dækning.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
Målt med plademåler.
 
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelRUST % dækning.
 
P1025-09-2018, Ved høst af 4. slæt, OBSERVATIONSAREAL. Bedømmelser laves før slæt.
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Der udtages en prøve på 2 kg pr. led.
RØDKLØVER, % af tørstof
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
IVOS, %
RÅASKE, % i tørstof
GRÆSANDEL, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
NDF, % i tørstof, total
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelGRÆS karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
ParcelHVIDKLØVER karakter 0-10, 0=ingen hvidkløver, 10=total dækning.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1
RØDKLØVER karakter 0-10, 0=ingen rødkløver, 10=total dækning.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
Målt med plademåler.
 
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelRUST % dækning.
 


ANSVAR: Det er forsøgslederens ansvar, at forsøgsarealet er tilstrækkeligt indhegnet; der SKAL anvendes et forsvarligt hegn.
Forsøg, hvor hegnet er ødelagt, medfører at hele forsøget kasseres, og at der ikke betales for forsøgsarbejde.
Opstår der problemer under forsøgets gennemførelse SKAL disse drøftes med Inger Bertelsen.

HØST: Der høstes 4 slæt. Tidspunkt for slæt tilstræbes til 20/5, 25/6, 1/8 og 25/9.


INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

MEDFINANSIERING: Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter, Miljø-og Fødevarerministeriet, LD fonden og fonden for økologisk landbrug har deltaget i finansieringen af projektet.

KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Inger Bertelsen: 87 40 54 53 / 40 34 21 71 eller på mail: inb@seges.dk
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk