Nordic Field Trial System Version: 1.1.7473.18532
030091819 Strib till i majs med og uden vinterrug og alm. rajgræs som efterafgrøder Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 11-10-2019
Fordelingsdato: 25-03-2019
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Kathe Thuesen Munk
Telefon: /72202810
Email: ktm@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse betydningen af stribtillage i majs i et dyrkningssystem med og uden vinterrug og alm. rajgræs som efterafgrøde.

BAGGRUND: I andre lande dyrkes majs med reduceret jordbearbejdning ved strib till, hvor såbedet kun tilberedes i såsporet. Det sparer arbejde, energi og omkostninger. Desuden skulle placering af gylle give mulighed for at reducere behovet for startgødning. Der er brug for at få belyst, hvordan denne dyrkningsmetode påvirker udbytte og kvalitet i majs under danske dyrkningsbetingelser. Dyrkningssystemet afprøves både med og uden vinterrug og alm. rajgræs som efterafgrøde. Dyrkning af rug som efterafgrøde giver mulighed for at foretage en jordløsning i hele pløjelaget om efteråret, hvilket anbefales i Tyskland.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges hvor 030091818 er gennemført efter planen. Forsøgene er fastliggende i op til 3 år (2017 - 2020).

ARBEJDSFORDELING:
Gads maskinstation udfører:
 • Dybde harvning før og efter gylleudbringning
 • Gylleudbringning med samme nedfælder (Horsch Focus CS) hvor den ene række tænder foldes op, når der skal køres strib till, mens trad. nedfældning sker med alle tænder nede.
 • Såning af majs
 • Såning af alm. rajgræs 2019
 • Maskinstationen høster forsøget fri, til ca. 10 meter lange høstparceller, inden Teknologisk Institut ankommer Teknologisk Institut høster forsøget.

 • ANLÆGSDATA: Forsøget er fastliggende og parcellerne har derfor samme placering som i 2018.
 • Anlægsparcel: 35 m x 6 m bred.
 • Høstparcel: 10 m x 1,5 m bred (2 rækker).

 • PARCELGRÆNSER: Parcelgrænser for høstparcellen skal opsprøjtes, når majsen har 4-6 blade, og parcellerne skal markeres tydeligt.
  Ved opsprøjtning af parcellerne sættes en gul pind med lednummer i hver parcel. Pinden sættes i enden af høstparcellen.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 210m2. Høstparcel minimum 22m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

  GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE tildeles anden gødning udover forsøgsgødning. Derudover behandles forsøget som omgivende mark.

  VANDING: Forsøgene skal vandes optimalt efter Vandregnskab Online.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Nedfældning og fosforgødning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  115-04-2019
  Efterafgrøde alm rajgræs bortsprøjtes
  Forår
  2 l Roundup Bio
  20-04-2019

  Før såning
  Ingen organisk gødning
  24 kg P600 kg PK 0-4-21 m. Mg S Cu
  126 kg K
  23-04-2019
  Maks 50 mm brede spidser.
  Før såning
  25 cm Harvedybde
  24-04-2019
  Majs: Såning
  Ved såning
  SåningMajshelsæd
  15 kg P167 kg NP 23-9-0 m. S
  Stadium 16
  Sås i forbindelse med radrensning.
  Juni
  Alm.rajgræs8 kg Indicus
  201-04-2019
  14 dage før udbringning udtages gylleprøve til bestemmelse af NH4-N indhold.
  NH4-NGylle, kvæg 1742
  15-04-2019
  Efterafgrøde alm rajgræs bortsprøjtes
  Forår
  2 l Roundup Bio
  20-04-2019
  Nedfældet: Traditionel sortjordsnedfældning i 10 cm dybde
  Før såning
  120 kg NH4-NGylle, kvæg 1743
  10 cm Dybde
  Trad. nedfælder
  2 l Vizura
  23-04-2019
  Maks 50 mm brede spidser.
  Før såning
  25 cm Harvedybde
  24-04-2019
  Majs: Såning, med P
  Ved såning
  SåningMajshelsæd
  15 kg P167 kg NP 23-9-0 m. S
  Stadium 16
  Sås i forbindelse med radrensning.
  Juni
  Alm.rajgræs8 kg Indicus
  315-04-2019
  Efterafgrøde alm rajgræs bortsprøjtes
  Forår
  2 l Roundup Bio
  20-04-2019
  Nedfældet: Traditionel sortjordsnedfældning i 10 cm dybde
  Før såning
  120 kg NH4-NGylle, kvæg 1743
  10 cm Dybde
  Trad. nedfælder
  2 l Vizura
  23-04-2019
  Maks 50 mm brede spidser.
  Før såning
  25 cm Harvedybde
  24-04-2019
  Majs: Såning, uden P
  Ved såning
  SåningMajshelsæd
  0 kg P130 kg NS 27-4
  Stadium 16
  Sås i forbindelse med radrensning.
  Juni
  Alm.rajgræs8 kg Indicus
  415-04-2019
  Efterafgrøde alm rajgræs bortsprøjtes
  Forår
  2 l Roundup Bio
  20-04-2019
  Nedfældet: Tandafstand: 75 cm, fra jordoverflade til overkant af gyllestreng 12 cm, spids tand i 25 cm dybde
  Før såning
  120 kg NH4-NGylle, kvæg 1743
  75 cm Tandafstand
  Horsch Focus CS nedfælder
  2 l Vizura
  24-04-2019
  STRIB TILL - Såning af majs lige over gyllespor, 3-4 dage efter gylleudbringning, med P
  Ved såning
  SåningSåning lige over gyllestreng
  Majshelsæd
  15 kg P167 kg NP 23-9-0 m. S
  Stadium 16
  Sås i forbindelse med radrensning.
  Juni
  Alm.rajgræs8 kg Indicus
  515-04-2019
  Efterafgrøde alm rajgræs bortsprøjtes
  Forår
  2 l Roundup Bio
  20-04-2019
  Nedfældet: Tandafstand: 75 cm og dybde 12 cm (fra jordoverflade til overkant af gyllestreng).
  Før såning
  120 kg NH4-NGylle, kvæg 1743
  75 cm Tandafstand
  Horsch Focus CS nedfælder
  2 l Vizura
  24-04-2019
  STRIB TILL - Såning af majs lige over gyllespor, 3-4 dage efter gylleudbringning, uden P
  Ved såning
  SåningSåning lige over gyllestreng
  Majshelsæd
  0 kg P130 kg NS 27-4
  Stadium 16
  Sås i forbindelse med radrensning.
  Juni
  Alm.rajgræs8 kg Indicus
  615-04-2019
  Efterafgrøde alm rajgræs bortsprøjtes
  Forår
  2 l Roundup Bio
  20-04-2019
  Før nedfældning af gylle. Maks 50 mm brede spidser.
  25 cm Harvedybde
  20-04-2019
  Nedfældet: Tandafstand: 75 cm og dybde 12 cm (fra jordoverflade til overkant af gyllestreng).
  Før såning
  120 kg NH4-NGylle, kvæg 1743
  75 cm Tandafstand
  Horsch Focus CS nedfælder
  2 l Vizura
  24-04-2019
  Såning af majs lige over gyllespor, 3-4 dage efter gylleudbringning, uden P
  Ved såning
  SåningSåning lige over gyllestreng
  0 kg P130 kg NS 27-4
  Stadium 16
  Sås i forbindelse med radrensning.
  Juni
  Alm.rajgræs8 kg Indicus
  715-04-2019
  Rugen bortsprøjtes
  Forår
  2 l Roundup Bio
  20-04-2019
  Nedfældet: Tandafstand: 75 cm og dybde 12 cm (fra jordoverflade til overkant af gyllestreng).
  Før såning
  120 kg NH4-NGylle, kvæg 1743
  Horsch Focus CS nedfælder
  75 cm Tandafstand
  2 l Vizura
  24-04-2019
  STRIB TILL - Såning af majs lige over gyllespor, 3-4 dage efter gylleudbringning, uden P
  Ved såning
  SåningSåning lige over gyllestreng
  Majshelsæd
  0 kg P130 kg NS 27-4
  05-10-2019
  Straks efter majshøst
  Efter høst
  25 cm Harvedybde
  05-10-2019
  Såning af grøn rug (alm. populations rug)
  Efter høst
  Grøn rug100 kg KWS Serafino
  820-04-2019
  Nedfældet: Traditionel sortjordsnedfældning i 10 cm dybde
  Før såning
  120 kg NH4-NGylle, kvæg 1743
  10 cm Dybde
  Trad. nedfælder
  2 l Vizura
  23-04-2019
  Maks 50 mm brede spidser.
  Før såning
  25 cm Harvedybde
  24-04-2019
  Majs: Såning
  Ved såning
  SåningMajshelsæd
  0 kg P130 kg NS 27-4
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  1742EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  1743EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  Kvæggylle tilføres på grundlag af en gylleanalyse (1742), der udtages 14 dage før forventet udbringning. Ved udbringning udtages endnu en gylleprøve (1743).

  For bedre overblik se skitse over behandlingstider. OBS: Forsøgsbehandlingerne tilpasses forventet såtidspunkt for majsen.


  FORÅR 2019:

  Roundup sprøjtning (ca. 15. april):
  • Led 1-7: Sprøjtes med Roundup inden nedfældning af gylle
  Harvning før gylleudbringning (ca. 20. april):
  • Led 6: Der harves dagen før gyllenedfældning med en stivtandet harve i 25 cm dybde med maks. 50 mm brede spidser og med pakkevalse
  Nedfældning af gylle (ca. 20. april):
  • Led 1: Ingen gylle
  • Led 2, 3 og 8: Nedfældning med traditionel sortjordsnedfælder i 10 cm dybde.
  • Led 4 - 7: Nedfældning med Horsch Focus CS nedfælder. 75 cm afstand mellem nedfældertænderne. Overkanten af gyllestrengen skal ligge i 10-12 cm dybde så der er 5-7 cm mellem frø og gylle, hverken mere eller mindre. OBS. Majsen sås oven på gyllestrengene, så disse skal kunne genfindes
  Harvning efter gylle udbringning (ca. 24. april):
  • Led 1-3 og 8: Der harves dagen efter gyllenedfældning med en stivtandet harve i 25 cm dybde med maks. 50 mm brede spidser og med pakkevalse.

  Såning af majs (ca. 24. april):
   Majsen sås så snart jordtemperaturen har passeret 8°C, og der er udsigt til en stabil vejrudvikling, så vidt muligt i sidste halvdel af april. Forsøgsbehandlingerne tilpasses forventet såtidspunkt for majsen. I alle forsøgsled sås 10 majsfrø pr. m2 svarende til 13,3 cm frøafstand ved 75 cm rækkeafstand. Frøene sås i 5 cm dybde målt fra jordoverfladen til underkant frø. Startgødningen SKAL placeres i 10 cm dybde, der anvendes den startgødning som er beskrevet under forsøgsbehandlinger.

  • I led 1, 2 og 4 sås majs med fosfor startgødning
  • I led 3 og 5 - 8 sås majs uden fosfor startgødning
  • I led 4-7 sås majsen præcist ovenpå gyllestrengen

  Såning af efterafgrøde:
  • I led 1-6 sås efterafgrøde i majsens statium 16 eller senest 10. juni i forbindelse med radrensning. Der sås 8 kg sildig diploid alm. rajgræs pr ha. af sorten Indicus.
  • I led 7 skal der straks efter majshøst harves og sås rug.

  UDSÆD: Landmanden leverer udsæd af majssorten Kompetens. Alm. rajgræs af sorten Indicus leveres af Teknologisk Institut.

  FORSØGSGØDNING: NP 23-9 og NS 27-4 skaffes lokalt.

  KEMIKALIER: Roundup Bio udsendes af Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2019, April, umiddelbart før nedvisning af rug og efterafgrøde med Roundup
  ledUdføres kun i følgende led: 1, 7
  PLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  Planteprøve til bestemmelse af arealbestemt næringsstofoptagelse (metode 1) i efterafgrøde. Se afsnit PLANTEPRØVE
  TØRSTOF, % i planteprøve
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  RÅASKE, % i ts (mineralstofanalyse)
  PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7
  PLANTEHØJDE cm.
  Fra jordoverflade til bladspids, af efterafgrøde
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
  FOTO digital.
  Der tages 2 fotos: Et nærbillede af efterafgrøderne, som viser efterafgrødernes udviklingstrin og et foto af efterafgrøden. Se tekstafsnit FOTO.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
  PLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
  Af efterafgrøde
   
  P0224-04-2019, Ved såning, af majs
  ledUdføres kun i følgende led: 4
  FOTO digital.
  Efter såning måles afstand mellem frø og overkant af gylle, og det indberettes som et notat med billede.
   
  ledSÅDYBDE cm, .
   
  P03Stadium 19, Når majsen i led 2 er i stadie 19, ca. 20. juni
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
  Fra jordoverflade til bladspids (majs)
   
  ParcelPLANTEUDVIKLING karakter 0-10.
  Karakter 0-10, 0 er uens udviklet planter, 10 er helt ens udviklede planter (majs)
   
  P04Stadium 83, Før høst, af majs
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  Karakter 10 betyder, at alle planter er knækket under kolben eller hælder så meget, at de påvirker planter i naborække.
   
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Antal planter tælles på 10 m række. m2 måleflade (korrigeret for rækkeafstand) og total antal planter indberettes.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 3
  PLANTEHØJDE cm.
  måles fra jordoverflade til basis af hanblomst
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 3
  Majsbladplet (DRECHSLERA SPP.) % dækning.
  Den gennemsnitlige dækningsgrad af bladplet af blad 0, som er bladet der støtter kolben. Se tekstafsnit om BLADSVAMPEBEDØMMELSE
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 3
  MAJSØJEPLET % dækning.
  Den gennemsnitlige dækningsgrad af bladplet af blad 0, som er bladet der støtter kolben. Se tekstafsnit om BLADSVAMPEBEDØMMELSE
   
  P05Stadium 83 - 85, Ved høst, af majs
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Se PRØVEUDTAGNING nederst
  STIVELSE, % af tørstof
  iNDF, % i tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  EFOS, %, (kvæg)
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
  (stængel + blade + kolbe i tre rækker midt i parcellen)
   
  ParcelGRØNMASSEPRØVE til Koldkærgård.
  Se PRØVEUDTAGNING nederst
  TØRSTOF, % af råvare


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  FOTO:
  P01: Der tages 2 fotos: Et nærbillede af efterafgrøderne, som viser efterafgrødernes udviklingstrin og et foto af efterafgrøden i parcellen. Det er vigtigt at billederne bliver taget uden fotografens fødder og skygger. Billederne vedhæftes på forsøget via web-trial, som et notat på forsøget.
  P02: Lige efter såning måles afstand mellem frø og overkant af gylle, og det indberettes som et notat med billede. Dybde i cm, indberettes under måleparametre.

  PLANTEPRØVE: Planteprøverne skal udtages i jævnfør metode: Arealbestemt næringsstofoptagelse (metode 1): se vejledningen Instruktion for udtagning af planteprøver.
 • Der klippes 2 felter á 0,5 * 0,75 m pr. parcel.
 • Prøverne sendes direkte til Agrolab.

 • PRØVEUDTAGNING: Ved høst udtages en prøve på 1 kg af hver parcel. Det er vigtigt at prøven tages af hele parcellen. Husk at veje prøven alene. Parcelprøverne påklæbes de fortrykte stregkodelabels. Teknologisk Institut videresender en ledprøve til Eurofins Agro Testing.

  BLADSVAMPE BEDØMMELSE: Den største kolbe udvælges, og der bedømmes procent sygdomsdækning på blad 0, som er bladet, der støtter kolben. Vejledning i bedømmelse af majsbladplet (Drechslera ssp.) og majsøjeplet (Kabatiella zeae) kan findes i Vejledning i bedømmelser

  HØST: Majsen skal høstes med Teknologisk Instituts majshøster, se Vejledning. Majsen SKAL høstes ved stadie 83-85 når tørstofindholdet er 32-34 % i led 2. Kernerne vil være dejagtige og man kan med besvær netop klemme en dråbe ud af de mellemste kerner i kolben. Majsen skal dog senest høstes den 20. oktober.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed og sådybde ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

  KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Mikkelsen: +45 87 40 54 35 / +45 20 28 26 94 eller mail mam@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  11-10-2019Sorten på vinterrug i led 7 er ændret til KWS Serafino /KTM

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Roundup BioIntet faresymbol

  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk