Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
020941919 OBS parceller vinterhvedesorter, økologiske forhold Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 11-07-2019
Fordelingsdato: 17-10-2018
Planansvarlig: Andrea Schiemann
Telefon: /+4572203384
Email: ANSC@teknologisk.dk


FORMÅL: OBS parcellerne er en del af den officielle værdiafprøvning. Formålet med at anlægge OBS-parcellerne under økologiske forhold er at undersøge sorternes dyrkningsegenskaber, konkurrenceevne og sygdomsmodtagelighed ved økologisk dyrkning. I 2019 er det underlagt den begrænsning, at der kun er to forsøgslokaliteter (tre for vinterhvedesorter) med kun én gentagelse. Men formålet er samtidig at afprøve et forsøgssamarbejde, som kan fungere fremadrettet, hvis OBS-parcellerne under økologiske forhold giver brugbare informationer for de økologiske landmænd og andre. OBS-parcellerne vil blive brugt til demonstrationsaktiviteter for økologiske landmænd.

BAGGRUND: OBS-parcellerne anlægges under økologiske forhold som en del af et europæisk Horizon 2020 projekt LIVESEED, hvor der bl.a. arbejdes med at fremme økologisk værdiafprøvning af sorter. OBS-parcellerne under økologiske forhold er et samarbejde mellem TystofteFonden, SEGES, Teknologisk Institut, forsøgsenheder og landmænd. Tystofte står for udvejning af udsæd og sygdomsregistreringer i løbet af vækstsæsonen, og forsøgsenhederne og SEGES står for øvrige registreringer. Der laves de samme registreringer af dyrkningsegenskaber som under konventionelle forhold, suppleret med registreringer af betydning for ukrudtskonkurrenceevnen.

FORSØGSSTEDER: LFE 4 (LMO), LFE12 (Patriotisk Selskab) og LFE 33 (Nordic Seed, Dyngby).

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer hvor afgrøden i 2018 IKKE var græs.
Forsøget anlægges sammen med OBS parceller i vinterbyg, vinterrug og triticale.

ANLÆGSDATA: Hver sort ligger i én gentagelse. Sorterne placeres randomiseret i en, to eller flere kolonner, med mindst én værneparcel for enden af hver række. Mellem forskellige arter placeres minimum et værn af hver art. Tystofte fremsender forslag til såplan. Parceller anlægges på tværs af agerretningen.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 1 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Hele forsøget gødskes efter stedets normale behov. Der foretages blindharvning på tværs af parcellerne, arealet bør ikke ukrudtsharves efter fremspiring.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00Blanding,vi-hvedBenchmark
Informer
Kalmar
Sheriff
2Stadium 00Ure
3Stadium 00Torp
4Stadium 00Elixer
5Stadium 00Ohio
6Stadium 00Creator
7Stadium 00Benchmark
8Stadium 00Sheriff
9Stadium 00KWS Lili
10Stadium 00Kalmar
11Stadium 00Hallfreda
12Stadium 00RGT Universe
13Stadium 00Informer
14Stadium 00Drachmann
15Stadium 00Canon
16Stadium 00Kvarn
17Stadium 00Graham
18Stadium 00KWS Leif
19Stadium 00KWS Extase
20Stadium 00LG Mocca
21Stadium 00Kvium
22Stadium 00KWS Zyatt
23Stadium 00Totem
24Stadium 00LG Quadrant
25Stadium 00SU Mangold
26Stadium 00RGT Saki
27Stadium 00RGT Koi
28Stadium 00KWS Dag
29Stadium 00KWS Sverre
30Stadium 00Motiv
31Stadium 00Heerup
32Stadium 00Momentum
33Stadium 00Chevignon
34Stadium 00KWS Scimitar
35Stadium 00KWS Firefly
36Stadium 00LG Skyscraper
37Stadium 00Safari
38Stadium 00BB 9945.15 W
39Stadium 00Rimpton
40Stadium 00KWS Opossum
41Stadium 00SY Humpel
42Stadium 00KWS Colosseum
43Stadium 00KWS Crownum
44Stadium 00NOS 511014.06
45Stadium 00NOS 511031.19
46Stadium 00NOS 511082.28
47Stadium 00Marly
48Stadium 00NOS 511192.01
49Stadium 00NOS 511192.33
50Stadium 00NOS 511192.39
51Stadium 00Johnson
52Stadium 00SY Griffin
53Stadium 00Rembrandt
54Stadium 00Sj N0514
55Stadium 00Sj M0351
56Stadium 00Sj M0471
57Stadium 00Sj M0477
58Stadium 00Sj M0498
59Stadium 00WPB 11W801-04
60Stadium 00HymalayaHybrid
61Stadium 00DSV318117
62Stadium 00LEU180220
63Stadium 00LGWD15-22202-D
64Stadium 00BB 6222.15
65Stadium 00BB 8160.16
66Stadium 00RW41815
67Stadium 00RW41831
68Stadium 00RW41869
69Stadium 00RW61801
70Stadium 00BA W57
71Stadium 00KWS W376
72Stadium 00KWS W377
73Stadium 00KWS W386
74Stadium 00KM 18113
75Stadium 00KW 3067-6-14
76Stadium 00KW 2289-17
77Stadium 00KW 2506-15
78Stadium 00FD17WW134
79Stadium 00SY 116157
80Stadium 00Br 10488p44
81Stadium 00Br 11393p52
82Stadium 00EW6364
83Stadium 00Sj N0018
84Stadium 00Sj N0024
85Stadium 00Sj N0115
86Stadium 00Sj N0291
87Stadium 00Sj N0503
88Stadium 00LGWU151
89Stadium 00NORD 18/128
90Stadium 00NOS 511016.09
91Stadium 00NOS 512001.03
92Stadium 00NOS 512057.18
93Stadium 00NOS 512144.01
94Stadium 00NOS 512144.05
95Stadium 00NOS 512232.11
96Stadium 00LG Initial
97Stadium 00Fritop
98Stadium 00Effendi
99Stadium 00Edelmann
100Stadium 00Festival
101Stadium 00Vinterhvede-værn
102Stadium 00MS-Septoria
103Stadium 00MS-brunrust
104Stadium 00Anja
105Stadium 00Florida
106Stadium 00Substance
107Stadium 00Ambition
108Stadium 00Gawain
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Udsædsmængden beregnes til 400 spiredygtige kerner pr. m2 Såning foretages med en parcelsåmaskine. Den fremsendte udsæd må kun benyttes til gennemførelse af dette forsøg.

UDSÆD: Udsæden er udvejet til en parcelstørrelse på 20 m2 til LFE12 (Patriotisk Selskab), 15 m2 til LFE 4 (LMO) og 10 m2 til LFE 33 (Nordic Seed Dyngby) og leveres opsorteret fra TystofteFonden.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
P02Stadium 11 - 12, Oktober-november
ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
P03Stadium 20 - 25, Forår ved begyndende vækst
ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
 
ParcelFOTO digital.
Udføres af SEGES.
 
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
Udføres af SEGES. Registreres ved begyndende buskning. De 3-5 mest dominerende arter anføres som notat. Forekommer der mod forventning rodukrudt, skal dette også skrives som notat.
 
P04Stadium 51 - 59, Ved skridning
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
Udføres af SEGES. Registreres ved begyndende buskning. De 3-5 mest dominerende arter anføres som notat. Forekommer der mod forventning rodukrudt, skal dette også skrives som notat.
 
ParcelMELDUG % dækning.
Udføres af Tystoftefonden.
 
ParcelSEPTORIA % dækning.
Udføres af Tystoftefonden.
 
ParcelGULRUST % dækning.
Udføres af Tystoftefonden.
 
ParcelBRUNRUST % dækning.
Udføres af Tystoftefonden.
 
ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
Udføres af Tystoftefonden.
 
P05Stadium 69, Ved afsluttende blomstring
ParcelMELDUG % dækning.
Udføres af Tystoftefonden.
 
ParcelSEPTORIA % dækning.
Udføres af Tystoftefonden.
 
ParcelGULRUST % dækning.
Udføres af Tystoftefonden.
 
ParcelBRUNRUST % dækning.
Udføres af Tystoftefonden.
 
ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
Udføres af Tystoftefonden.
 
P06Stadium 89, Før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledMODENHED dato for.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
ved sortsdifferentiering
 


INDBERETNING ØKO-FORSØG Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til konsulent Tove Mariegaard Pedersen: 87 40 54 92 eller på mail: tmp@seges.dk
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk