Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
020921919 OBS parceller vinterrugsorter, økologiske forhold Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 05-09-2019
Fordelingsdato: 17-10-2018
Planansvarlig: Andrea Schiemann
Telefon: /+4572203384
Email: ANSC@teknologisk.dk


FORMÅL: OBS parcellerne er en del af den officielle værdiafprøvning. Formålet med at anlægge OBS-parcellerne under økologiske forhold er at undersøge sorternes dyrkningsegenskaber, konkurrenceevne og sygdomsmodtagelighed ved økologisk dyrkning. I 2019 er det underlagt den begrænsning, at der kun er to forsøgslokaliteter (tre for vinterhvedesorter) med kun én gentagelse. Men formålet er samtidig at afprøve et forsøgssamarbejde, som kan fungere fremadrettet, hvis OBS-parcellerne under økologiske forhold giver brugbare informationer for de økologiske landmænd og andre. OBS-parcellerne vil blive brugt til demonstrationsaktiviteter for økologiske landmænd.

BAGGRUND: OBS-parcellerne anlægges under økologiske forhold som en del af et europæisk Horizon 2020 projekt LIVESEED, hvor der bl.a. arbejdes med at fremme økologisk værdiafprøvning af sorter. OBS-parcellerne under økologiske forhold er et samarbejde mellem TystofteFonden, SEGES, Teknologisk Institut, forsøgsenheder og landmænd. Tystofte står for udvejning af udsæd og sygdomsregistreringer i løbet af vækstsæsonen, og forsøgsenhederne og SEGES står for øvrige registreringer. Der laves de samme registreringer af dyrkningsegenskaber som under konventionelle forhold, suppleret med registreringer af betydning for ukrudtskonkurrenceevnen.

FORSØGSSTEDER: LFE 4 (LMO) og LFE12 (Patriotisk Selskab)

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer hvor afgrøden i 2018 IKKE var græs.
Forsøget anlægges sammen med OBS parceller i vinterbyg, triticale og vinterhvede.

ANLÆGSDATA: Hver sort ligger i én gentagelse. Sorterne placeres randomiseret i en, to eller flere kolonner, med mindst én værneparcel for enden af hver række. Mellem forskellige arter placeres minimum et værn af hver art. Tystofte fremsender forslag til såplan. Parceller anlægges på tværs af agerretningen.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 1 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Hele forsøget gødskes efter stedets normale behov. Der foretages blindharvning på tværs af parcellerne, arealet bør ikke ukrudtsharves efter fremspiring.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00KWS BinnttoHybrid
2Stadium 00KWS LivadoHybrid
3Stadium 00SU Performer 90+10% populationHybrid inkl. 10% population
4Stadium 00KWS SerafinoHybrid
5Stadium 00KWS VinettoHybrid
6Stadium 00KWS LorettoHybrid
7Stadium 00PianoHybrid
8Stadium 00KWS TayoHybrid
9Stadium 00KWS JethroHybrid
10Stadium 00KWS BeradoHybrid
11Stadium 00StannosHybrid
12Stadium 00SU Pluralis 90+10% populationHybrid inkl. 10% population
13Stadium 00SU Arvid 90+10% populationHybrid inkl. 10% population
14Stadium 00KWS ReceptorHybrid
15Stadium 00KWS MotivatorHybrid
16Stadium 00KWS SkylorHybrid
17Stadium 00KWS SandorHybrid
18Stadium 00KWS-H193Hybrid
19Stadium 00KWS-H194Hybrid
20Stadium 00SU DirectorPopulation
21Stadium 00HYH305Hybrid
22Stadium 00HYH309Hybrid
23Stadium 00HYH312Hybrid
24Stadium 00HYH315Hybrid
25Stadium 00DH381Hybrid
26Stadium 00DH383Hybrid
27Stadium 00DH386Hybrid
28Stadium 00KWS-H196Hybrid
29Stadium 00KWS-H197Hybrid
30Stadium 00KWS-H198Hybrid
31Stadium 00KWS-H199Hybrid
32Stadium 00KWS-H200Hybrid
33Stadium 00KWS-H201Hybrid
34Stadium 00KWS-H202Hybrid
35Stadium 00KWS-H203Hybrid
36Stadium 00HYH 311Hybrid
37Stadium 00HYH 313Hybrid
38Stadium 00HYH 314Hybrid
39Stadium 00HYH 318Hybrid
40Stadium 00HYH 321Hybrid
41Stadium 00HYH 322Hybrid
42Stadium 00HYH 327Hybrid
43Stadium 00HYH 328Hybrid
44Stadium 00HYH 329Hybrid
45Stadium 00HYH 330Hybrid
46Stadium 00KWS JarroHybrid
47Stadium 00KWS ChelloHybrid
48Stadium 00KWS BalkoHybrid
49Stadium 00KWS BestorHybrid
50Stadium 00KWS TutorHybrid
51Stadium 00DL 12Population
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Udsædsmængden beregnes til 300 spiredygtige kerner pr. m2 for populationssorter. OBS i hybrider (og i hybrid + 10% population) nedsættes udsædsmængden til 230 spiredygtige kerner pr. m2.
Såning foretages med en parcelsåmaskine.
Den fremsendte udsæd må kun benyttes til gennemførelse af dette forsøg.

UDSÆD: Udsæden er udvejet til en parcelstørrelse på 20 m2 til LFE12 (Patriotisk Selskab) og 15 m2 til LFE 4 (LMO) og leveres opsorteret fra TystofteFonden.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
P02Stadium 11 - 12, November
ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
P03Stadium 20 - 25, Forår ved begyndende vækst
ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
 
ParcelFOTO digital.
Udføres af SEGES.
 
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
Udføres af SEGES. Registreres ved begyndende buskning. De 3-5 mest dominerende arter anføres som notat. Forekommer der mod forventning rodukrudt, skal dette også skrives som notat.
 
P04Stadium 51 - 59, Ved skridning
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
Udføres af SEGES. Registreres ved begyndende buskning. De 3-5 mest dominerende arter anføres som notat. Forekommer der mod forventning rodukrudt, skal dette også skrives som notat.
 
ParcelMELDUG % dækning.
Udføres af Tystoftefonden.
 
ParcelSKOLDPLET % dækning.
Udføres af Tystoftefonden.
 
ParcelBRUNRUST % dækning.
Udføres af Tystoftefonden.
 
P05Stadium 69, Ved afsluttende blomstring
ParcelMELDUG % dækning.
Udføres af Tystoftefonden.
 
ParcelSKOLDPLET % dækning.
Udføres af Tystoftefonden.
 
ParcelBRUNRUST % dækning.
Udføres af Tystoftefonden.
 
P06Stadium 89, Før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledMODENHED dato for.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
ved sortsdifferentiering
 


INDBERETNING ØKO-FORSØG Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til konsulent Tove Mariegaard Pedersen: 87 40 54 92 eller på mail: tmp@seges.dk
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk