Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
020911919 OBS parceller vinterbygsorter, økologiske forhold Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 06-11-2019
Fordelingsdato: 17-10-2018
Planansvarlig: Andrea Schiemann
Telefon: /+4572203384
Email: ANSC@teknologisk.dk


FORMÅL: OBS parcellerne er en del af den officielle værdiafprøvning. Formålet med at anlægge OBS-parcellerne under økologiske forhold er at undersøge sorternes dyrkningsegenskaber, konkurrenceevne og sygdomsmodtagelighed ved økologisk dyrkning. I 2019 er det underlagt den begrænsning, at der kun er to forsøgslokaliteter (tre for vinterhvedesorter) med kun én gentagelse. Men formålet er samtidig at afprøve et forsøgssamarbejde, som kan fungere fremadrettet, hvis OBS-parcellerne under økologiske forhold giver brugbare informationer for de økologiske landmænd og andre. OBS-parcellerne vil blive brugt til demonstrationsaktiviteter for økologiske landmænd.

BAGGRUND: OBS-parcellerne anlægges under økologiske forhold som en del af et europæisk Horizon 2020 projekt LIVESEED, hvor der bl.a. arbejdes med at fremme økologisk værdiafprøvning af sorter. OBS-parcellerne under økologiske forhold er et samarbejde mellem TystofteFonden, SEGES, Teknologisk Institut, forsøgsenheder og landmænd. Tystofte står for udvejning af udsæd og sygdomsregistreringer i løbet af vækstsæsonen, og forsøgsenhederne og SEGES står for øvrige registreringer. Der laves de samme registreringer af dyrkningsegenskaber som under konventionelle forhold, suppleret med registreringer af betydning for ukrudtskonkurrenceevnen.

FORSØGSSTEDER: LFE 4 (LMO) og LFE12 (Patriotisk Selskab)

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer hvor afgrøden i 2018 IKKE var græs.
Forsøget anlægges sammen med OBS parceller i vinterrug, triticale og vinterhvede.

ANLÆGSDATA: Hver sort ligger i én gentagelse. Sorterne placeres randomiseret i en, to eller flere kolonner, med mindst én værneparcel for enden af hver række. Mellem forskellige arter placeres minimum et værn af hver art. Tystofte fremsender forslag til såplan. Parceller anlægges på tværs af agerretningen.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 1 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Hele forsøget gødskes efter stedets normale behov. Der foretages blindharvning på tværs af parcellerne, arealet bør ikke ukrudtsharves efter fremspiring.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00Blanding,vi-byg2Frigg
Hejmdal
KWS Infinity
KWS Kosmos
2Stadium 00KWS Meridian
3Stadium 00Frigg
4Stadium 00KWS Infinity
5Stadium 00Hejmdal
6Stadium 00KWS Kosmos
7Stadium 00Neptun
8Stadium 00Comeback
9Stadium 00Indiana
10Stadium 00KWS Higgins
11Stadium 00Memento
12Stadium 00LG Flynn
13Stadium 00TorerooHybrid
14Stadium 00Strasbourg
15Stadium 00Bordeaux
16Stadium 00Cleopatra
17Stadium 00Nautica
18Stadium 00JettooHybrid
19Stadium 00SY GalileooHybrid
20Stadium 00Journey
21Stadium 00Valerie
22Stadium 00LG Globetrotter
23Stadium 00Zophia
24Stadium 00Jelly
25Stadium 00AC 11/325/32
26Stadium 00NOS 911.015-57
27Stadium 00NOS 911.001-73
28Stadium 00NOS 913.018-64
29Stadium 00Arkona
30Stadium 00SJ 155667
31Stadium 00SJ 156212
32Stadium 00SJ 156267
33Stadium 00KWS Patriot
34Stadium 00KWS Phyllis
35Stadium 00NOS 911.001-62A
36Stadium 00Jakubus
37Stadium 00KWS Orbit
38Stadium 00KWS Faro
39Stadium 00KWS B129
40Stadium 00BelmontHybrid
41Stadium 00Normandy
42Stadium 00NOS 913.011-83
43Stadium 00NOS 913.025-53
44Stadium 00NOS 914.005-55
45Stadium 00Br12080r1
46Stadium 00Teuto
47Stadium 00KWS Oasis
48Stadium 00SJ 167102
49Stadium 00SJ 167329
50Stadium 00SJ 168040
51Stadium 00SJ 168197
52Stadium 00AC 13/105/66
53Stadium 00SJ 167150
54Stadium 00Br 12080r6
55Stadium 00SU HylonaHybrid
56Stadium 00KWS B134
57Stadium 00SY KingsbarnHybrid
58Stadium 00SY BaracoodaHybrid
59Stadium 00Vinterbyg-værn
60Stadium 00MS-Skoldplet
61Stadium 00MS-ramularia
62Stadium 00MS-bygrust
63Stadium 00MS-meldug
64Stadium 00Celtic
65Stadium 00Prestige
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Udsædsmængden beregnes til 400 spiredygtige kerner pr. m2. OBS i hybrider nedsættes udsædsmængden til 325 spiredygtige kerner pr. m2.
Såning foretages med en parcelsåmaskine.
Den fremsendte udsæd må kun benyttes til gennemførelse af dette forsøg.

UDSÆD: Udsæden er udvejet til en parcelstørrelse på 20 m2 til LFE12 (Patriotisk Selskab) og 15 m2 til LFE 4 (LMO) og leveres opsorteret fra TystofteFonden.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
P02Stadium 12 - 15, Oktober-november
ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
P03Stadium 22, Forår ved begyndende vækst
ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
 
ParcelFOTO digital.
Udføres af SEGES.
 
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
Udføres af SEGES. Registreres ved begyndende buskning. De 3-5 mest dominerende arter anføres som notat. Forekommer der mod forventning rodukrudt, skal dette også skrives som notat.
 
P04Stadium 51 - 59, Ved skridning
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
Udføres af SEGES. Registreres ved begyndende buskning. De 3-5 mest dominerende arter anføres som notat. Forekommer der mod forventning rodukrudt, skal dette også skrives som notat.
 
ParcelMELDUG % dækning.
Udføres af Tystoftefonden.
 
ParcelSEPTORIA % dækning.
Udføres af Tystoftefonden.
 
ParcelBYGRUST % dækning.
Udføres af Tystoftefonden.
 
ParcelSKOLDPLET % dækning.
Udføres af Tystoftefonden.
 
ParcelBLADPLET % dækning.
Udføres af Tystoftefonden.
 
ParcelRAMULARIA % dækning.
Udføres af Tystoftefonden.
 
P05Stadium 69, Ved afsluttende blomstring
ParcelMELDUG % dækning.
Udføres af Tystoftefonden.
 
ParcelSEPTORIA % dækning.
Udføres af Tystoftefonden.
 
ParcelBYGRUST % dækning.
Udføres af Tystoftefonden.
 
ParcelSKOLDPLET % dækning.
Udføres af Tystoftefonden.
 
ParcelBLADPLET % dækning.
Udføres af Tystoftefonden.
 
ParcelRAMULARIA % dækning.
Udføres af Tystoftefonden.
 
P06Stadium 89, Før høst, ved sortsdifferentiering
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
ved sortsdifferentiering
 
ParcelMODENHED dato for.
 


INDBERETNING ØKO-FORSØG Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til konsulent Tove Mariegaard Pedersen: 87 40 54 92 eller på mail: tmp@seges.dk

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk