Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
030501919 Bramgæs i kløvergræs Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 05-12-2019
Fordelingsdato: 27-10-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Ann Britt Værge
Telefon: 7220 1032
Email: abv@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse hvordan tilstedeværelsen af bramgæs påvirker planterne og udbyttet i kløvergræs.


BAGGRUND: I mange områder i Danmark, f.eks. i de syd- og vestlige dele af landet, forekommer der store flokke af bramgæs på landbrugsarealer. De raster i et område i perioden fra slut september til slut maj. Samtidig æder de store mængder af især græs og vintersæd og tramper afgrøderne ned. Resultatet er store udbyttetab for landmændene, på trods af tilpasning til situationen, hvor såtider skubbes og man undlader, at dyrke visse afgrøder. Idet bestanden af bramgæs er i voldsom vækst og fuglene er begyndt at yngle i Danmark, må problemet forventes at stige over de kommende år. Da informationer om niveauet for udbyttetab og planteskader er yderst mangelfulde, har dette forsøg til hensigt at belyse problemstillingen, med henblik på støtte i udformningen af reguleringsdirektiver for bramgæs.


FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene gennemføres i slætgræs i omdrift, hvor der høstes 3 slæt, på arealer, der på forhånd er kendt med forekomsten af bramgæs.


BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Forsøgsarealet behandles som omgivende mark og alle behandlinger indberettes i PC-Markforsøg under grundbehandlinger med angivelse af mængder og typer af gylle, gødninger og planteværnsmidler.


FORSØGSSTEDER: 3 forsøg hos LFE 8 (SAGRO) (Rasmus Løbner og Nikolai Kjær)


ANLÆGSDATA: Der udvælges 3 marker i efteråret 2018. I hver mark anlægges 16 parceller på 1,21 m2 (1,1 m x 1,1 m) efter et foruddefineret design, se skitse over parcelfordeling. Der skal være lige lang afstand mellem naboparceller på alle sider (5-10 m) Parcellerne afmærkes med en lille metalskive med en pløk i, der bankes så langt i jorden, at maskiner ikke kører i dem og så de ikke stikker op og skræmmer gæssene. Det øverste hjørne af hver parcel markeres med en tynd, hvid flexstok, så parcellen kan genfindes. I den udvalgte forsøgsmark opsættes der trådbure i otte af parcellerne (led 1), der fungerer som ubehandlede parceller, og hvor gæssene derfor ikke skal have adgang. Felterne afsættes som kvadrater, der måler 1,1 x 1,1 m. Der opsættes trådhegn, som de fire sider i kvadratet, med en maskestørrelse på 5 cm x 10 cm i en højde på 100 cm. Øverst lægges der trådhegn over som top på buret. I de fire hjørner fastgøres trådhegnet på fire hegnspæle i jern. For at fastholde trådhegnet ved jorden fastgøres det med pløkker eller sættes fast på tællerammen. Toppen af buret fastgøres med strips. Ved behandlinger og slæthøst i marken fjernes net og evt. markeringspinde umiddelbart inden og monteres på nøjagtig samme sted efter behandlingen er udført. OBS: Vigtigt, at der konstant er net over de "ubehandlede" parceller, når der ikke behandles i marken! Der må ikke køres i parcellerne. De statistiske beregninger af resultater foregår ved specialanalyse.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 8 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Gæs
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Parcel uden gæs (med net)Ubehandlet
2Parcel med gæsBehandlet
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der er ingen forsøgsmæssig behandling.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0119-10-2018, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
Her indberettet forsøgets tilstand ved opstart, herunder om der er afgrødeskader i de ubehandlede parceller (led 1), som der skal net over.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 2
Antal pr m2.
Antal gåselorte pr. måleflade, se afsnit om prøveudtagning.
 
ParcelFOTO digital.
Se tekstaafsnit FOTO
 
P0212-11-2018, Efterår
ParcelUdføres kun i følgende led: 2
Antal pr m2.
Antal gåselorte pr. måleflade, se afsnit om prøveudtagning.
 
ParcelFOTO digital.
Se tekstaafsnit FOTO
 
P0310-12-2018, Efterår
ParcelUdføres kun i følgende led: 2
Antal pr m2.
Antal gåselorte pr. måleflade, se afsnit om prøveudtagning.
 
ParcelFOTO digital.
Se tekstaafsnit FOTO
 
P0414-03-2019, Medio marts
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
Her indberettet forsøgets tilstand ved opstart i foråret, herunder om der er afgrødeskader i de ubehandlede parceller (led 1), som er net over.
 
ParcelFOTO digital.
Se tekstaafsnit FOTO
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 2
Antal pr m2.
Antal gåselorte pr. måleflade, se afsnit om prøveudtagning.
 
P0526-03-2019
ParcelUdføres kun i følgende led: 2
Antal pr m2.
Antal gåselorte pr. måleflade, se afsnit om prøveudtagning.
 
ParcelFOTO digital.
Se tekstaafsnit FOTO
 
ParcelPLANTEDÆKKE % dækning, .
i høstparcellen
 
P0609-04-2019
ParcelUdføres kun i følgende led: 2
Antal pr m2.
Antal gåselorte pr. måleflade, se afsnit om prøveudtagning.
 
ParcelFOTO digital.
Se tekstaafsnit FOTO
 
P0723-04-2019
ParcelUdføres kun i følgende led: 2
Antal pr m2.
Antal gåselorte pr. måleflade, se afsnit om prøveudtagning.
 
ParcelFOTO digital.
Se tekstaafsnit FOTO
 
P0807-05-2019
ParcelUdføres kun i følgende led: 2
Antal pr m2.
Antal gåselorte pr. måleflade, se afsnit om prøveudtagning.
 
ParcelFOTO digital.
Se tekstaafsnit FOTO
 
P0921-05-2019, Før høst af 1. slæt
ForsøgVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Parcelprøven skal være på 500 g.
RØDKLØVER, % af tørstof
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
IVOS, %
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
NDF, % i tørstof, total
iNDF, % i tørstof
GRÆSANDEL, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
Måles med en pladeløfter på 3-5 forskellige steder i parcellen.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelFOTO digital.
 
ParcelPLANTEDÆKKE % dækning, .
i høstparcellen
 
ParcelUkrudt planter/m2.
De 5 mest dominerende arter af ukrudt opgøres separat.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 2
Antal pr m2.
Antal gåselorte pr. måleflade, se afsnit om prøveudtagning.
 
ParcelAFGRØDESKADE %, 0=ingen skade, 100=total skade.
 
P1004-06-2019
ParcelUdføres kun i følgende led: 2
Antal pr m2.
Antal gåselorte pr. måleflade, se afsnit om prøveudtagning.
 
ParcelFOTO digital.
Se tekstaafsnit FOTO
 
P1102-07-2019, Før høst af 2. slæt
ForsøgVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Parcelprøven skal være på 500 g.
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
iNDF, % i tørstof
GRÆSANDEL, % af tørstof
TØRSTOF, % af råvare
NDF, % i tørstof, total
SUKKER, % i tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
IVOS, %
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
Måles med en pladeløfter på 3-5 forskellige steder i parcellen.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelFOTO digital.
 
ParcelPLANTEDÆKKE % dækning, .
i høstparcellen
 
ParcelUkrudt planter/m2.
De 5 mest dominerende arter af ukrudt.
 
ParcelAFGRØDESKADE %, 0=ingen skade, 100=total skade.
 
P1215-08-2019, Før høst af 3. slæt
ForsøgVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
Se tekstafsnit FAGLIG VURDERING.
 
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Parcelprøven skal være på 500 g.
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
IVOS, %
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
TRÆSTOF, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
NDF, % i tørstof, total
GRÆSANDEL, % af tørstof
iNDF, % i tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
Måles med en pladeløfter på 3-5 forskellige steder i parcellen.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelFOTO digital.
 
ParcelPLANTEDÆKKE % dækning, .
i høstparcellen
 
ParcelUkrudt planter/m2.
De 5 mest dominerende arter af ukrudt.
 
ParcelAFGRØDESKADE %, 0=ingen skade, 100=total skade.
 


FOTO: Der tages et foto pr. parcel lodret ned på jordoverfladen. Foto skal dække hele parcellen. Billederne navngives således, at det er muligt at identificere oprindelsen og sendes løbende til Marian D. Thorsted med WeTransfer.

PRØVEUDTAGNING FØR SLÆT: Forud for prøvetagning og slæt tages foto af hver parcel og følgende parametre måles:
 • Vækststadium
 • Plantedække: Procentdelen af parcellen som er dækket med planter noteres
 • Ukrudt: planter/m2
 • Afgrødehøjde
 • Afgrødeskade
  UKRUDTSBEDØMMELSE:
  De fem mest dominerende arter af ukrudt og/eller urter optælles og noteres separat.

  AFGRØDEKLIP FØR SLÆT PÅ OMGIVENDE MARK:
  Klippeskabelonen placeres i hver parcel, så der indvendig i skabelonen afklippes 1 m2, se skitse nederst. Plantematerialet lægges i en pose med tilhørende label for den specifikke parcel. Herefter klippes de resterende 10 cm i bredden, hele vejen rundt i parcellen og fjernes fra arealet. Der efterlades en ensartet stub på 7 cm. Den høstede friskmængde pr. parcel afvejes, og noteres under parceludbytte. Herefter udtages en repræsentativ delprøve på ledniveau, og det gøres på følgende måde: der udtages 2-3 håndfulde pr. parcel, disse blandes grundigt i en spand/balje og udgør delprøven. Delprøven afsendes som en frisk ledprøve på min. 500 g og maks. 2000 g til Eurofins til NIR-analyse. Grønmasseprøver udtages i alt tre gange: umiddelbart inden første, andet og tredje slæt.

 • OPTÆLLING AF GÅSELORTE:
  Der optælles gåselorte ved at placere en tælleramme (1,1 x 1,1 m) i det nederste venstre hjørne uden for hver parcel med gåsegræsning, se skitse nederst. Det er vigtigt, at tællerammen placeres på nøjagtig samme sted ved hver tælling, hvorfor der afsættes en pløk med metalskive i tællerammens sydvestlige hjørne. I hver ramme optælles antallet af gåselorte, som herefter fjernes. Optælling foretages ifølge planen frem til bramgæssene har forladt arealet omkring medio maj. Gåselortene medtælles hvis de er let genkendelige. Der optælles kun i led 2.

  FORFRUGT DE SENESTE 3 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg under fanen: Organisk gødning seneste 5 år.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Faglige vurderinger foretages og indberettes som notater ved forsøgets anlæggelse i efteråret (P01), opstart i foråret (P04) og ved forsøgets afslutning (P12).

  Følgende forhold beskrives i notat ved forsøgets afslutning (P12):
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
  - Andre aktuelle og relevante bemærkninger om gæssenes forekomst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Marian D. Thorsted: 87 40 54 47 eller på mail: mdt@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  20-05-2019iNDF tilføjet til måleparametre for grønmasseprøverne i alle 3 slæt/KTM


  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk