Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
021021919 Vinterhvedesorter, økologisk Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 05-09-2019
Fordelingsdato: 24-09-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Andrea Schiemann
Telefon: /+4572203384
Email: ANSC@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge sorternes ydeevne og dyrkningsegenskaber ved økologisk dyrkning.

BAGGRUND: Forsøget er både afprøvning af sorter til optagelse på sortslisten og sortsforsøg der skal undersøge sorternes ydeevne og dyrkningsegenskaber ved økolo-gisk dyrkning.br>

FORSØGSSTEDER: LFE 16 (VKST Holeby), LFE 33 (Nordic Seed Dyngby) og LFE 44 (Tystoftefonden).

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, der er omlagt til økologisk dyrkning. Forfrugt må ikke være græs pga. risiko for angreb af fritfluens larver. Anlægges på arealer uden rodukrudt og med lavt ukrudtstryk, og så vidt muligt i en vinterhvedemark.

DISPENSATION: Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.

ANLÆGSDATA: Forsøget skal anlægges med småparcelteknik. Anlægges i 1 eller 5 kolonner. Det meddeles Teknologisk Institut hurtigst muligt, hvor mange kolonner forsøget anlægges i.
Parcellerne SKAL anlægges på tværs af agerretningen.
Bruttoparcellængde 12 m.
Ukrudtsbehandling aftales med forsøgsværten, så det sikres, at der afsættes kørespor/værn, så kørsel med harve, gyllevogn eller andet i marken ikke påvirker parcellerne. Nettoparcellængde tilpasses således, at der er mindst 0,5 m fra kørespor med gyllevogn til parcelgrænsen. Kørespor må altså IKKE være parcelgrænse.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 5 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GRUNDBEHANDLING: Forsøget skal gødes efter stedets gødningsnorm, justeret for forfrugt og kvælstofprognose. Husdyrgødning skal spredes jævnt på hele forsøgsarealet.


BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Der skal foretages en optimal ukrudtsbekæmpelse ved 1-2 blindharvninger. Der blindharves i agerretningen, på tværs af parcellerne. Arealet bør ikke ukrudtsharves efter fremspiring, med mindre det er aftalt med TystofteFonden/ SEGES. Ukrudtsbehandling og gødskning aftales med forsøgsværten, så det sikres, at der afsættes kørespor/værn, så kørsel med strigle, gyllevogn eller andet i marken ikke påvirker parcellerne.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00Blanding,vi-hvedBenchmark
Informer
Kalmar
Sheriff
2Stadium 00Creator
3Stadium 00Fritop
4Stadium 00Effendi
5Stadium 00Edelmann
6Stadium 00Festival
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Udsædsmængden er beregnet til 400 spiredygtige kerner pr. m2.

UDSÆD: Udsæden leveres udvejet og opsorteret til 12 x 1,5 meter brutto parceller fra Tystoftefonden. Det fremsendte udsæd må kun bruges til gennemførelse af forsøget.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
P02Stadium 09
Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 1
ParcelFREMSPIRING dato for.
 
P03Stadium 13 - 14, November
ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
P04Stadium 20 - 25, Forår ved begyndende vækst
ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
 
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
Registreres ved begyndende buskning. De 3-5 mest dominerende arter anføres ved indberetning (som notat). Forekommer der mod forventning rodukrudt, skal dette også skrives som notat.
 
P05Stadium 69, Blomstring afsluttet
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
De 3-5 mest dominerende arter anføres ved indberetning (som notat). Forekommer der mod forventning rodukrudt, skal dette også skrives som notat
 
ParcelSEPTORIA % dækning.
 
ParcelGULRUST % dækning.
 
ParcelMELDUG % dækning.
 
ParcelBRUNRUST % dækning.
 
ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
 
P06Stadium 89, Før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
De 3-5 mest dominerende arter anføres ved indberetning (som notat). Forekommer der mod forventning rodukrudt, skal dette også skrives som notat
 
P07Stadium 90, Ved høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 500 g fra hver parcel, som sendes til Tystoftefonden. Tystoftefonden laver analysen på ledprøven. Se tekstafsnit KERNE/-FRØ-PRØVE
HL-VÆGT, kg
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
VAND, % i kerne/frø
GLUTEN14, %
STIVELSE, % af tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

KERNE/FRØ-PRØVER: Der udtages 500 g i hver parcel, som sendes til Tystoftefonden, der laver ledprøver og analyserer dem for NIT-parameter (vandprocent, hl-vægt, råprotein, stivelse, gluten14) og renhed. Prøverne gemmes indtil ultimo december 2019.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

FAGLIG VURDERING, SORTSFORSØG: Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved såning/etablering
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.
Betalingen dækker ikke såning og/eller høst foretaget af Koldkærgård.

KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til konsulent Tove Mariegaard Pedersen: 87 40 54 92 eller på mail: tmp@seges.dk

Rettelser:
DatoTekst
11-07-2019Tilmeldt Sortinfo (ABV)
05-09-2019Ledprøve til Tystofte er ændret til ledprøve til KKG, da labels ikke kan printes. (ANSC)Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk