Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
010511919 Etablering af vinterhvede med præcisionssåning Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 13-12-2018
Fordelingsdato: 15-09-2018
Planansvarlig: Andrea Schiemann
Telefon: /+4572203384
Email: ANSC@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge udbyttepotentialet ved enkornssåteknik kontra alm. såteknik, at undersøge det optimale plantetal ved enkornssåning ved såning midt i september, samt at undersøge potentialet i højsorteret usæd kontra alm. udsæd.

BAGGRUND: Flere såmaskinefabrikanter arbejder med at forbedre de velkendte såprincipper i korn, således det bliver muligt at udså korn som enkelte kerner. Fordelene er en mere optimal fordeling af planterne, og mere ensartede planter. Såning med enkorn såmaskine bør gøre det muligt at så med væsentlig lavere udsædsmængder, end der traditionelt anvendes. En lavere udsædsmængde får planterne til at danne langt flere sideskud end i en normal bestand, derfor undersøges to forskellige typer af sorter. Torp er valgt som repræsentant for enkeltakssorter, der danner udbyttet vha. få men store aks. Kalmar er valgt som repræsentant for sorter med en kraftig buskningsevne.

FORSØGSSTEDER: Forsøget anlægges ved NordicSeed i Dyngby (LFE 33).

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges med småparcelteknik i en 1. års vinterhvedemark.
Der sås på normalt såtidspunkt, dvs. omkring 15 september.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges med 4 gentagelser, hvor gentagelserne ligger i 4 blokke efter hinanden. Led A, B og C skal altid sås i et såtræk for hver sort. Ligeledes skal led D, E og F sås i et såtræk for hver sort samt led G, H og I sås i et såtræk for hver sort. Det giver 6 såtrækkombinationer i alt. De 6 såtrækkombinationer randomiseres indenfor hver gentagelse. Forsøget anlægges i 3 kolonner. Se skitse nederst på planen.
Da forsøget er anlagt delvis systematisk, kræves en specialopgørelse. I opgørelsen beregnes effekten af faktor 1 og 2 samt eventuelt vekselvirkning. Data korrigeres for blokeffekten af såtrækkombinationerne.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

GRUNDBEHANDLING: Hele forsøget gødskes optimalt med P, K, Mg, S og Mn.


BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Gødning, planteværn og vækstregulering som omgivende mark eller efter behov.
Kvælstof tildeles efter Landbrugsstyrelsens norm justeret for udbytte, jordtype og kvælstofprognose. De lave plantetal kan nødvendiggøre ekstra ukrudtsbekæmpelse.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00Torp
2Stadium 00Kalmar


Faktor 2: Udsædsmængde, udsædskvalitet og såteknik
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
AStadium 00
75 Spiredygt. kerner/m2Højsorteret udsæd
Enkorns-såning
BStadium 00
140 Spiredygt. kerner/m2Højsorteret udsæd
Enkorns-såning
CStadium 00
200 Spiredygt. kerner/m2Højsorteret udsæd
Enkorns-såning
DStadium 00
75 Spiredygt. kerner/m2Alm. udsæd
Enkorns-såning
EStadium 00
140 Spiredygt. kerner/m2Alm. udsæd
Enkorns-såning
FStadium 00
200 Spiredygt. kerner/m2Alm. udsæd
Enkorns-såning
GStadium 00
140 Spiredygt. kerner/m2Alm. udsæd
Såning
HStadium 00
200 Spiredygt. kerner/m2Alm. udsæd
Såning
IStadium 00
275 Spiredygt. kerner/m2Alm. udsæd
Såning
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: I led A1, A2 og A3 anvendes UNIseed udsæd af sorten Torp, mens der anvendes højsorteret udsæd fra Dyngby af sorten Kalmar.
Der bruges almindelig udsæd i led D-I af begge sorter.

UDSÆD: Skaffes og udvejes af Nordic Seed.

GØDNING: Skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
P02Stadium 11 - 12, September-oktober
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
 
P0310-10-2018
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
Se tekstafsnit NDVI-måling.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
P0415-11-2018
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
Se tekstafsnit NDVI-måling.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
P0520-03-2019, Forår ved begyndende vækst
ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
Se tekstafsnit NDVI-måling.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
P0615-04-2019
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
Se tekstafsnit NDVI-måling.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
P0715-05-2019
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
Se tekstafsnit NDVI-måling.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
P0801-06-2019
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
Se tekstafsnit NDVI-måling.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
P09Stadium 65, kun ved sygdomsangreb, der differentierer sorter eller såmetode
ParcelBRUNRUST % dækning.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelGULRUST % dækning.
 
ParcelMELDUG % dækning.
 
ParcelSEPTORIA % dækning.
 
ParcelHAVRERØDSOT % planter m.
 
ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
 
P10Stadium 89, Før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelSTRÅLÆNGDE cm, fra jord til aks.
 
ParcelAKS /m2.
 
P11Stadium 90
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 
ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til egne analyser.
Der udtages 600 g per parcel til egen analyse med NIT og TKV. Prøver analyseres på parcelniveau. Se tekstafsnit KERNE/FRØ-PRØVER.
1000 KORNSVÆGT, g
HL-VÆGT, kg
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
VAND, % i kerne/frø
GLUTEN14, %
STIVELSE, % af tørstof


NDVI MÅLINGER: Målinger af NDVI udføres med en drone udstyret med et multispektralt kamera. Målingerne udføres af Teknologisk Institut.

KERNE/FRØ PRØVE: Der udtages 600 g per parcel til egen analyse. NordicSeed analyserer hver parcelprøve for NIT-parametre og TKV. NIT-apparatet skal være tilsluttet NIT-netværket.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON - KORN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Lars Bonde Eriksen: 87 40 53 66 / 30 92 17 30 eller på mail lbe@seges.dk
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk