Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
070791819 Forsøg med biochar i vinterhvede - EFTERVIRKNING Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 05-12-2018
Fordelingsdato: 05-09-2018
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge biochar fra pyrolyse af dambrugsslam som jordforbedringsmiddel/gødning.

BAGGRUND: Økologiske landbrug, og i særdeleshed brug uden husdyrproduktion, har behov for supplerende fosforkilder, med henblik på at sikre en bæredygtig og ressourceoptimeret planteproduktion. Dette kan sikres ved at tilføre fosforholdigt biochar dannet ved pyrolyse af dambrugsslam. Den dannede biochar har et højt fosforindhold, men tilgængeligheden og gødningsværdien er ikke kendt. Formålet med projektet er derfor at få dokumenteret effektiviteten af biochar udvundet af dambrugsslam som gødnings- og jordforbedringsmiddel i planteproduktionen.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges hvor 070791818 har været gennemført korrekt. Der har i 2017 været tilførsel af biochar inden etablering af vinterhvede. I efteråret 2018 genetableres parcellerne og forsøget tilsås med 2. års vinterhvede. Forsøgsarealet må ikke tilføres anden fosforholdig gødning før og under forsøgsperioden.

ANLÆGSDATA: Det er vigtigt, at der pløjes langsomt hen over arealet for at undgå overslæbning. Forsøget skal afsættes via GPS, eller til faste målepunkter i hegn således, at parcellerne kan placeres på samme areal, som i det foregående forsøg. For at undgå overslæbning mellem parcellerne, oprettes værn på en halv meter mellem parcellerne. Forsøget anlægges med bruttoparceller på min 20 m x 4,5 m. Høstparcellen udgør mindst 13 m2 midt i bruttoparcellen, så randeffekt undgås. Planteprøver udtages udenfor høstparcellen.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 90m2. Høstparcel minimum 13m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GRUNDBEHANDLING: Forsøgsarealet skal være grundgødet med N jævnfør N norm med rigelige mængder K, Mg, Mn, S samt evt. mikronæringsstoffer som i den omgivende mark. Der må ikke tilføres anden P gødning end forsøgsgødningen.


BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Kemi skaffes lokalt.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Fosforkilde
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-03-2019
Ingen fosfor
215-03-2019Ingen fosfor
315-03-2019Ingen fosfor
415-03-2019Ingen fosfor
515-03-2019Ingen fosfor
615-03-2019Ingen fosfor
715-03-2019
15 kg P75 kg Tripelsuperfosfat 20
815-03-2019
30 kg P150 kg Tripelsuperfosfat 20
915-03-2019
60 kg P300 kg Tripelsuperfosfat 20
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
 • Led 1-6: Der tildeles ingen fosfor i 2019. I 2017 blev der tilført stigende mængder fosfor i tripelsuperfosfat og biochar.
 • Led 7-9:Tripelsuperfosfat udbringes i foråret 2019 ved begyndende vækst.

 • GØDNING: Tripelsuperfosfat leveres fra Teknologisk Institut.
  UDSÆD: Skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 30 - 32
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Planteprøve til Diagnosticering af næringsstoftilstand(metode 2). Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE. Koldkærgård skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England.
  TØRSTOF, % i planteprøve
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ParcelNDVI-REFLEKTANS GreenSeeker.
   
  P02Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel, der samles til en ledprøve og sendes til KKG.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  STIVELSE, % af tørstof
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Denne prøve udtages af Koldkærgård. 300 g videresendes til Eurofins til P analyse. Se tekstafsnit KERNE/FRØ-PRØVE
  P, % i tørstof
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  P0301-09-2019
  ledJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ledJORDPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Der udtages 16 stik pr prøve. Jordprøver sendes til Koldkærgaard.
  P-DGT, 0-25 cm dybde


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  PLANTEPRØVE: I P01 udtages planteprøver.
  Planteprøverne skal udtages jævnfør metode: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2) i vejledningen, se Instruktion for udtagning af planteprøver.
  Husk at registrere indsendelsedato i PC-markforsøg. Et tip: Ved at holde Ctrl-knappen nede, mens flere parametre markeres, kan den samme dato registres for flere parametre på en gang. Koldkærgård skyller og tørrer prøverne samt videresender til Yara i England.

  JORDPRØVER: Der udtages to jordprøver i hvert led. En til Agrolab og en til Koldkærgaard.
  Jordprøven til Koldkærgård skal gennems til evt. forbehandling og DGT analyse ved KU. Videresendelse af prøver skal kun ske efter aftale med Martin Nørregård Hansen.

  KERNE/FRØ PRØVE: Koldkærgård laver NIT analyse, bestemmer renhed og vandprocent. Prøven videresendes derefter til Eurofins Agro Testing til fosforanalyse (i alt 300 g pr. led).

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Nørregaard Hansen tlf: 5173 0524 eller på mail: manh@seges.dk.
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk