Nordic Field Trial System Version: 1.1.6904.24869
050331919 Græsukrudt i engrapgræs udlagt i renbestand Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 23-10-2018
Fordelingsdato: 22-08-2018
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekt og skånsomhed af forskellige strategier til bekæmpelse af græsukrudt i engrapgræs til frø udlagt under aktivt kul.

BAGGRUND: Forsøgene skal undersøge mulighederne for at lave 00-kvaliteter i engrapgræs i Danmark. 00 kvalitet kræver en frøvare uden indhold af andre rapgræsser i frøprøven. Derfor er kravene til en effektiv ukrudtsbekæmpelse meget høje.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges i engrapgræs. Der SKAL forefindes en-årig og alm. rapgræs på arealet.
Det er vigtigt, at sortsnavnet indberettes i PC markforsøg straks efter forsøget er afsat.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 50m2. Høstparcel minimum 50m2.

Grundbehandlinger
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden græsukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Forsøgsarealet skal renholdes for bredbladet ukrudt, svampe og skadedyr. Der gødskes og vækstreguleres som omgivende mark.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
101-09-2018
Ved såning
0,25 l DFF
Som omgivende markLokalt forslag
Som omgivende markLokalt forslag
201-09-2018
Ved såning
0,25 l Centium 36 CS
0,15 l DFF
15-09-2018
Fremspiring af ukrudt
0,07 l Hussar Plus OD
0,5 l Renol
0,275 l Xerton
01-04-2019
Ved fremspiring af nyt ukrudt
0,07 l Hussar Plus OD
0,5 l Renol
301-09-2018
Ved såning
0,25 l Centium 36 CS
1 l Stomp CS
15-09-2018
Fremspiring af ukrudt
0,07 l Hussar Plus OD
0,5 l Renol
0,275 l Xerton
01-04-2019
Ved fremspiring af nyt ukrudt
0,07 l Hussar Plus OD
0,5 l Renol
401-09-2018
Ved såning
0,25 l Centium 36 CS
1 l Boxer
15-09-2018
Fremspiring af ukrudt
0,07 l Hussar Plus OD
0,5 l Renol
0,275 l Xerton
01-04-2019
Ved fremspiring af nyt ukrudt
0,07 l Hussar Plus OD
0,5 l Renol
501-09-2018
Ved såning
0,25 l Centium 36 CS
0,15 l DFF
15-09-2018
Fremspiring af ukrudt
0,4 l Topik
0,5 l Renol
0,275 l Xerton
01-04-2019
Ved fremspiring af nyt ukrudt
0,14 l Hussar Plus OD
0,5 l Renol
601-09-2018
Ved såning
0,25 l Centium 36 CS
1 l Stomp CS
15-09-2018
Fremspiring af ukrudt
0,4 l Topik
0,5 l Renol
0,275 l Xerton
01-04-2019
Ved fremspiring af nyt ukrudt
0,14 l Hussar Plus OD
0,5 l Renol
701-09-2018
Ved såning
0,25 l Centium 36 CS
1 l Boxer
15-09-2018
Fremspiring af ukrudt
0,4 l Topik
0,5 l Renol
0,275 l Xerton
01-04-2019
Ved fremspiring af nyt ukrudt
0,14 l Hussar Plus OD
0,5 l Renol
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 250 l pr. ha.
 • Alle led behandles ved såning.
 • Led 1 behandles dernæst som marken. Den forsøgsansvarlige kontakter landmanden mht. midler og doseringer.
 • Led 2-7 behandles, når det første ukrudt er fremspiret efter såning. Datoer er vejledende. Følg beskrivende tekst ved hver behandling
 • Led 2-7 behandles igen i foråret, når nyt ukrudt er spiret frem. Datoer er vejledende. Følg beskrivende tekst ved hver behandling.

 • KEMIKALIER: Kemikalier leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-09-2018, Før 1. behandling
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  RAPGRÆS, ALM % dækning af jord.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  RAPGRÆS, ENÅRIG % dækning af jord.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  ANDET GRÆSUKRUDT % dækning af jord.
  De enkelte græsukrudtsarter oprettes for sig
   
  P0215-09-2018, Før 2. behandling
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
   
  ParcelRAPGRÆS, ALM % dækning af jord.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG % dækning af jord.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT % dækning af jord.
  De enkelte græsukrudtsarter oprettes for sig
   
  P0301-04-2019, Før 3. behandling
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
   
  ParcelRAPGRÆS, ALM % dækning af jord.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG % dækning af jord.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT % dækning af jord.
  De enkelte græsukrudtsarter oprettes for sig
   
  P0422-04-2019, 3 uger efter sidste behandling
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
   
  ParcelRAPGRÆS, ALM % dækning af jord.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG % dækning af jord.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT % dækning af jord.
  De enkelte græsukrudtsarter oprettes for sig
   
  P05Stadium 89, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård (lærredspose).
  Prøvestørrelse: 2 kg frø pr. led. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst.Se tekstafsnit KERNE-FRØ PRØVE
  RAPGRÆS, ALM., % i frø
  RAPGRÆS, ENÅRIG, % i frø
  RENHED, % i råvare ved maskinrensning
  RENT FRØ, % i maskinrenset vare
  ledKERNE/FRØ-PRØVE2 til Koldkærgård (plastpose).
  Prøvestørrelse: 0,1 kg frø pr. led. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst.
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
   


  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING, URKUDT: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Fordeling af ukrudtsbestanden
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Barthold Feidenhans´l : 87 40 54 25 / 40 30 17 78 eller på mail: baf@seges.dk.  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Boxer Xi N GHS02 GHS07 GHS08 GHS09
  Centium 36 CS N Intet faresymbol
  DFF N GHS09
  Hussar Plus OD Xi N GHS05 GHS09
  Renol Xi N GHS05
  Stomp CS N GHS09
  Topik Xn N GHS07 GHS08 GHS09
  Xerton GHS07


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk