Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
050331919 Græsukrudt i engrapgræs udlagt i renbestand Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 20-03-2019
Fordelingsdato: 22-08-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekt og skånsomhed af forskellige strategier til bekæmpelse af græsukrudt i engrapgræs til frø udlagt under aktivt kul.

BAGGRUND: Forsøgene skal undersøge mulighederne for at lave 00-kvaliteter i engrapgræs i Danmark. 00 kvalitet kræver en frøvare uden indhold af andre rapgræsser i frøprøven. Derfor er kravene til en effektiv ukrudtsbekæmpelse meget høje.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges i engrapgræs. Der SKAL forefindes en-årig og alm. rapgræs på arealet.
Det er vigtigt, at sortsnavnet indberettes i PC markforsøg straks efter forsøget er afsat.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 50m2. Høstparcel minimum 50m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden græsukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Forsøgsarealet skal renholdes for bredbladet ukrudt, svampe og skadedyr. Der gødskes og vækstreguleres som omgivende mark.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
101-09-2018
Ved såning
0,25 l DFF
Som omgivende markLokalt forslag
Som omgivende markLokalt forslag
201-09-2018
Ved såning
0,25 l Centium 36 CS
0,15 l DFF
15-09-2018
Fremspiring af ukrudt
0,07 l Hussar Plus OD
0,5 l Renol
0,275 l Xerton
01-04-2019
Ved fremspiring af nyt ukrudt
0,07 l Hussar Plus OD
0,5 l Renol
301-09-2018
Ved såning
0,25 l Centium 36 CS
1 l Stomp CS
15-09-2018
Fremspiring af ukrudt
0,07 l Hussar Plus OD
0,5 l Renol
0,275 l Xerton
01-04-2019
Ved fremspiring af nyt ukrudt
0,07 l Hussar Plus OD
0,5 l Renol
401-09-2018
Ved såning
0,25 l Centium 36 CS
1 l Boxer
15-09-2018
Fremspiring af ukrudt
0,07 l Hussar Plus OD
0,5 l Renol
0,275 l Xerton
01-04-2019
Ved fremspiring af nyt ukrudt
0,07 l Hussar Plus OD
0,5 l Renol
501-09-2018
Ved såning
0,25 l Centium 36 CS
0,15 l DFF
15-09-2018
Fremspiring af ukrudt
0,4 l Topik
0,5 l Renol
0,275 l Xerton
01-04-2019
Ved fremspiring af nyt ukrudt
0,14 l Hussar Plus OD
0,5 l Renol
601-09-2018
Ved såning
0,25 l Centium 36 CS
1 l Stomp CS
15-09-2018
Fremspiring af ukrudt
0,4 l Topik
0,5 l Renol
0,275 l Xerton
01-04-2019
Ved fremspiring af nyt ukrudt
0,14 l Hussar Plus OD
0,5 l Renol
701-09-2018
Ved såning
0,25 l Centium 36 CS
1 l Boxer
15-09-2018
Fremspiring af ukrudt
0,4 l Topik
0,5 l Renol
0,275 l Xerton
01-04-2019
Ved fremspiring af nyt ukrudt
0,14 l Hussar Plus OD
0,5 l Renol
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 250 l pr. ha.
 • Alle led behandles ved såning.
 • Led 1 behandles dernæst som marken. Den forsøgsansvarlige kontakter landmanden mht. midler og doseringer.
 • Led 2-7 behandles, når det første ukrudt er fremspiret efter såning. Datoer er vejledende. Følg beskrivende tekst ved hver behandling
 • Led 2-7 behandles igen i foråret, når nyt ukrudt er spiret frem. Datoer er vejledende. Følg beskrivende tekst ved hver behandling.

 • KEMIKALIER: Kemikalier leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-09-2018, Før 1. behandling
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  RAPGRÆS, ALM % dækning af jord.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  RAPGRÆS, ENÅRIG % dækning af jord.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  ANDET GRÆSUKRUDT % dækning af jord.
  De enkelte græsukrudtsarter oprettes for sig
   
  P0215-09-2018, Før 2. behandling
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
   
  ParcelRAPGRÆS, ALM % dækning af jord.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG % dækning af jord.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT % dækning af jord.
  De enkelte græsukrudtsarter oprettes for sig
   
  P0301-04-2019, Før 3. behandling
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
   
  ParcelRAPGRÆS, ALM % dækning af jord.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG % dækning af jord.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT % dækning af jord.
  De enkelte græsukrudtsarter oprettes for sig
   
  P0422-04-2019, 3 uger efter sidste behandling
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
   
  ParcelRAPGRÆS, ALM % dækning af jord.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG % dækning af jord.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT % dækning af jord.
  De enkelte græsukrudtsarter oprettes for sig
   
  P05Stadium 89, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård (lærredspose).
  Prøvestørrelse: 2 kg frø pr. led. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst.Se tekstafsnit KERNE-FRØ PRØVE
  RAPGRÆS, ALM., % i frø
  RAPGRÆS, ENÅRIG, % i frø
  RENHED, % i råvare ved maskinrensning
  RENT FRØ, % i maskinrenset vare
  ledKERNE/FRØ-PRØVE2 til Koldkærgård (plastpose).
  Prøvestørrelse: 0,1 kg frø pr. led. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst.
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
   


  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING, URKUDT: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Fordeling af ukrudtsbestanden
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Barthold Feidenhans´l : 87 40 54 25 / 40 30 17 78 eller på mail: baf@seges.dk.


  Rettelser:
  DatoTekst
  21-01-2019Betaling for forsøgsarbejde er ændret fra 8.194 til 9.969 kr, da tid til høst er sat på (LTB)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Boxer GHS07 GHS08 GHS09
  DFF GHS09
  Hussar Plus OD GHS05 GHS09
  Renol GHS05
  Stomp CS GHS09
  Topik GHS07 GHS09 GHS08
  Xerton GHS07


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk