Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
010371919 Såtid og vækstregulering i vinterhvedesorter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 07-03-2019
Fordelingsdato: 17-07-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekten af såtid og vinterhvedesorter på behovet for vækstregulering i vinterhvede.


BAGGRUND: Såtidspunkt og sort har stor betydning for lejesædsrisiko, og behovet for vækstregulering.


FORSØGSBETINGELSER: Anlægges på arealer på svineejendomme, minimum JB 4, hvor der jævnligt anvendes gylle.


ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges med storparceller i split plot design. Der skal sås værn i begge ender af blokken ved hver såtidtid.


DESIGN DATA: Split-plot, 3 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 90m2. Høstparcel minimum 45m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

GRUNDBEHANDLING:
Hele forsøget gødes optimalt med P, K, Mg og S.


BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Forsøget må IKKE vækstreguleres udover forsøgsbehandlingerne. Der gennemføres en ukrudtsbekæmpelse der holder forsøget fri for betydende ukrudt. Om nødvendig gennemføres ukrudtsbekæmpelsen særskilt for såtider. Som udgangspunkt gennemføres svampe- og skadedyrsbekæmpelse som i den omgivende mark, om nødvendig gennemføres bekæmpelsen særskilt for såtider. N-gødskning som i den omkringliggende mark.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Vækstregulering
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen vækstreguler.
2Stadium 30 - 31
0,25 l Trimaxx M
0,2 l Agropol
3Stadium 30 - 31
0,25 l Trimaxx M
0,2 l Agropol
Stadium 32 - 33
0,25 l Trimaxx M
0,2 l Agropol


Faktor 2: Såtid
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
A31-08-2018
Såning170 Spiredygt. kerner/m2
B20-09-2018
Såning300 Spiredygt. kerner/m2


Faktor 3: Sort
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
IStadium 00Benchmark
IIStadium 00Kalmar
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Såning:
Hele forsøgsarealet pløjes forud for anlæg af første såtid. Umiddelbart før hver såtid opharves det areal, der skal sås hhv den 31. august (såtid mellem 25. august og 5. september) og 20.september (såtid mellem 15. og 25. september). Der skal minimum være 3 uger mellem såtiderne.
I led A sås 170 planter/m2 og i led B sås 300 planter/m2.

Vækstregulering:
Vandmængde 150-200 l pr. ha.
 • I st. 30-31 vækstreguleres i led 2 og 3, når der er god vækst i planterne.
 • I st. 32-33 vækstreguleres i led 3. Der skal være minimum 10-14 dage mellem behandlingerne i led 3.

 • UDSÆD: Sorterne Benchmark og Kalmar leveres i bulk til såning af 90 m2 bruttoparceller fra Teknologisk Institut.

  KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 11 - 12, Ca. 21 dage efter første såtid
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: IA1, IIA1, IA2, IIA2, IA3, IIA3
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
   
  P03Stadium 11 - 12, Ca. 21 dage efter anden såtid
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: IB1, IIB1, IB2, IIB2, IB3, IIB3
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
   
  P04Stadium 25
  ParcelSNESKIMMEL % planter m.
   
  ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
   
  P05Stadium 71, når det første led når stadie 71
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P063 uger senere, end st. 71
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P07Stadium 89, Før høst
  ledFOTO digital.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelSTRÅLÆNGDE cm, fra jord til aks.
  fra jord til aks
   
  ParcelAKS /m2.
   
  ParcelAKSNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen aksnedknækn. 10=total nedknækn..
   
  P08Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg kerne pr. led
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  FOTO: Der tages fotos af hver parcel i den gentagelse, som belyser forsøgets udseende bedst. Billederne tages fra enden af parcellen, så det giver et indtryk af graden af lejesæd i hele parcellen. Billederne indsættes på forsøget i PC markforsøg.

  HØST: Ved lejesæd i forsøget skal hele parcellen høstes, hvilket betyder at der høstes flere skår. Disse skår skal høstes fra samme side indenfor parcellen og gentagelsen. Ved ingen lejesæd skal der minimum høstes en kerneparcel midt i parcellen svarende til en høstparcelstørrelse på mindst 45 m2. Disse skår skal også høstes fra samme side indenfor gentagelsen.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Marian D. Thorsted: 87 40 54 47 eller på mail: mdt@seges.dk.
  KONTAKTPERSON - KORN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Lars Bonde Eriksen: 87 40 53 66 / 30 92 17 30 eller på mail lbe@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  10-09-2018Projektnummer er ændret fra 3838 til 3863 (LTB)
  07-03-2019Trimaxx er rettet til Trimaxx M i led 2 og 3 i faktor 1 (LTB)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agropol GHS05 GHS07
  Trimaxx M GHS07


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk