Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
010531919 Kvælstofoptagelse i sorter af vinterhvede (2 kvælstofniveauer) Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 15-11-2019
Fordelingsdato: 19-08-2018
Planansvarlig: Andrea Schiemann
Telefon: /+4572203384
Email: ANSC@teknologisk.dk


FORMÅL: At karakterisere en række vinterhvedesorters optagelse og omsætning af kvælstof.

BAGGRUND: Projektet "Robuste og produktive afgrøder til bæredygtig intensivering af fremtidens planteavl" sigter på at skabe grundlaget til at forbedre afgrødernes kvælstofudnyttelseseffektivitet gennem forædling af nye sorter. Som en del af projektet karakteriseres sorternes kvælstofeffektivitet ved at analysere optagelsen og retranslokationen af kvælstof i en række vinterhvede sorter.


FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, hvor afgrøden i 2018 IKKE var græs. Forsøget anlægges med dobbeltparceller, en høstparcel og en parcel til prøvetagning og nedboring af minirhizotroner.


FORSØGSSTEDER: KU Højbakkegård.


DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN:
 • Svampebekæmpelse efter behov.
 • Skadedyr bekæmpes efter behov.
 • Ukrudt skal bekæmpes effektivt.
 • Der må ikke vækstreguleres i forsøget.
 • P og K tildeles efter behov.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00
  Benchmark
  2Stadium 00
  Creator
  3Stadium 00
  Kvarn
  4Stadium 00
  NOS 511192.33
  5Stadium 00
  KWS Montana
  6Stadium 00
  Ohio
  7Stadium 00
  Heerup
  8Stadium 00Torp


  Faktor 2: N-gødskning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  AN efter norm.N
  BN efter norm minus 50 kg N.N
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Udsædsmængde beregnes til 350 spiredygtige kerner pr. m2.
  Faktor A gødes efter Landbrugs- og Fiskeristyrelsens kvælstofnorm, korrigeret for udbytte forfrugt og kvælstofprognose. Faktor B gødes med norm - 50 kg N. Hvis det er muligt placeres gødningen ved såning, alternativt nedharves den inden såning.

  UDSÆD: Højbakkegård vejer selv ud. Teknologisk Institut sender den resterende mængde udsæd fra forsøg 010541818 til: Højbakkegård Allé 13, 2630 Taastrup. Att: Kristian Thorup-Kristensen.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  P02Stadium 10 - 15, Efter fremspiring
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P0315-03-2019, Forår ved begyndende vækst
  ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
   
  P04Stadium 61
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. .
  Udtages af KU. Se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
   
  P05Stadium 65 - 70
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  P06Stadium 85 - 90, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. .
  Udtages af KU. Se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
   
  P07Stadium 90, Ved høst
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til egne analyser.
  Der udtages en prøve på 300 g pr. parcel.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof


  PLANTEPRØVE: Planteprøveudtagning udføres af Københavns Universitet i P04 og P06. Planteprøver udtages i prøvetagningsparcellen, og det undgås et udtage prøver ovenpå mini-rhizotronerne. To steder i parcellen afklippes 0,5 m2 plantemateriale ved jordoverfladen til bestemmelse af N-optag. Analyseparametre er ikke fastlagt ved planens godkendelse og oprettes senere.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON - KORN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Lars Bonde Eriksen: 87 40 53 66 / 30 92 17 30 eller på mail lbe@seges.dk

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ingen.
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk