Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
051051919 Vinterrapssorter, A og B-sorter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 30-07-2019
Fordelingsdato: 15-08-2018
Planansvarlig: Andrea Schiemann
Telefon: /+4572203384
Email: ANSC@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige sorters ydeevne, kvalitet og dyrkningsegenskaber under de i praksis forekommende dyrkningsforhold. Resultater fra forsøgene danner baggrund for optagelse af sorter tilmeldt værdiafprøvning (A sorter) på den danske sortsliste.

BAGGRUND: I forsøgene indgår A og B sorter.
 • A sorter er sorter som er tilmeldt den to årige værdiafprøvning (A afprøvning) ved TystofteFonden. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste, og via den danske sortsliste EU's fælles sortsliste.
 • B sorter er sorter som er tilmeldt B afprøvning dvs. Landsforsøgene. B sorterne er enten optaget på EU's fælles sortsliste eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortslisteoptagelse i et andet land end Danmark.
  Forsøgsresultater publiceres på Sortinfo.

 • FORSØGSSTEDER: LFE 16 (VKST Holeby), LFE 18 (Koldkærgård), LFE 33 (Nordic Seed Skive), LFE 33 (Nordic Seed Dyngby) og LFE 44 (TystofteFonden).

  FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal være omgivet af vinterraps. Rapsforsøg må ikke anlægges på ejendomme eller arealer i samdrift, hvor der avles raps til certificeret udsæd.
  Forsøget SKAL placeres i samme mark som forsøg efter plan 051071919.
  Yderligere anbefalinger til forsøgsarealet:
 • Der tilstræbes 8 år mellem rapsafgrøder.
 • Faste værter, med aftale om håndtering af spildfrø efter høst.

 • ANLÆGSDATA: Parcelfordeling tilsendes til LFE 16 (VKST Holeby) og LFE 18 (Koldkærgård) fra Teknologisk Institut.

  DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 3 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 12m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GRUNDBEHANDLING:
  Gødningsstrategi
 • Forsøgsarealet skal være velforsynet med P, K, Mg og andre næringsstoffer.
 • Som udgangspunkt ingen husdyrgødning til forsøgene, evt. mindre mængde gylle før såning om efteråret, ingen husdyrgødning om foråret.
 • 30-40 kg S/ha i de første to forårs tildelinger.
 • Kvælstofmængde svarende til den gældende kvælstofnorm for jordtypen. Der gødes med 40-50 kg kvælstof ved såning.
  Resten tildeles på følgende måde:
 • Svagt udviklet afgrøde: 80 kg N/ha ved begyndende vækst og resten af mængden medio april.
 • Kraftig udviklet afgrøde: 50 kg N/ha ved begyndende vækst, resterende mængde minus 40 kg N/ha medio april og lige før eller ved begyndende blomstring tildeles 40 kg N/ha.

 • BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN:
  Skadedyr: Alle forsøg SKAL sprøjtes ved angreb af rapsjordlopper, eller andre skadedyr, med et godkendt pyrethroid. Frøene er ikke behandlet med insekticider, og da der forventes en del rapsjordlopper anbefales en sprøjtning i 2-3 løvbladsstadiet og igen 2-3 uger senere. Der anvendes f.eks. 0,2 kg pr. ha Karate 2,5 WG.
  Ukrudt: Der skal udføres en effektiv ukrudtsbekæmpelse. Der behandles efter behov. I st. 16 behandles med 0,4 l/ha Belkar for at bekæmpe kamille med mere om efteråret.
  Svampebekæmpelse: Ingen generel anbefaling om fungicidsprøjtning i udbytteforsøgene.
  Lokal option: Sprøjtning omkring blomstring, dog maks. 0,45 Orius plus 0,35 l Amistar
  Vækstregulering:
  Efterår: Der vækstreguleres ikke generelt. Hvis det vurderes, at der er et stort behov f.eks. grundet tidlig såning, så kan der vækstreguleres efter aftale med Jon Birger Pedersen SEGES/ Anders Søndergaard Larsen Tytstoftefonden.
  Forår: Der må ikke vækstreguleres.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00Blanding vin-rapDK Exception
  Hasting
  PT256
  Smaragd
  2Stadium 00Blanding vin-rapDK Exception
  Hasting
  PT256
  Smaragd
  3Stadium 00Blanding vin-rapDK Exception
  Hasting
  PT256
  Smaragd
  4Stadium 00V3160L
  5Stadium 00Wembley
  6Stadium 00DK Exception
  7Stadium 00PT256
  8Stadium 00Hasting
  9Stadium 00Halyn
  10Stadium 00Butterfly
  11Stadium 00Pangea
  12Stadium 00Dariot
  13Stadium 00Architect
  14Stadium 00Alasco
  15Stadium 00DK Exclaim
  16Stadium 00DK Exlibris
  17Stadium 00Armani
  18Stadium 00Smaragd
  19Stadium 00Attraction
  20Stadium 00SY Alibaba
  21Stadium 00SY Florian
  22Stadium 00Schiller
  23Stadium 00Hitaly
  24Stadium 00Hillico
  25Stadium 00INV1030
  26Stadium 00INV1055
  27Stadium 00INV1077
  28Stadium 00DK Exente
  29Stadium 00Evolia
  30Stadium 00DK Expat
  31Stadium 00DK Exflix
  32Stadium 00DK Exwald
  33Stadium 00DK Excursion
  34Stadium 00Dynamic
  35Stadium 00SY Iowa
  36Stadium 00George
  37Stadium 00Artemis
  38Stadium 00Ambassador
  39Stadium 00Aurelia
  40Stadium 00WRH 534
  41Stadium 00Sherman
  42Stadium 00Crome
  43Stadium 00Finale
  44Stadium 00Collector
  45Stadium 00DK Expansion
  46Stadium 00Harena
  47Stadium 00Heminence
  48Stadium 00Helegant
  49Stadium 00PT289
  50Stadium 00PT290
  51Stadium 00PT296
  52Stadium 00PT297
  53Stadium 00Kim
  54Stadium 00Dax CL
  55Stadium 00Heiner
  56Stadium 00Darling
  57Stadium 00Dazzler
  58Stadium 00HRB597
  59Stadium 00BNC526
  60Stadium 00HRF1399
  61Stadium 00DK Plastic
  62Stadium 00DK Playa
  63Stadium 00DK424
  64Stadium 00DK Exertion
  65Stadium 00V377OL
  66Stadium 006EW0163
  67Stadium 00Ainco
  68Stadium 007EW0193
  69Stadium 007EW0197
  70Stadium 007EW0199
  71Stadium 00Crootwell
  72Stadium 00LSF17194W15
  73Stadium 00Cadran
  74Stadium 00Wilson
  75Stadium 00Tempo
  76Stadium 00Resort
  77Stadium 00H9140743
  78Stadium 00H9140744
  79Stadium 00H9141609
  80Stadium 00SY Alitop
  81Stadium 00SY Jack
  82Stadium 00SY Blossom
  83Stadium 00RNX3759
  84Stadium 00Algarve
  85Stadium 00Actros
  86Stadium 00Alendi
  87Stadium 00LG Aviron
  88Stadium 00LG Algebra
  89Stadium 00LG Artisan
  90Stadium 00LG Activus
  91Stadium 00Live
  92Stadium 00MH 15HR201
  93Stadium 00Halybi
  94Stadium 00Hermione
  95Stadium 00Haugustina
  96Stadium 00MH 14EP131
  97Stadium 00Lagertha
  98Stadium 00DK Exsteel
  99Stadium 00INV1165
  100Stadium 00Franklin
  101Stadium 00Temptation
  102Stadium 00PT275
  103Stadium 00RGT Quizz
  104Stadium 00RGT Guzzi
  105Stadium 00Parcours
  106Stadium 00H 9151266
  107Stadium 00X17WT099C
  108Stadium 00X17Wt139C
  109Stadium 00X17WT218C
  110Stadium 00X17WT222C
  111Stadium 00X17WT276C
  112Stadium 00X17WT286C
  113Stadium 00X17WT440C
  114Stadium 00X17WT447C
  115Stadium 00Cumulus
  116Stadium 00Voltage
  117Stadium 00MDS 68
  118Stadium 00MDS 66
  119Stadium 00WRH 565
  120Stadium 00RAP 579
  121Stadium 00HRG1499
  122Stadium 00HRD263
  123Stadium 00HRE1031
  124Stadium 00BND928
  125Stadium 00RAP 582
  126Stadium 00MH16AY241
  127Stadium 00MH16AY243
  128Stadium 00MH16JC076
  129Stadium 00MH16JN245
  130Stadium 00MH16JD085
  131Stadium 00MH 13MBA013
  132Stadium 00MH 13MCF009
  133Stadium 00MH 13MAN023
  134Stadium 00MH 13MAY086
  135Stadium 00MH 13MBS036
  136Stadium 00CWH446
  137Stadium 00DMH440
  138Stadium 00CWH478
  139Stadium 00CWH456
  140Stadium 00CWH425
  141Stadium 00MDS63
  142Stadium 00CWH451
  143Stadium 00Dunk
  144Stadium 00CBI 17-1
  145Stadium 00CBI 17-2
  146Stadium 00CBI 18-1
  147Stadium 00CBI 18-2
  148Stadium 00Picasso
  149Stadium 00Reset
  150Stadium 00Blackpearl
  151Stadium 00Respect
  152Stadium 00Flemming
  153Stadium 00NPZ18216W11
  154Stadium 00Creed
  155Stadium 00Erikson
  156Stadium 00LG Areti
  157Stadium 00LG Alledor
  158Stadium 00LE18/349
  159Stadium 00LE18/350
  160Stadium 00LE18/405
  161Stadium 00LE18/408
  162Stadium 00SY Ceasar
  163Stadium 00RNX3841
  164Stadium 00RNX3856
  165Stadium 008EW0221
  166Stadium 008EW0222
  167Stadium 008EW0223
  168Stadium 008EW0225
  169Stadium 008EW0226
  170Stadium 008EW0227
  171Stadium 008EW0228
  172Stadium 008EW0230
  173Stadium 008EW0231
  174Stadium 008EW0232
  175Stadium 008EW0233
  176Stadium 008EW0234
  177Stadium 00INV1035
  178Stadium 00Blackbuzz
  179Stadium 00Award
  180Stadium 00Dominator
  181Stadium 00Simona
  182Stadium 00Elevation
  183Stadium 00ESC16057
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Det anbefales at så 45 spiredygtige frø/m2 i alle led.
  Sådybde: 1-3 cm.
  Hvis der er risiko for snegleangreb holdes jorden sort ved gentagne harvninger fra høst til rapssåning.

  UDSÆD: Ubejdset udsæd leveres udvejet fra Teknologisk Institut til LFE 16 og 18 til 12 m parceller. Tystoftefonden leverer udsæd til LFE 33 og 44.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 11 - 12, Ved fremspiring
  Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 2
  ParcelFREMSPIRING dato for.
   
  P03Efterår
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  ParcelSTRÆKNING AF STÆNGEL karakter1-9, 1=ingen strækning, 9=kraftig strækning.
   
  P0401-03-2019, Forår ved begyndende vækst
  ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
   
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  ParcelGRÅSKIMMEL % planter m.
   
  ParcelLYS BLADPLET % dækning på blade.
   
  P05Stadium 61, Ved begyndende blomstring
  Alle målinger i P05 udføres kun i gentagelse: 2
  ParcelBLOMSTR.BEGYNDT dato for.
   
  P06Stadium 65, Ved sygdomsangreb, med sortsdiff.
  ParcelSKULPESVAMP % dækning på skulper.
   
  ParcelGRÅSKIMMEL % planter m.
   
  ParcelLYS BLADPLET % dækning på blade.
   
  P07Stadium 75, 14 dage efter afblomstring
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
   
  P08Stadium 85, Før skårlægning/direkte høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P09Stadium 89, Efter skårlægning/direkte høst
  ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m.
   
  ParcelKNÆKKEDE PLANTER % planter med.
   
  ParcelNØDMODNING % planter med.
   
  P10Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Ledprøvestørrelse: 1 kg (se tekstafsnit ANALYSER)
  OLIE, % i tørstof
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
   


  ANALYSER: Der udtages en prøve à 350 g pr. parcel ved høst. Parcelprøver mærkes entydigt med høstlabels, der indeholder lednummer, gentagelse og forsøgsnummer. LFE 16 (VKST Holeby) sender alle prøver til Koldkærgård til NIT-analyse med mindre andet bliver aftalt med Tystoftefonden i løbet af vækstsæson. LFE 33 (Nordic Seed Skive og Nordic Seed Dyngby) analyserer prøverne for NIT-parameter og sender prøverne til Tystoftefonden. Efter NIT-analysen videresender Koldkærgård alle prøver (inkl. B-sorter) fra LFE 16 (VKST Holeby) og 18 (Koldkærgård) til TystofteFonden.

  PARCELADSKILLELSE OG HØST:
  Alle parcelgrænser holdes fri for ukrudt og spildplanter af raps. Der kan evt. radrenses over værnerækkerne, dog må der ikke anvendes Round-up til ukrudtsbekæmpelsen i parcelgrænsen mellem netto- og bruttoparcellen.
  Ca. 10 dage efter afsluttende blomstring gås eller køres parcelgrænser igennem uden at pakke. Dette sikrer at planterne filtrer mindre sammen mellem parcellerne.

  Metoden, der anvendes til pakning, skårlægning og høst vurderes lokalt i relation til et forventet høsttidspunkt. Det er afgørende, at planterne i parcellerne ikke skades på et for tidligt tidspunkt. Følgende metoder kan overvejes:
  1. Ét par dage før skårlægningstidspunktet, adskilles og pakkes uden at stængler knækker. Det er vigtigt, at der bliver stråskilt og pakket i samme retning, som rapsen hælder, typisk fra vest mod øst. Parcellerne skårlægges modsat køreretning fra adskillelse og pakning, dvs. med toppen først ind i maskinen. Bemærk: Mulighed for tilt af maskinen for at sikre, at afgrøden kan komme igennem skårlæggeren, alternativt fjernes pakkevalserne. Ved skårlægning skal der også sikres et flow i afgrøden, ellers kan plantemassen stuve op i maskinen eller afslutning af parcellen vanskeliggøres.
  Afgrøden høstes i samme retning som skårlægningen, dvs. med toppen først ind i mejetærskeren.
  Umodne stængler (høj stub) kan forsinke og vanskeliggøre høsten.
  2. Evt. nedvisning med Round-up uden skårlægning. Kort før pakning sprøjtes forsøget med Round-up, når de første frø er brune. Brug stor vandmængde for at trænge så langt ned i afgrøden med Round-up som muligt. 3 til 4 dage efter sprøjtning pakkes parcellerne på samme måde som beskrevet under metode 1. Parcellerne kan høstes efter 10 til 14 dage. Forsøget høstes modsat pakkeretningen, dvs. med toppen først i maskinen.
  3. Ved ringe tendens til lejesæd kan man kan evt. nøjes med at pakke værnene og høste parcellerne direkte. Dette kræver at skærebordets vinde/rigle kan hæves højt over parcellen for at sikre, at toppen af planterne ikke tærskes før den er ved indføringen til cylinderen.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING, SORTSFORSØG: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON - OLIEFRØ OG BÆLGSÆD: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Jon Birger Pedersen: 87 40 54 24 / 20 28 27 11 eller på mail jbp@seges.dk
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk