Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
010321919 Intelligent brug af sortsblandinger mod Septoria i vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 24-04-2019
Fordelingsdato: 14-07-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Andrea Schiemann
Telefon: /+4572203384
Email: ANSC@teknologisk.dk


FORMÅL: At mindske angrebet med Septoria i blandinger af vinterhvedesorter i forhold til angrebsniveauet i de rene sorter.

BAGGRUND: Septoria er den vigtigste svampesygdom i vinterhvede i Danmark. Der er observeret en nedsat effekt af svampemidler indeholdende triazoler. Fortsætter denne udvikling kan det betyde en betydelig nedgang i hvedeudbytterne. I denne forsøgsserie afprøves en række blandinger af højtydende sorter, konstrueret med det formål at mindske Septoria angrebet og fastholde eller øge udbyttet, sammenlignet med de rene sorter. Fokus er på Septoria, men andre sygdomme tages også i betragtning, og de øvrige positive effekter af sortsblandinger på stabilitet og udbytte undersøges.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges i en vinterhvedemark.
Der skal sættes en vejrstation op i forsøget om foråret. Informationer om opsætning sendes per mail af Teknologisk Institut.

ANLÆGSDATA: Forsøget sås med småparcelteknik.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
VækstreguleringTrimaxx MKun forsøg
Medax TopKun forsøg
AdditiverAmmoniumsulfat-opløsningKun forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GRUNDBEHANDLING:
 • Vækstregulering: Forsøget behandles en gang i st. 31-39 med 0,3 l Trimaxx M eller 0,5 l Medax Top + 0,5 l ammoniumsulfat. For at sikre en god effekt af vækstreguleringsmidlerne, skal de anvendes i en periode med gode vækstforhold, og hvor afgrøden ikke er stresset.
 • Der gødes med N efter Landbrugs- og Fiskeristyrelsen norm for marken, og med P og K efter behov.

 • BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN:
 • På forsøgsarealet må der IKKE foretages svampebekæmpelse udover forsøgsbehandlingen.
 • Skadedyr bekæmpes efter behov.
 • Ukrudt skal bekæmpes effektivt. Forekommer der græsukrudt på arealet, bekæmpes detmed egnede græsmidler både efterår og forår.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter og sortsblandinger
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00Benchmark
  2Stadium 00Kalmar
  3Stadium 00Sheriff
  4Stadium 00Informer
  5Stadium 00Sortsblanding 1Informer
  Sheriff
  6Stadium 00Sortsblanding 2Informer
  Sheriff
  Benchmark
  7Stadium 00Sortsblanding 3Kalmar
  Sheriff
  Informer
  8Stadium 00Sortsblanding 4Benchmark
  Kalmar
  Sheriff
  Informer


  Faktor 2: Svampebekæmpelse
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  AIngen bladsvampe-bek
  BStadium 320,3 l Prosaro EC 250
  Stadium 37 - 390,55 l Viverda
  0,55 l Ultimate S
  Stadium 55 - 610,4 l Prosaro EC 250
  CStadium 37 - 390,55 l Viverda
  0,55 l Ultimate S
  Stadium 55 - 610,4 l Prosaro EC 250
  DStadium 37 - 390,55 l Viverda
  0,55 l Ultimate S
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  Udsædsmængden beregnes til 350 spiredygtige kerner pr. m2. I blandinger er der lige dele af hver sort.

  Svampebekæmpelse:
  Der er nogen usikkerhed om fremtiden for visse svampemidler af triazolgruppen, og om hvilke nye SDHI baserede svampemidler, der godkendes de kommende år. Derfor fastlægges svampestrategierne først til foråret ud fra den nyeste viden om, hvilke midler der er til rådighed fremover.

  UDSÆD: Udsæd leveres udvejet og opsorteret til 12 x 1,5 meter brutto parceller fra Teknologisk Institut (udvejet til 15 m2 såareal), dog får VKST Reingsted leveret udsæden i bulk. Blandingerne laves så der er lige mange spiredygtige kerner af hver sort i blandingen.

  KEMIKALIER: Kemi til grundbehandlinger skaffes lokalt. Kemi til forsøgsbehandlinger leveres fra Teknologisk Institut.

  GØDNING: Skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 11 - 12, Oktober-november
  ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P03Stadium 20, Forår ved begyndende vækst
  ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
   
  P04Stadium 32, Før 1. sprøjtning
  Alle målinger i P04 udføres kun i led: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelGULRUST % planter m.
   
  ParcelMELDUG % planter m.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % planter m.
   
  ParcelSEPTORIA % planter m.
   
  ParcelBRUNRUST % planter m.
   
  P05Stadium 37 - 39, Før 2. sprøjtning
  Alle målinger i P05 udføres kun i led: A1, B1, A2, B2, A3, B3, A4, B4, A5, B5, A6, B6, A7, B7, A8, B8
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P06Stadium 59 - 61, Før 3. sprøjtning
  Alle målinger i P06 udføres kun i led: A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, A4, B4, C4, A5, B5, C5, A6, B6, C6, A7, B7, C7, A8, B8, C8
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P07Stadium 75, 21 dage efter sidste behandling
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P08Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P09Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg kerne pr. led. Koldkærgård
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  SYGDOMSREGISTRERINGER: P04, P05, P06 og P07: Sygdomsopgørelsen er efter udbyttet det vigtigste resultat i hele forsøget. Det er derfor vigtigt at det gøres grundigt.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - KORN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Lars Bonde Eriksen: 87 40 53 66 / 30 92 17 30 eller på mail lbe@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  04-03-2019Forsøgsbehandlinger med svampebekæmpelse og vækstregulering er tilføjet planen (LTB)
  14-03-2019Trimaxx er ændret til Trimaxx M under grundbehandlinger (LTB)
  24-04-2019Der er oprettet ledfravalg i P04, P05 og P06. (RJE)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Ammoniumsulfat-opløsningIntet faresymbol
  Medax Top GHS07
  Prosaro EC 250 GHS07 GHS08 GHS09
  Trimaxx M GHS07
  Ultimate S GHS07
  Viverda GHS07 GHS09 GHS08


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk