Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
010331919 Sortsvalg, kvælstofmængde og strategi i vinterhvede til foder og eksport Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 11-07-2019
Fordelingsdato: 14-07-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Andrea Schiemann
Telefon: /+4572203384
Email: ANSC@teknologisk.dk


FORMÅL: At optimere kvaliteten i vinterhvede til foder, eksport og brød med en målrettet kvælstofstrategi.

BAGGRUND: Kvælstofmængde, sortsvalg og tildelingsstrategi har betydning for proteinindhold og kvalitet. I tre typesorter af vinterhvede afprøves forskellige mængder og tildelingsstrategier for kvælstof. De valgte sorter er Torp, en fodersort, med et meget lavt proteinindhold, Informer en højt ydende sort på brødhvedelisten, og endelig Creator, der er blandt de sorter på den danske brødhvedeliste med den bedste bageevne. Afprøvningen af Torp og Informer sker ved en kvælstoftildeling, der er henholdsvis 25 pct. under det forventede kvælstofbehov og ved normen. Afprøvning af Creator sker ved en kvælstofmængde svarende til brødnormen. Der udføres alveograf analyse på alle led, for at vurdere egnethed til eksport, og brødanalyse på brødhveden.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i en vinterhvedemark. LFE1 (LandboNord) og LFE4 (LMO) anlægger forsøget på JB 2 eller 4 i en 1. års hvedemark for at undgå angreb med goldfodsyge.
LFE10 (Sønderjysk), LFE15 (VKST Ringsted) og LFE16 (VKST Holeby) anlægger forsøget på JB 5-7.
Forsøgsarealet må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.

ANLÆGSDATA: Anlægges med småparcelteknik.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg
VækstreguleringTrimaxx MKun forsøg0,4 l
HandelsgødningerMangansulfat 32Kun forsøg

GRUNDBEHANDLING: Arealet skal grundgødes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronæringstoffer. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.
Vækstregulering Forsøget behandles en gang i stadie 31-39 med 0,4 liter Trimaxx M. For at sikre en god effekt af vækstreguleringsmidlerne, skal der behandles i en periode med gode vækstforhold, og hvor afgrøden ikke er stresset. Er det landmanden der vækstregulerer, er hans løsning også i orden.

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Ved mistanke om manganmangel, skal forsøget sprøjtes med 5 kg mangansulfat pr. ha.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter og N-gødskning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00
Torp
01-03-2019
60 kg N222 kg NS 27-4
15-04-2019
N-Norm minus 60 kg N
NNS 27-4
2Stadium 00
Torp
01-03-2019
60 kg N222 kg NS 27-4
15-04-2019
N-Norm minus 100 kg N
NNS 27-4
Stadium 3240 kg N148 kg NS 27-4
3Stadium 00
Torp
01-03-2019
60 kg N222 kg NS 27-4
15-04-2019
N-Norm minus 100 kg N
NNS 27-4
Stadium 4540 kg N258 kg YARALIVA, KALKSALPETER
4Stadium 00
Torp
01-03-2019
60 kg N222 kg NS 27-4
15-04-2019
1/3 del af (N-Norm minus 80 kg N)
NNS 27-4
Stadium 32
1/3 del af (N-Norm minus 80 kg N)
NNS 27-4
Stadium 45
1/3 del af (N-Norm minus 80 kg N)
NYARALIVA, KALKSALPETER
Stadium 62
20 kg N129 kg YARALIVA, KALKSALPETER
5Stadium 00
Torp
01-03-2019
60 kg N222 kg NS 27-4
15-04-2019
(N-Norm x 0,75) minus 60 kg N
NNS 27-4
6Stadium 00
Torp
01-03-2019
60 kg N222 kg NS 27-4
15-04-2019
1/3 del af (N-Norm x 0,75 minus 80 kg N)
NNS 27-4
Stadium 32
1/3 del af (N-Norm x 0,75 minus 80 kg N)
NNS 27-4
Stadium 45
1/3 del af (N-Norm x 0,75 minus 80 kg N)
NYARALIVA, KALKSALPETER
Stadium 62
20 kg N129 kg YARALIVA, KALKSALPETER
7Stadium 00
Informer
01-03-2019
60 kg N222 kg NS 27-4
15-04-2019
N-Norm minus 60 kg N
NNS 27-4
8Stadium 00
Informer
01-03-2019
60 kg N222 kg NS 27-4
15-04-2019
N-Norm minus 100 kg N
NNS 27-4
Stadium 3240 kg N148 kg NS 27-4
9Stadium 00
Informer
01-03-2019
60 kg N222 kg NS 27-4
15-04-2019
N-Norm minus 100 kg N
NNS 27-4
Stadium 4540 kg N258 kg YARALIVA, KALKSALPETER
10Stadium 00
Informer
01-03-2019
60 kg N222 kg NS 27-4
15-04-2019
1/3 del af (N-Norm minus 80 kg N)
NNS 27-4
Stadium 32
1/3 del af (N-Norm minus 80 kg N)
NNS 27-4
Stadium 45
1/3 del af (N-Norm minus 80 kg N)
NYARALIVA, KALKSALPETER
Stadium 62
20 kg N129 kg YARALIVA, KALKSALPETER
11Stadium 00
Informer
01-03-2019
60 kg N222 kg NS 27-4
15-04-2019
(N-Norm x 0,75) minus 60 kg N
NNS 27-4
12Stadium 00
Informer
01-03-2019
60 kg N222 kg NS 27-4
15-04-2019
1/3 del af (N-Norm x 0,75 minus 80 kg N)
NNS 27-4
Stadium 32
1/3 del af (N-Norm x 0,75 minus 80 kg N)
NNS 27-4
Stadium 45
1/3 del af (N-Norm x 0,75 minus 80 kg N)
NYARALIVA, KALKSALPETER
Stadium 62
20 kg N129 kg YARALIVA, KALKSALPETER
13Stadium 00
Creator
01-03-2019
60 kg N222 kg NS 27-4
15-04-2019
Brødnorm minus 100 kg N
NNS 27-4
Stadium 6240 kg N258 kg YARALIVA, KALKSALPETER
14Stadium 00
Creator
01-03-2019
60 kg N222 kg NS 27-4
15-04-2019
1/2 del af (Brødhvedenorm minus 100 kg N)
NNS 27-4
Stadium 32
1/2 del af (Brødhvedenorm minus 100 kg N)
NNS 27-4
Stadium 62
40 kg N258 kg YARALIVA, KALKSALPETER
15Stadium 00
Creator
01-03-2019
60 kg N222 kg NS 27-4
15-04-2019
1/2 del af (Brødhvedenorm minus 100 kg N)
NNS 27-4
Stadium 45
1/2 del af (Brødhvedenorm minus 100 kg N)
NYARALIVA, KALKSALPETER
Stadium 62
40 kg N258 kg YARALIVA, KALKSALPETER
16Stadium 00
Creator
01-03-2019
60 kg N222 kg NS 27-4
15-04-2019
1/3 del af (Brødhvedenorm minus 100 kg N)
NNS 27-4
Stadium 32
1/3 del af (Brødhvedenorm minus 100 kg N)
NNS 27-4
Stadium 45
1/3 del af (Brødhvedenorm minus 100 kg N)
NYARALIVA, KALKSALPETER
Stadium 62
40 kg N258 kg YARALIVA, KALKSALPETER
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Udsædsmængden beregnes til 350 spiredygtige kerner pr. m2. Forsøget sås 10.-25. september.
Se en oversigt over kvælstofstrategier i skitsen nedenunder.

UDSÆD: Udsæd leveres udvejet og opsorteret til 12 x 1,5 meter brutto parceller fra Teknologisk Institut (udvejet til 15 m2 såareal). VKST Ringsted og VKST Holeby få udsæden leveret i bulk og vejer selv ud.

GØDNING: Gødning NS 27-4 og kalksalpeter leveres fra Teknologisk Institut. Kalksalpeter bruges ved de sene gødskninger pga. en forventet lidt hurtigere virkning under tørre forhold.

KEMIKALIER: Vækstregulering leveres fra Teknologisk Institut.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
Der udtages en repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde, dog ved JB 1-3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i frossen tilstand.
N-MIN, prøvedybde, cm
NO3-N, ppm i prøvedybde
NH4-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
N-MIN, kg i prøvedybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
P02Stadium 11 - 12, Oktober-november
ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
P0301-03-2019, Marts (før væksten går igang), før gødningstildeling
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
Der udtages en repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde, dog ved JB 1-3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i frossen tilstand.
N-MIN, kg i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
NH4-N, ppm i prøvedybde
NO3-N, ppm i prøvedybde
N-MIN, prøvedybde, cm
ForsøgKG N afgrødens kvælstofnorm.
justeret for kvælstofprognosen
 
ForsøgKG N brødehvede kvælstofnorm.
justeret for kvælstofprognosen
 
P04Stadium 20 - 25, Forår ved begyndende vækst
ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
 
P05Stadium 32, Før 3. gødskning
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
Se tekstafsnit NDVI-måling.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
P06Stadium 45, Før 4. gødskning
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
Se tekstafsnit NDVI-måling.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
P07Stadium 62, Før 5. gødskning
ParcelGULRUST % dækning.
 
ParcelMELDUG % dækning.
 
ParcelSEPTORIA % dækning.
 
ParcelBRUNRUST % dækning.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
Se tekstafsnit NDVI-måling.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
P08Stadium 89, Før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelSTRÅLÆNGDE cm, fra jord til aks.
 
P09Stadium 90, Ved høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages 1,5 kg fra hver parcel. Hver parcelprøve mærkes med et høstlabel og sendes til KKG, der laver ledprøver. Se afsnit PRØVEUDTAGNING OG ANALYSER.
Alveogram W, Alveogram W
Alveogram P, Alveogram P
Alveogram L, Alveogram L
Alveogram P/L, Alveogram P/L
1000 KORNSVÆGT, g
FALDTAL,
HL-VÆGT, kg
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
SEDIM. VÆRDI, SEDIM. VÆRDI
VAND, % i kerne/frø
GLUTEN14, %
STIVELSE, % af tørstof
ledUdføres kun i følgende led: 13, 14, 15, 16
KERNE/FRØ-PRØVE2 til Koldkærgård (plastpose).
Denne prøve udtages af KKG, som sender en ledprøve på mindst 4 kg til bageanalyse hos Labor Aberham. Se afsnit PRØVEUDTAGNING OG ANANLYSER.
BRØDVOLUMEN,
VANDOPTAGELSE, %
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

NDVI MÅLINGER: Målinger af NDVI udføres med en drone påmonteret et RedEdge-M kamera. Flyvning udføres af uddannet personale. Disse biomasse registreringer skal gøres så vidt muligt på de angivende tidspunkter. Dog kan de angivende tidspunkter ændre sig afhængig af vækststart. Der skal være minimum 2 uger i mellem NDVI-målingerne. Målingerne benyttes til karakterisering af sorternes vækstkurver.

PRØVEUDTAGNING OG ANALYSER: Det er vigtigt at der udtages stor nok parcelprøver til at der kan laves en alveograf - og en bageanalyse. Der skal udtages 1,5 kg per parcel. Parcelprøverne mærkes med høstlabels og sendes til Koldkærgård. Koldkærgård laver ledprøver og bestemmer vand, stivelse, renhed, råprotein og hl-vægt samt TKV og videre sender en delprøve af mindst 3 kg til Labor Aberham til en alveografanalyse samt faldtal og sedimentationsværdi. For led 13-16 bestilles desuden en analyse af brødvolumen og vandoptagelse hos Labor Aberham til .

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON - KORN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Lars Bonde Eriksen: 87 40 53 66 / 30 92 17 30 eller på mail lbe@seges.dk

Rettelser:
DatoTekst
14-03-2019Trimaxx er ændret til Trimaxx M under grundbehandlinger (LTB)

Faresymboler
MiddelSymbol(er)
Trimaxx M GHS07


Bilag
BeskrivelseFil
Skema til N norm beregning - gemmes lokalt og vedlægges udfyldt som notat på enkeltforsøget010331919_beregning af kvælstofmængder.xlsx
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk