Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
010241919 N-gødskningsstrategier i sorter af vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 11-12-2018
Fordelingsdato: 15-07-2018
Planansvarlig: Andrea Schiemann
Telefon: /+4572203384
Email: ANSC@teknologisk.dk


FORMÅL: At bestemme den optimale kvælstofstrategi i de mest dyrkede vinterhvede sorter for at opnå maksimalt udbytte og kvalitet. Samt undersøge, hvordan sorterne opbygger deres udbytte, og hvordan de adskiller sig i vækstrytme.

BAGGRUND: Forsøgsserien er en af tre forsøgsserier, der skal skabe grundlaget for en mere differentieret tilgang til dyrkning af vinterhvedesorter.
Sorter af vinterhvede adskiller sig betydeligt i deres udseende, vækstmåde og måden hvorpå de generer deres udbytte. I denne forsøgsserie følges væksten i de fire mest dyrkede sorter af vinterhvede ved forskellige gødningsstrategier i foråret. Resultater fra denne serie og resultater fra forsøg 010231919 og 010251919 skaber grundlaget for udarbejdelsen af sortsspecifikke dyrkningsvejledninger.
I forsøget følges væksten ved hyppig måling af biomasse med NDVI vha. et multispektralt kamera på en drone. NDVI målingerne bruges til at beskrive vækstkurver af de forskellige sorter under forskellige dyrkningsforhold. Desuden måles udbyttet og udbyttekomponenter.

FORSØGSSTEDER: På JB 5-7 anlægges et forsøg hos LFE 11 (LandboSyd), et hos LFE 15 (VKST Ringsted) og et hos LFE 16 (VKST Holeby). På JB 2-4 anlægges et forsøg hos LFE12 (Fyn, Patriotisk selskab) og et hos LFE 18 (Koldkærgård).

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges med småparcelteknik i en 1.års vinterhvedemark, efter en god forfrugt, helst efter vinterraps da der skal være mulighed for tidlig såning omkring 1. september.
Såbeddets kvalitet er vigtig, og der må ikke gås på kompromis. Pløjning foretrækkes.
Forsøget anlægges i samme mark som forsøgene 010231919 (Skab udbyttet i vinterhvede i efteråret) og 010251919 (Vinterhvedesorters egnethed ved tidlig og sen såning).
Forsøget skal følges tæt mht. udviklingsstadier, så NDVI-målingerne via drone kan gennemføres på de rette tidspunkter.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges med småparcel teknik.
Koldkærgaard sår forsøgene hos LFE 11 (LandboSyd) og LFE12 (Fyn, Patriotisk selskab).

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
NæringsstofferPKun forsøg
KKun forsøg
MgVed behov
SVed behov
MnVed behov
VækstreguleringTrimaxxKun forsøg
Medax TopKun forsøg
AdditiverAmmoniumsulfat-opløsningKun forsøg

GRUNDBEHANDLING: Hele forsøget gødskes optimalt med P, K, Mg, S og Mn.


BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN:

N-GØDSKNING EFTERÅR:
 • Ingen N-gødskning i efteåret.

  PLANTEVÆRN:
 • Ukrudtsbekæmpelse gennemføres så forsøget holdes fri for alt betydende ukrudt. Vær opmærksom på øget ukrudtstryk på grund af den tidlige såning.
 • Bladlus bekæmpes i 3-4 bladstadiet, og igen 2 uger efter første behandling. Hvis vejret er mildt, og er der bladlus til stede, kan en tredje behandling mod bladlus blive nødvendig.
 • Øvrig svampe- og skadedyrsbekæmpelse gennemføres som i den omgivende mark.

  VÆKSTREGULERING:
  Forsøget behandles en gang i stadie. 31-39 med 0,3 liter Trimaxx eller 0,5 l Medax Top + 0,5 l ammoniumsulfat. For at sikre en god effekt af vækstreguleringsmidlerne, skal de anvendes i en periode med gode vækstforhold og hvor afgrøden ikke er stresset.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00Sheriff
  2Stadium 00Benchmark
  3Stadium 00Kalmar
  4Stadium 00Torp
  5Stadium 00Informer
  6Stadium 00KWS Lili


  Faktor 2: N-gødningsstrategi
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  A10-03-2019
  Ved vækststart, frisk rodvækst
  110 kg N407 kg NS 27-4
  Stadium 30 - 31
  Medio april
  50 kg N185 kg NS 27-4
  Stadium 34 - 37
  Primo maj
  40 kg N148 kg NS 27-4
  B10-03-2019
  Ved vækststart, frisk rodvækst
  50 kg N185 kg NS 27-4
  Stadium 30 - 31
  Medio april
  110 kg N407 kg NS 27-4
  Stadium 34 - 37
  Primo maj
  40 kg N148 kg NS 27-4
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  SÅNING (faktor 1):
 • Såbeddets kvalitet er vigtig, og der må ikke gås på kompromis. Pløjning foretrækkes.
 • Udsædsmængden beregnes efter spireevne og TKV. Sådybde: 3-4 cm, ikke dybere end 4 cm.
 • Der sås første gang det er muligt at lave et optimalt såbed efter den 25. august, seneste sådato er 7. september.
 • Udsædsmængde: 200 kerner/ m2.

  N-GØDSKNING (faktor 2):
  Kvælstof i foråret tredeles. Der tildeles N på følgende tidspunkter:
 • Ved vækststart, dvs. når der observeres ny vækst af hvide rødder. Ny rodvækst tjekkes ved at hive et par planter op i en værneparcel. Der udbringes dog ikke gødning før den 10. marts.
 • Stadium 30-31, ca. medio april. Gødning udbringes ad en gang, når alle sorter er nået i stadie 30.
 • Stadium 34-37, ca. primo maj. Gødning udbringes ad en gang, når alle sorter er nået i stadie 32.

 • UDSÆD: Udsæd leveres udvejet og opsorteret til 12 x 1,5 meter brutto parceller fra Teknologisk Institut (udvejet til 15 m2 såareal). VKST Ringsted og VKST Holeby få udsæden leveret i bulk, og vejer selv ud.

  GØDNING: Leveres af Teknologisk Institut.

  KEMIKALIER: Skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 11 - 12, September-oktober
  ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P0310-03-2019, Forår ved begyndende vækst, Når der observeres frisk rodvækst i planter fra værneparcel.
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI-måling.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0401-04-2019
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI-måling.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0520-04-2019
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI-måling.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0610-05-2019
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI-måling.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P07Stadium 49, ca. 1.juni, før begyndende skridning
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI-måling.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P08Stadium 65
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  ParcelHAVRERØDSOT % planter m.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P09Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelSTRÅLÆNGDE cm, fra jord til aks.
   
  P10Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg (der udtages prøver fra hver parcel). Ledprøverne sendes til KKG, der laver en NIT-analyse.
  1000 KORNSVÆGT, g
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  NDVI MÅLINGER: Målinger af NDVI udføres med en drone påmonteret et RedEdge-M kamera. Flyvning udføres af uddannet personale. Disse biomasse registreringer skal gøres så vidt muligt på de angivende tidspunkter. Dog kan de angivende tidspunkter ændre sig afhængig af vækststart. Der skal være minimum 2 uger i mellem NDVI-målingerne. Målingerne benyttes til karakterisering af sorternes vækstkurver.
  Teknologisk Institut udfører droneflyvningerne hos LFE 12.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - KORN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Lars Bonde Eriksen: 87 40 53 66 / 30 92 17 30 eller på mail lbe@seges.dk


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Ammoniumsulfat-opløsningIntet faresymbol
  Medax Top GHS07
  Trimaxx GHS07


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk