Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
011041919 Vinterhvedesorter, A og B-sorter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 25-09-2019
Fordelingsdato: 18-09-2018
Planansvarlig: Andrea Schiemann
Telefon: /+4572203384
Email: ANSC@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige sorters ydeevne, kvalitet og dyrkningsegenskaber under de i praksis forekommende dyrkningsforhold. Resultater fra forsøgene danner baggrund for optagelse af sorter tilmeldt værdiafprøvning (A sorter) på den danske sortsliste.

BAGGRUND: I forsøgene indgår A og B sorter.
 • A sorter er sorter som er tilmeldt den to årige værdiafprøvning (A afprøvning) ved Tystofte. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste, og via den danske sortsliste EU's fælles sortsliste.
 • B sorter er sorter som er tilmeldt B afprøvning dvs. Landsforsøgene. B sorterne er enten optaget på EU's fælles sortsliste eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortslisteoptagelse, i et andet land end Danmark.
  Forsøgsresultater publiceres på Sortinfo.

 • FORSØGSSTEDER: LFE 6 (Ytteborg) og LFE 12 (Fyn), samt LFE 33 (Nordic Seed Holeby), LFE 33 (Nordic Seed Skive), LFE 36 (Sejet) og LFE 44 (Tystofte).

  FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer hvor afgrøden i 2018 IKKE var græs.

  ANLÆGSDATA: LFE 6 og 12: Design tilrettes af Teknologisk Institut efter tilbagemelding fra den forsøgsansvarlige, i hvor mange rækker forsøget skal anlægges. Tystofte tilretter design for de resterende forsøgsenheder.

  DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN:
  VÆKSTREGULERING:
 • Forsøget skal vækstreguleres 1 - 2 gange
 • Forsøget behandles første gang i stadie 31-39 med enten 0,3 l Trimaxx eller 0,5 l Medax Top + 0,5 l Ammoniumsulfat.
 • Er den første behandling foretaget i stadie 31-32, og vurderes der at være yderligere behov for vækstregulering, er der følgende to muligheder for behandling i stadie 33-39:
  * Er der anvendt Trimaxx ved første behandling anvendes 0,3-0,5 l Medax Top + 0,3-0,5 l Ammoniumsulfat
  * Er der anvendt Medax Top + Ammoniumsulfat ved den første behandling kan der anvendes 0,3-0,5 l Medax Top + 0,3-0,5 l Ammoniumsulfat eller 0,2-0,3 l Trimaxx.
 • For at sikre en god effekt af vækstreguleringsmidlerne, skal de anvendes i en periode med gode vækstforhold, og hvor afgrøden ikke er stresset. Tørkeramte afgrøder må ikke behandles.

  PLANTEVÆRN:
 • Vejledning i bekæmpelse af sygdomme meddeles senere på LandbrugsInfo.
 • Skadedyr bekæmpes efter behov.
 • Ukrudt skal bekæmpes effektivt, forekommer der græsukrudt på arealet bekæmpes med egnede græsmidler både efterår og forår.

  GØDNING:
 • Der gødskes som udgangspunkt med N efter Landbrugsstyrelsens norm for marken korrigeret for udbytteniveau, forfrugt og kvælstofprognose. Hvis det vurderes at jordens gødningstilstand er så god at normen resulterer i et uhensigtsmæssigt højt kvælstofniveau, justeres N mængden ned. Det kan være tilfældet efter mange års tilførsel af husdyrgødning. Første N-tildeling udføres første gang det er muligt efter den 1/3, forudsat der ikke er udsigt til sne/slud.
 • P og K tildeles efter behov.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00Blanding,vi-hvedBenchmark
  Informer
  Kalmar
  Sheriff
  2Stadium 00Blanding,vi-hvedBenchmark
  Informer
  Kalmar
  Sheriff
  3Stadium 00Torp
  4Stadium 00Elixer
  5Stadium 00Ohio
  6Stadium 00Creator
  7Stadium 00Benchmark
  8Stadium 00Sheriff
  9Stadium 00KWS Lili
  10Stadium 00Kalmar
  11Stadium 00Hallfreda
  12Stadium 00RGT Universe
  13Stadium 00Informer
  14Stadium 00Drachmann
  15Stadium 00Canon
  16Stadium 00Kvarn
  17Stadium 00Graham
  18Stadium 00KWS Leif
  19Stadium 00KWS Extase
  20Stadium 00LG Mocca
  21Stadium 00Kvium
  22Stadium 00KWS Zyatt
  23Stadium 00Totem
  24Stadium 00LG Quadrant
  25Stadium 00SU Mangold
  26Stadium 00RGT Saki
  27Stadium 00RGT Koi
  28Stadium 00KWS Dag
  29Stadium 00KWS Sverre
  30Stadium 00Motiv
  31Stadium 00Heerup
  32Stadium 00Momentum
  33Stadium 00Chevignon
  34Stadium 00KWS Scimitar
  35Stadium 00KWS Firefly
  36Stadium 00LG Skyscraper
  37Stadium 00Safari
  38Stadium 00BB 9945.15 W
  39Stadium 00Rimpton
  40Stadium 00KWS Opossum
  41Stadium 00SY Humpel
  42Stadium 00KWS Colosseum
  43Stadium 00KWS Crownum
  44Stadium 00NOS 511014.06
  45Stadium 00NOS 511031.19
  46Stadium 00NOS 511082.28
  47Stadium 00Marly
  48Stadium 00NOS 511192.01
  49Stadium 00NOS 511192.33
  50Stadium 00NOS 511192.39
  51Stadium 00Johnson
  52Stadium 00SY Griffin
  53Stadium 00Rembrandt
  54Stadium 00Sj N0514
  55Stadium 00Sj M0351
  56Stadium 00Sj M0471
  57Stadium 00Sj M0477
  58Stadium 00Sj M0498
  59Stadium 00WPB 11W801-04
  60Stadium 00HymalayaHybrid
  61Stadium 00DSV318117
  62Stadium 00LEU180220
  63Stadium 00LGWD15-22202-D
  64Stadium 00BB 6222.15
  65Stadium 00BB 8160.16
  66Stadium 00RW41815
  67Stadium 00RW41831
  68Stadium 00RW41869
  69Stadium 00RW61801
  70Stadium 00BA W57
  71Stadium 00KWS W376
  72Stadium 00KWS W377
  73Stadium 00KWS W386
  74Stadium 00KM 18113
  75Stadium 00KW 3067-6-14
  76Stadium 00KW 2289-17
  77Stadium 00KW 2506-15
  78Stadium 00FD17WW134
  79Stadium 00SY 116157
  80Stadium 00Br 10488p44
  81Stadium 00Br 11393p52
  82Stadium 00EW6364
  83Stadium 00Sj N0018
  84Stadium 00Sj N0024
  85Stadium 00Sj N0115
  86Stadium 00Sj N0291
  87Stadium 00Sj N0503
  88Stadium 00LGWU151
  89Stadium 00NORD 18/128
  90Stadium 00NOS 511016.09
  91Stadium 00NOS 512001.03
  92Stadium 00NOS 512057.18
  93Stadium 00NOS 512144.01
  94Stadium 00NOS 512144.05
  95Stadium 00NOS 512232.11
  96Stadium 00LG Initial
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Udsædsmængden beregnes til 350 spiredygtige kerner pr. m2. OBS i hybridsorten led 60 nedsættes udsædsmængden til 70% = 245 spiredygtige kerner pr. m2.

  UDSÆD: Udsæd til LFE 6 og 12 leveres udvejet til en brutto parcel på 1,5 x 12 m. fra Teknologisk Institut. De øvrige lokaliteter modtager udsæden til A-sorter fra Tystofte og udsæden til B-sorter fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 11 - 12, Oktober-november
  ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P03Stadium 20 - 25, Forår ved begyndende vækst
  ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
   
  P04Stadium 30 - 65, Ved sygdomsangreb, med sortsdiff.
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P05Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P06Stadium 89, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 500 g pr. parcel. Prøverne forbliver i hver sin plastpose og påklæbes hver sin høst-label. Se tekstafsnit PRØVER.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ledUdføres kun i følgende led: 1, 19, 42, 53, 57
  KERNE/FRØ-PRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Dette er IKKE en ekstra prøveudtagning. Koldkærgård videresender alle ledprøver til Tystoftefonden, der videresender udvalgte prøver til foderanalyse hos Eurofins Agro Testing i september måned.
  RÅASKE, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i råvare
  RÅFEDT, % i råvare
  EFOS Svin,
  EFOS i,
  FEsv (Laboratorium), pr. 100 kg råvare
  VAND, % i prøve
  FEso (Laboratorium), pr. 100 kg råvare
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  PRØVER: LFE 33 (Nordic Seed Skive + Holeby) og LFE 36 (Sejet) analyserer prøverne for NIT-parametre samt renhed og sender alle prøver til Tystofte.
  LFE 6 (Ytteborg) og LFE 12 (Fyn) sender alle parcelprøver til Koldkærgård, der laver ledprøver og analyserer dem for NIT-parametre og renhed.
  Koldkærgård videresender minimum 2 kg pr. ledprøve fra alle sorter fra lokaliteterne LFE 6 og 12 til Tystofte.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING, SORTSFORSØG: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - KORN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Lars Bonde Eriksen: 87 40 53 66 / 30 92 17 30 eller på mail lbe@seges.dk
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk