Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
011021919 Vinterrugsorter, A og B-sorter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 25-09-2019
Fordelingsdato: 10-09-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Andrea Schiemann
Telefon: /+4572203384
Email: ANSC@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige sorters ydeevne, kvalitet og dyrkningsegenskaber under de i praksis forekommende dyrkningsforhold. Resultater fra forsøgene danner baggrund for optagelse af sorter tilmeldt værdiafprøvning (A sorter) på den danske sortsliste.

BAGGRUND: I forsøgene indgår A og B sorter.
 • A sorter er sorter som er tilmeldt den to årige værdiafprøvning (A afprøvning) ved Tystofte. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste, og via den danske sortsliste EU's fælles sortsliste.
 • B sorter er sorter som er tilmeldt B afprøvning dvs. Landsforsøgene. B sorterne er enten optaget på EU's fælles sortsliste eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortslisteoptagelse i et andet land end Danmark.
  Forsøgsresultater publiceres på Sortinfo.

 • FORSØGSSTEDER: LFE 18 (Koldkærgård), LFE 33 (Nordic Seed Skive), LFE 36 (Sejet) og LFE 44 (Tystofte).

  FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer hvor afgrøden i 2018 IKKE var græs.

  DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN:
  PLANTEVÆRN:
 • Sygdomme og skadedyr bekæmpes efter behov.
 • Ukrudt skal bekæmpes effektivt, forekommer der græsukrudt på arealet bekæmpes med egnede græsmidler både efterår og forår.


  VÆKSTREGULERING:
 • Forsøget skal vækstreguleres 1 - 2 gange:
 • I stadie 30-33 kan anvendes 0,4 - 0,5 l/ha Medax Top + samme dosis Ammoniumsulfat, eller i stadie 31-33 anvendes 0,2 -0,4 l/ha Trimaxx.
 • I stadie 37-39 kan anvendes 0,75-1 l/ha Terpal
 • For at sikre en god effekt af vækstreguleringsmidlerne, skal de anvendes i en periode med gode vækstforhold, og hvor afgrøden ikke er stresset. Undgå at vækstregulere forsøget, når det er tørkestresset eller stresset af lave temperaturer. Vækstregulering af en stresset rugafgrøde kan medføre udbyttetab og kan også øge risikoen for angreb af meldrøjer.

  GØDNING:
 • Der gødskes som udgangspunkt med N efter Landbrugsstyrelsen norm for marken korrigeret for udbytteniveau, forfrugt og kvælstofprognose. Hvis det vurderes at jordens gødningstilstand er så god at normen resulterer i et uhensigtsmæssigt højt kvælstofniveau, justeres N mængden ned. Det kan være tilfældet efter mange års tilførsel af husdyrgødning. Første N-tildeling udføres første gang det er muligt efter den 1/3, forudsat der ikke er udsigt til sne/slud.
 • P og K tildeles efter behov.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00KWS BinnttoHybrid
  2Stadium 00KWS LivadoHybrid
  3Stadium 00SU Performer 90+10% populationHybrid inkl. 10% population
  4Stadium 00KWS SerafinoHybrid
  5Stadium 00KWS VinettoHybrid
  6Stadium 00KWS LorettoHybrid
  7Stadium 00PianoHybrid
  8Stadium 00KWS TayoHybrid
  9Stadium 00KWS JethroHybrid
  10Stadium 00KWS BeradoHybrid
  11Stadium 00StannosHybrid
  12Stadium 00SU Pluralis 90+10% populationHybrid inkl. 10% population
  13Stadium 00SU Arvid 90+10% populationHybrid inkl. 10% population
  14Stadium 00KWS ReceptorHybrid
  15Stadium 00KWS MotivatorHybrid
  16Stadium 00KWS SkylorHybrid
  17Stadium 00KWS SandorHybrid
  18Stadium 00KWS-H193Hybrid
  19Stadium 00KWS-H194Hybrid
  20Stadium 00SU DirectorPopulation
  21Stadium 00HYH305Hybrid
  22Stadium 00HYH309Hybrid
  23Stadium 00HYH312Hybrid
  24Stadium 00HYH315Hybrid
  25Stadium 00DH381Hybrid
  26Stadium 00DH383Hybrid
  27Stadium 00DH386Hybrid
  28Stadium 00KWS-H196Hybrid
  29Stadium 00KWS-H197Hybrid
  30Stadium 00KWS-H198Hybrid
  31Stadium 00KWS-H199Hybrid
  32Stadium 00KWS-H200Hybrid
  33Stadium 00KWS-H201Hybrid
  34Stadium 00KWS-H202Hybrid
  35Stadium 00KWS-H203Hybrid
  36Stadium 00HYH 311Hybrid
  37Stadium 00HYH 313Hybrid
  38Stadium 00HYH 314Hybrid
  39Stadium 00HYH 318Hybrid
  40Stadium 00HYH 321Hybrid
  41Stadium 00HYH 322Hybrid
  42Stadium 00HYH 327Hybrid
  43Stadium 00HYH 328Hybrid
  44Stadium 00HYH 329Hybrid
  45Stadium 00HYH 330Hybrid
  46Stadium 00KWS JarroHybrid
  47Stadium 00KWS ChelloHybrid
  48Stadium 00KWS BalkoHybrid
  49Stadium 00KWS BestorHybrid
  50Stadium 00KWS TutorHybrid
  51Stadium 00DL 12Population
  52Stadium 00Kort hybridværn
  53Stadium 00Kort hybridværn
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Udsædsmængden beregnes til 250 spiredygtige kerner pr. m2 for populationssorterne i led 20 og 51. I de resterende led, som alle er hybrider, nedsættes udsædsmængden til 70% = 175 spiredygtige kerner pr. m2. Dette gælder også for de led, der er angivet som hybrider + 10% populationssort.Led 27 er en kort hybridsort og der placeres et kort hybridværn til begge sider af parcellen.
  Beregnet udsædsmængde tilsendes fra Teknologisk Institut/Tystofte.

  UDSÆD: Leveres fra Teknologisk Institut/Tystoftefonden.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 11 - 12, November
  ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P03Stadium 20 - 25, Forår ved begyndende vækst
  ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
   
  P04Stadium 31 - 51, Ved sygdomsangreb, med sortsdiff.
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  P05Stadium 75, Ved sygdomsangreb, med sortsdiff.
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  P06Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P07Stadium 89, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 500 g pr. parcel. Prøverne forbliver i hver sin plastpose og påklæbes hver sin høst-label. Se tekstafsnit PRØVER.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ledUdføres kun i følgende led: 1, 5, 8, 9, 10, 13, 14
  KERNE/FRØ-PRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Dette er IKKE en ekstra prøveudtagning. Koldkærgård videresender alle ledprøver til Tystoftefonden, der videresender udvalgte prøver til foderanalyse hos EurofinsAgro Testing i september måned.
  RÅASKE, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i råvare
  RÅFEDT, % i råvare
  EFOS Svin,
  EFOS i,
  FEsv (Laboratorium), pr. 100 kg råvare
  VAND, % i prøve
  FEso (Laboratorium), pr. 100 kg råvare
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  PRØVER: LFE 33 (Nordic Seed Skive) og LFE 36 (Sejet) analyserer ledprøver for NIT-parametre og sender alle prøver til Tystofte.
  Koldkærgård analyserer alle prøver fra deres eget forsøg for vand, hl-vægt og renhed.
  Koldkærgård videresender 2 kg ledprøve fra alle sorter til Tystofte.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING, SORTSFORSØG: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - KORN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Lars Bonde Eriksen: 87 40 53 66 / 30 92 17 30 eller på mail lbe@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  23-08-2019Led 27 blev udelukket fra Sortinfo, da sorten ikke havde sin egen værn omkring sig. (ANSC)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk