Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
070091919 Eftervirkning af efterafgrøder dyrket før vårbyg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 14-09-2019
Fordelingsdato: 04-07-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Kathe Thuesen Munk
Telefon: /72202810
Email: ktm@teknologisk.dk


FORMÅL: At bestemme eftervirkningen af en række efterafgrøder og efterafgrødeblandinger anlagt før den 20. august 2018. Eftervirkningen måles som udbytterespons på tilført kvælstof i vårbyg etableret i det efterfølgende forår, og ved at måle kvælstof optaget i efterafgrøden samt N-min indholdet i jorden.

BAGGRUND: Efterafgrøder bliver pga. lovkrav stadig mere almindelige. Det er vigtigt at vælge de rigtige efterafgrøder for at få det maksimale ud af efterafgrøderne i den følgende vårsæd.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges efter forfrugt korn, dog ikke vinterbyg. Halm fjernes inden etablering af efterafgrøde. Efterafgrøden etableres med en såmaskine i opharvet jord. Der må ikke bruges en spreder. GPS udstyr er i praksis nødvendigt for at anlægge forsøgsparcellerne med vårbyg præcist.
4 forsøg anlægges på pløjet jord på følgende jordtyper:
LFE 15 (VKST Ringsted) og LFE 16 (VKST Holeby): JB 5-6
LFE 4 (LMO) og LFE 6 (YTTEBORG): JB 2 + 4
4 forsøg anlægges på upløjet jord (der hr været dyrket pløjefrit i en årrække, dog ikke no-till) på følgende jordtyper:
LFE 1 (LandboNord) og LFE 8 (SAGRO): JB 2 + 4
LFE 11 (LandboSyd) og LFE 10 (Sønderjysk): JB 5-6

ANLÆGSDATA: Efterafgrøden etableres som hovedplot (Faktor 2), og gødningsforsøget i vårbyg i foråret 2019 som Faktor 1. Der skal anlægges værn mellem hovedplot for at sikre mod overslæb ved pløjning, og for at muliggøre harvning af alle hovedplot pånær A. Hver efterafgrødblok skal have sin egen efterafgrøde omkring sig. Se skitse nedenfor. Efterafgrøden kan etableres med småparcelteknink på tværs af agerretning eller anlægges med større maskine i agerretningen afhængigt af lokale muligheder. Vårbyggen anlægges vha. GPS oven i parcellerne, hvor der blev sået efterafgrøde.

DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Gødskning og sprøjtningNedvisningKun forsøg
JordbehandlingNedpløjetKun forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GRUNDBEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronæringsstoffer. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00
Ved såning
VårbygRGT Planet
Ingen N
2Stadium 00
Ved såning
VårbygRGT Planet
60 kg N222 kg NS 27-4
Placeret
3Stadium 00
Ved såning
VårbygRGT Planet
60 kg N222 kg NS 27-4
Placeret
60 kg N222 kg NS 27-4
Bredspredt
4Stadium 00
Ved såning
VårbygRGT Planet
60 kg N222 kg NS 27-4
Placeret
120 kg N444 kg NS 27-4
Bredspredt


Faktor 2: Efteafgrøde
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
A15-08-2018Ingen jord-beh.
l Roundup Bio
15-09-2018l Roundup Bio
B15-08-20188 kg Olieræddike
C15-08-20183 kg Olieræddike
5 kg Honningurt
D15-08-201850 kg Vårbyg
50 kg Vinterrug
E15-08-20185 kg Olieræddike
30 kg Vintervikke
F15-08-201825 kg Vintervikke
4 kg Honningurt
35 kg Havre
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Efterafgrøden etableres som hovedplot, og gødningsforsøget i vårbyg som subplot i foråret 2019.

Såning af efterafgrøde 2018
 • Efterafgrøden etableres med forsøgssåmaskine i et opharvet såbed, hvor halmen er fjernet. Efterafgrøden etableres hurtigst muligt efter høst og før den 20. august.
 • Led A må ikke jordbearbejdes. Dette led behandles med et Glyforsatprodukt to gange i efteråret,
 • Efterafgrøde nedpløjes eller nedvisnes tidligst 20. oktober på lerjord (JB 5-7) og 1. februar på sandjord (JB 1-4). I forsøg på pløjefri arealer foretages nedvisning først til foråret, både på sand-og lerjord.

  Såning af vårbyg forår 2019
 • Led 2-4 skal tilføres kvælstof i form af NS 27-4, hvor af 60 kg N SKAL placeres ved såning, De resterende 60 kg N i Led 3 og 120 kg N i led 4 bredspredes i forbindelse med såning.

 • GØDNING: Forsøgsgødning leveres fra Teknologisk Institut.

  KEMIKALIER: Skaffes lokalt.

  UDSÆD: Leveres fra Teknologisk Institut.
  Efterafgrødeblandingerne blandes lokalt for at undgå afblanding og alle efterafgrøder leveres til egen udvejning. Ønsket mængde meddeles til Koldkærgaard. Til foråret leveres vårbyg udvejet til 15 m2 parceller af sorten RGT Planet. Ønsker man vårbyg leveret i bulk i stedet for, gives Teknologisk Instituts forsøgsafdeling besked senest 1. februar.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-08-2018, Ved anlæg, Såning af efterafrøde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  P0201-10-2018, Først i oktober
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0315-11-2018, Medio november
  ledUdføres kun i følgende led: B1, C1, D1, E1, F1
  PLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  Udtages i værnparceller. Se tekstafsnit PLANTEPRØVER
  TØRSTOF, % i planteprøve
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
  ledUdføres kun i følgende led: A1, B1, C1, D1, E1, F1
  JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  Udtages i efterafgrødeblokke. Se tekstafsnit JORDPRØVER. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  ledUdføres kun i følgende led: A1, B1, C1, D1, E1, F1
  JORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
  Udtages i efterafgrødeblokke. Se tekstafsnit JORDPRØVER. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  N-MIN, 25-50 cm dybde
  TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
  NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
  NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
  ledUdføres kun i følgende led: A1, B1, C1, D1, E1, F1
  JORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
  Udtages i efterafgrødeblokke. Se tekstafsnit JORDPRØVER. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
  NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
  N-MIN, 50-75 cm dybde
  TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
  ledUdføres kun i følgende led: A1, B1, C1, D1, E1, F1
  JORDPRØVE-UDT. N-min 75-100,AgroLab(plast).
  Udtages i efterafgrødeblokke. Se tekstafsnit JORDPRØVER. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  TØRSTOF, % i jord 75-100 cm
  N-MIN, 75-100 cm dybde
  NO3-N, ppm i jord 75-100 cm
  NH4-N, ppm i jord 75-100 cm
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0412-03-2019, Ved anlæg, Såning af vårbyg
  Alle målinger i P04 udføres kun i led: A1, B1, C1, D1, E1, F1
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  Udtages i efterafgrødeblokke. Se tekstafsnit JORDPRØVER. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
  Udtages i efterafgrødeblokke. Se tekstafsnit JORDPRØVER. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
  N-MIN, 25-50 cm dybde
  NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
  NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
  Udtages i efterafgrødeblokke. Se tekstafsnit JORDPRØVER. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
  NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
  N-MIN, 50-75 cm dybde
  TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 75-100,AgroLab(plast).
  Udtages i efterafgrødeblokke. Se tekstafsnit JORDPRØVER. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  TØRSTOF, % i jord 75-100 cm
  N-MIN, 75-100 cm dybde
  NO3-N, ppm i jord 75-100 cm
  NH4-N, ppm i jord 75-100 cm
  P05Stadium 32, Droneflyvning
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P06Stadium 37, Droneflyvning
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P07Stadium 45, Droneflyvning
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P08Stadium 51 - 59, Ved skridning
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelRAMULARIA % dækning.
   
  P09Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg. (Der udtages delprøver fra hver parcel)
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  P1007-02-2019, Vinter
  Alle målinger i P10 udføres kun i led: A1, B1
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0-100,Agrolab(plastpose).
  Udtages i efterafgrødeblokke. Se tekstafsnit JORDPRØVER. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  NH4-N, ppm i jord 0-100 cm
  N-MIN, 0-100 cm dybde
  NO3-N, ppm i jord 0-100 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-100 cm


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.
  Dette er en meget vigtig indberetning, da det siger noget om hvor stort et potentiale der er for mineralisering af N i vækstperioden.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut, AgroTech (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  PLANTEPRØVE: Planteprøver udtages i værnparceller på hver side af det areal, hvor der skal ligge vårbyg parceller. Der udtages prøver til arealbestemt kvælstofbestemmelse (metode 1), se vejledningen: Udtagning af planteprøver til bestemmelse af arealbestemt næringsstofoptagelse.

  JORDPRØVER: I P03 og P04 udtages jordpprøver i 4 lag. Prøverne udtages i de 6 blokke med efterafgrøden på ledniveau. således de er repræsentative for efterafgrøden i alle 4 gentagelser. Da systemet ikke kan håndtere at genere labels for blok A1-4, B1-4, C1-4, D1-4, E1-4 og F1-4 bruges labels mærket med henholdsvis A1, B1, C1, D1, E 1 og F1 i stedet for. Men det er vigtigt at prøven udtages over hele efterafgrødeblokken.
  I P10 udtages Nmin-jordprøver i 0-100 cm dybde i starten af februar i de blokke med behandling led A1-4 og led B1-4. Jordprøverne mærkes med henholdsvis A1 og B1. P10 er tilføjet planen efter planens godkendelse og er derfor ikke placeret i kronologisk rækkefølge.

  NDVI MÅLING MED DRONE: NDVI måles i stadie 32, 37 og 45, for at kvantificere plantebiomassen. Det er vigtigt at den sidste måling udføres før begyndende skridning. Der måles med en drone påmonteret et RedEdge-M kamera. Flyvning udføres af uddannet personale. Råder forsøgsenheden ikke selv over en drone med kamera foretages målingerne af Teknologisk Institut.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Miljø- og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af projektet.

  KONTAKTPERSON: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til fagkonsulent Lea Staal: 87 40 50 48 eller på mail leas@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  13-09-2018Dato 1 og 2 er slettet fra P01. Var oprettet ved en fejl.(RJE)
  05-02-2019Der er tilføjet en jordprøvetagning i led 1A og 1B under P10. Jordprøven skal udtages i vinter (februar 2019). Desuden er datoen i P04 ændret fra 1. februar til 12.marts.(ANSC)
  05-02-2019Desuden er gødningstildeling specificeret, således at 60 kg N skal placeres ved såning i led 2-4.(ANSC)
  20-02-2019Vårbygsorten bliver ændret fra Laureate til RGT Planet. (ANSC)
  02-04-2019Ansvarlig i planlægningsteamet ændret til KTM. Sortsændring til RGT planet ændret i Forsøgsbehandlinger./KTM
  14-09-2019Glyfosate 360 er ændret til Roundup Bio, da Glyfosate 360 er et udgået middel og en fejl at det var sat på plan (LTB)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Roundup BioIntet faresymbol

  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk