Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
050011919 Vinterrapssorter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 30-07-2019
Fordelingsdato: 01-07-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Andrea Schiemann
Telefon: /+4572203384
Email: ANSC@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige vinterrapssorters ydeevne, kvalitet og dyrkningsegenskaber under de i praksis forekommende dyrkningsforhold.

BAGGRUND: For at styrke afprøvningen af de mest udbredte og lovende nye sorter af vinterraps gennemføres der supplerende forsøg med et udvalg af sorter. Forsøgene gennemføres af de Landsforsøgsenheder, som ønsker en ekstra afprøvning i deres område. Forsøgsresultater publiceres på Sortinfo.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges i vinterrapsmarker på alle jordtyper. Rapssortsforsøg må ikke anlægges på ejendomme eller arealer i samdrift, hvor der avles raps til certificeret udsæd.

ANLÆGSDATA: Parcelbredden tilpasses skårlæggeren/mejetærskeren.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GRUNDBEHANDLING: Forsøget gødes som den omgivende mark.


BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Der behandles som i den omgivende mark eller efter behov. Det skal sikres, at forsøget holdes rent for ukrudt ved at gennemføre en rettidig effektiv ukrudtsbekæmpelse.
Hvis der er risiko for snegleangreb holdes jorden sort ved gentagne harvninger fra høst til rapssåning.
Rapsjordloppeskader forebygges ved at følge forekomsten i gule fangbakker og sprøjte 1-2 gange. Forsøget SKAL sprøjtes ved angreb af rapsjordlopper. Bemærk at udsæden er ubejdset.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00Blanding vin-rapDK Exception
Smaragd
PT256
Hasting
2Stadium 00ButterflyLinje
3Stadium 00WembleyHybrid
4Stadium 00DK ExpansionHybrid
5Stadium 00DK ExclaimHybrid
6Stadium 00DK ExlibrisHybrid
7Stadium 00PT256Hybrid
8Stadium 00DK ExceptionHybrid
9Stadium 00HastingHybrid
10Stadium 00ArchitectHybrid
11Stadium 00AlascoHybrid
12Stadium 00SmaragdHybrid
13Stadium 00HitalyHybrid
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Sådybde 1-3 cm. Der leveres 5 kg frø pr. sort.

 • Udsædsmængde: Ved ca. 12 cm rækkeafstand og bredsåning anbefales det at så 45 spiredygtige frø/m2 i alle sorter.
 • Ved såning på 50 cm rækkeafstand anbefales det at så ca. 35 spiredygtige frø/m2 i alle sorter.

  Anbefalede udsædsmængder for hver sort publiceres som Forsøgsmeddelelse på Landbrugsinfo.

 • UDSÆD: Leveres fra Teknologisk Institut.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgRÆKKEAFSTAND cm.
   
  P02Stadium 12 - 14, Efter fremspiring, efterår
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P03Stadium 30, Forår ved begyndende vækst, (1.april)
  ParcelPLANTEBESTAND døde planter/m2.
  Måleflade: ca. 1/2 m2. Måleflade og optalte planter indberettes.
   
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Måleflade: ca. 1/2 m2. Måleflade og optalte planter indberettes.
   
  ParcelLYS BLADPLET % dækning på blade.
   
  ParcelGRÅSKIMMEL % planter m.
   
  P04Stadium 85, Før skårlægning
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelGRÅSKIMMEL % planter m.
   
  ParcelSKULPESVAMP % dækning på skulper.
   
  P05Stadium 87, Efter skårlægning
  ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m.
   
  ParcelRODHALSRÅD % planter m.
   
  ParcelNØDMODNING % planter med.
   
  P06Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Udtagning af en repræsentativ prøve på 1 kg pr. led. Der udtages delprøver fra hver parcel.
  OLIE, % i tørstof
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
   


  HØST: Hvis der er væsentlig forskel på sorternes modningstid, høstes forsøget ad flere gange. Ved direkte høst må der ikke benyttes sidekniv.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING, SORTSFORSØG: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON - OLIEFRØ OG BÆLGSÆD: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Jon Birger Pedersen: 87 40 54 24 / 20 28 27 11 eller på mail jbp@seges.dk


  Rettelser:
  DatoTekst
  09-08-2018Sorten INV1077 udgår af forsøgsplanen, da udsæden ikke kunne leveres trods aftalen. (ANSC)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk