Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
050501919 Radrensning og båndsprøjtning af alm. rajgræs udlagt i renbestand Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 12-09-2019
Fordelingsdato: 26-08-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge mulighederne for at anvende radrensning og båndsprøjtning til bekæmpelse af ukrudt i og mellem rækkerne i alm. rajgræs udlagt i renbestand.

BAGGRUND: Mulighederne for kemisk renholdelse i frøgræs bliver begrænset efterhånden som antallet af aktivstoffer til rådighed bliver mindre. En mekanisk renholdelse mellem rækkerne kunne være en mulighed til at begrænse behovet for kemi i frømarken. Dette forsøg skal vise mulighederne for mekanisk renholdelse i alm. rajgræs udlagt i renbestand.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene anlægges i alm. rajgræs udlagt i renbestand.
For at sikre et minimum af dryssespild ved høst skal forsøgsarealet kunne høstes med min. 20 % vand i frøet. Så snart sorten er kendt anføres sortsnavnet i PC-Markforsøg.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges i striber.
Stribens bredde tilpasses såmaskinens og radrenserens bredde, som er 8 m. Båndsprøjtens bredde er 3 meter, hvilket betyder at der vil være 1 meter i hver side af striben, der ikke sprøjtes. Led 1 behandles 2 gange med en 3 m bred forsøgssprøjte, hvilket giver 1 meter i hver side af parcen, som er ubehandlet. Der skal være værn mellem parceller i striben for at give mulighed for at hæve/sænke radrenseren og tænde/slukke båndsprøjten. Høstparcellens størrelse skal være minimum 20 x 1,5 m, og det skal sikres, at radrenseren har kørt optimalt i hele parcellen. Nettoparcelbredden svarer til bredden af forsøgsmejetærskeren på 1,5 m, så der ikke er kørespor i nettoparcellen. Der ønskes min. 25-30 cm parcelgrænser mellem parcellerne. Parcelgrænser på tværs af forsøget kan evt. laves efter endt ukrudtsbehandling ved at køre på tværs af parceller med GPS-styret traktor. Design skal evt. tilpasses af Teknologisk Institut.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg

GRUNDBEHANDLING: Forsøget gødes som omgivende mark.

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Forsøgsarealet skal renholdes for sygdomme og skadedyr. Der vækstreguleres som omgivende mark. Udførte behandlinger skal oprettes i PC-Markforsøg.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
127-08-2018
3 dage efter såning.
0,5 l Stomp CSBredsprøjtning
0,1 l DFFBredsprøjtning
13-09-2018

21 dage efter såning
0,8 l BoxerBredsprøjtning
5 g Express 50 SXBredsprøjtning
01-04-2019
Forår
0,6 l CatchBredsprøjtning
227-08-2018
3 dage efter såning.
0,5 l Stomp CSBåndsprøjtning
0,1 l DFFBåndsprøjtning
13-09-2018

21 dage efter såning
Radrensning
0,8 l BoxerBåndsprøjtning
5 g Express 50 SXBåndsprøjtning
01-04-2019
Forår
Radrensning
0,6 l CatchBåndsprøjtning
327-08-2018
3 dage efter såning.
0,5 l Stomp CSBåndsprøjtning
0,1 l DFFBåndsprøjtning
13-09-2018

21 dage efter såning
Radrensning
0,8 l BoxerBåndsprøjtning
5 g Express 50 SXBåndsprøjtning
01-04-2019
Forår
Radrensning
0,6 l CatchBåndsprøjtning
20-04-2019
Ca. 3 uger efter 1. radrensning forår
Radrensning
427-08-2018
3 dage efter såning.
0,5 l Stomp CSBåndsprøjtning
0,1 l DFFBåndsprøjtning
13-09-2018

21 dage efter såning
Radrensning
0,8 l BoxerBåndsprøjtning
5 g Express 50 SXBåndsprøjtning
01-04-2019
Forår
Radrensning
0,075 l PrimusBåndsprøjtning
20-04-2019
Ca. 3 uger efter 1. radrensning forår
Radrensning
527-08-2018
3 dage efter såning.
0,5 l Stomp CSBåndsprøjtning
0,1 l DFFBåndsprøjtning
13-09-2018

21 dage efter såning
Radrensning
0,8 l BoxerBåndsprøjtning
5 g Express 50 SXBåndsprøjtning
01-10-2018
Ca. 6 uger efter såning
Radrensning
01-04-2019
Forår
Radrensning
0,075 l PrimusBåndsprøjtning
627-08-2018
3 dage efter såning.
0,5 l Stomp CSBåndsprøjtning
0,1 l DFFBåndsprøjtning
13-09-2018

21 dage efter såning
Radrensning
0,8 l BoxerBåndsprøjtning
5 g Express 50 SXBåndsprøjtning
01-10-2018
Ca. 6 uger efter såning
Radrensning
01-04-2019
Forår
Radrensning
1 l ZyparBåndsprøjtning
20-04-2019
Ca. 3 uger efter 1. radrensning forår
Radrensning
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:

SPRØJTNING: Vandmængde 150-200 l/ha
 • Led 1: Alle behandlinger bredsprøjtes.
 • Led 2-6: Alle behandlinger udføres med en båndsprøjte. Sprøjtning foretages over rækkerne med en tilpasset båndbredde. Båndbredden noteres i et notat på enkeltforsøget.

 • Alle led sprøjtes 1. gang 3 dage efter såning.
 • Alle led sprøjtes 2. gang ca. 3 uger efter såning, medio september, samtidig med 1. radrensning om efteråret.
 • Alle led sprøjtes 3. gang ca. 1. april, samtidig med 1. radrensning om foråret.


  RADRENSNING: Skriv i notat på enkeltforsøget, hvilken radrenser, der er anvendt, for hver radrensning.
 • Led 2-6 radrenses ca. 3 uger efter såning, omkring 15. september.
 • Led 5 og 6 radrenses ca. 6 uger efter såning, omkring 1. oktober.
 • Led 2-6 radrenses forår ca. 1. april.
 • Led 3-4 og 6 radrenses igen 3 uger efter, ca. 20. april.


  Vejrdata på behandlingstidspunkterne indberettes i notat på enkeltforsøget. Temperatur, skydække og tidspunkt for sprøjtning noteres.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0123-08-2018, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0213-09-2018, Før 1. radrensning efterår
  ParcelRAPGRÆS, ALM i række planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelRAPGRÆS, ALM mellem række planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG i række planter/m2, tælleflade: 1/4 m.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG mellem rækker planter/m2, tælleflade: 1/4 m.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT i række planter/m2, .
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT mellem rækker planter/m2, .
   
  P0301-10-2018, 3 uger efter 1. radrensning efterår
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Alm. rajgræs. Antal planter pr m2 optælles 3 steder i parcellen og gennemsnit indberetes
   
  P0421-10-2018, 3 uger efter 2. radrensning efterår
  ParcelRAPGRÆS, ALM i række planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelRAPGRÆS, ALM mellem række planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG i række planter/m2, tælleflade: 1/4 m.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG mellem rækker planter/m2, tælleflade: 1/4 m.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT i række planter/m2, .
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT mellem rækker planter/m2, .
   
  P0501-04-2019, Før 1. radrensning forår
  ParcelRAPGRÆS, ALM i række planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelRAPGRÆS, ALM mellem række planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG i række planter/m2, tælleflade: 1/4 m.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG mellem rækker planter/m2, tælleflade: 1/4 m.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT i række planter/m2, .
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT mellem rækker planter/m2, .
   
  P0606-05-2019, 3 uger efter 3. radrensning forår
  ParcelRAPGRÆS, ALM i række planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelRAPGRÆS, ALM mellem række planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG i række planter/m2, tælleflade: 1/4 m.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG mellem rækker planter/m2, tælleflade: 1/4 m.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT i række planter/m2, .
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT mellem rækker planter/m2, .
   
  P07Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård (lærredspose).
  Prøvestørrelse: ca. 2 kg. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst. Se tekstafsnit KERNE-FRØ PRØVE
  RAPGRÆS, ALM., % i frø
  RAPGRÆS, ENÅRIG, % i frø
  RENHED, % i råvare ved maskinrensning
  RENT FRØ, % i maskinrenset vare
  ledKERNE/FRØ-PRØVE2 til Koldkærgård (plastpose).
  Prøvestørrelse: 0,1 kg frø pr. led. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst.
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
  Se tekstafsnit SPILD
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER:
  Der placeres en tælleramme 3 repræsentative steder i parcellen. Inden for tællerammen optælles enårig og alm. rapgræs samt andet græsukrudt i hhv. rækken og mellem rækker. Rækkens bredde svarer til rækkebredden på båndsprøjten.
  Efterhånden som afgrøden vokser, vurderes det, om det giver mening at optælle ukrudt i selve rækken, hvor afgrøden efterhånden udfylder "rækken".

  KERNE/FRØ PRØVE: Prøve til RENHED og RENT FRØ udtages således, at der ca er 2 kg frø pr led, hvilket svarer til 1 spandfuld.
  Se "Instruktion for udtagning af prøver i frøgræsser"

  Koldkærgård måler vand% og videresender prøverne til analyse hos DLF.

  SPILD: En præcis opgørelse af spildet er meget vigtig for tolkningen af resultaterne. Derfor er det af stor betydning, at spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt, og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Anvend mappen "Værktøj til bedømmelser af spild i frøgræsmarker" eller Se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"

  HØST: Forsøget høstes inden afgrøden begynder at drysse. Forsøget SKAL høstes med min. 20 % vand i frøet. Kontakt frøkonsulent inden forsøget høstes.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Barthold Feidenhans´l : 87 40 54 25 / 40 30 17 78 eller på mail: baf@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  27-08-2018Ved 1. behandlingstid i alle led er teksten "som omgivende mark" slettet (LTB)
  27-08-2018Tekstasfnit omkring bedømmelser er opdateret (LTB)
  27-08-2018Formål er rettet til " i og mellem" (LTB)
  19-09-2018P03 er tilføjet (LTB)
  21-01-2019Betaling for forsøgsarbejde er ændret fra 18.349 til 19.959 kr, da tid til høst er sat på (LTB)
  12-09-2019Ændret Express SX til Ekpress 50 SX (HJB)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Boxer GHS08 GHS09 GHS07
  Catch GHS07 GHS09
  DFF GHS09
  Express 50 SX GHS07 GHS09
  Primus GHS09
  Stomp CS GHS09
  Zypar GHS09 GHS07

  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk