Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
040041818 Ukrudtsbekæmpelse og skadevirkning af forskellige midler i kartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 31-10-2018
Fordelingsdato: 19-06-2018
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At screne skadeeffekten på kartofler ved bekæmplese af ukrudt efter kartoflernes fremspiring.

BAGGRUND: Hvert år kommer nogle avlere for sent ud med ukrudtsbehandlingen. Det er derfor vigtigt, at konsekvenserne af dette undersøges.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal anlægges på arealer med en stor ensartet ukrudtsbestand. Forsøget skal anlægges i tidligt lagte kartofler, lagt inden 1. maj. Må ikke anlægges på arealer med læggekartofler, der er under officiel kontrol.

ANLÆGSDATA: Der anlægges parceller over 4-6 rækker. Bruttoparcellængde: 10 m.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 22,5m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoBåde mark og forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Der må ikke foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Gødskning, vanding, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Dosis, middel og dato noteres.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
112-05-2018
2-3 dage før kartoflernes fremspiring
1,5 l Roundup Flex
17-05-2018
5-10 dage efter 1. behandling, ved 50-100 % fremspiring
15 g Titus WSB
0,2 l Agropol
24-05-2018
7 dage efter 2. behandling
15 g Titus WSB
0,2 l Agropol
212-05-2018
2-3 dage før kartoflernes fremspiring
1,5 l Roundup Flex
17-05-2018
5-10 dage efter 1. behandling, ved 50-100 % fremspiring
1,5 l Fenix
24-05-2018
7 dage efter 2. behandling
15 g Titus WSB
0,2 l Agropol
312-05-2018
2-3 dage før kartoflernes fremspiring
1,5 l Roundup Flex
17-05-2018
5-10 dage efter 1. behandling, ved 50-100 % fremspiring
2 l Proman
24-05-2018
7 dage efter 2. behandling
15 g Titus WSB
0,2 l Agropol
412-05-2018
2-3 dage før kartoflernes fremspiring
1,5 l Roundup Flex
17-05-2018
5-10 dage efter 1. behandling, ved 50-100 % fremspiring
1,8 kg Novitron DAM TEC
24-05-2018
7 dage efter 2. behandling
15 g Titus WSB
0,2 l Agropol
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der benyttes en vandmængde på ca. 200 l pr. ha. Datoer under behandlinger er vejledende.
 • Alle led behandles første gang på ukrudt med kimblade, 2-3 dage før fremspiring.
 • Alle behandles 2. gang, 5-10 dage efter, ved 50-100% fremspiring.
 • Alle led behandles 3. gang, 7 dage efter 2. behandling.

 • KEMIKALIER: Skaffes lokalt.

  LÆGGEMATERIALE: Der anvendes sorten Kuras. Læggekartofler leveres af AKV Langholt. Planteafstand 33 cm.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0120-04-2018, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0212-05-2018, Før 1. sprøjtning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1, 2
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  De vigtigste arter tælles for sig.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De 4-5 vigtigste arter tælles for sig.
   
  P0310-06-2018, 14 dage efter sidste behandling
  ParcelSVIDNING/NEDV. karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen svidning, 10=helt nedvisnet.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  De vigtigste arter tælles for sig.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De 4-5 vigtigste arter tælles for sig.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT biomasse, (en samlet visuel bedømmelse).
  De vigtigste arter tælles for sig.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT biomasse, (visuel bedømmelse).
  De 4-5 vigtigste arter tælles for sig.
   
  P0401-08-2018
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
   
  ParcelKVIK % dækning af jord.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
   
  P0515-09-2018, Ved optagning
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelKARTOFFEL-PRØVE .
  Analyseres ved forsøgsstederne. Samlet prøvevægt 10 kg Se afsnit om PRØVEUDTAGNING.
  STIVELSE, % af råvare
  ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
  Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
   


  OPTAGNING: Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i minimum de 2 midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

  PRØVEUDTAGNING: Fra hver parcel udtages en knoldprøve på 10 kg. Prøverne mærkes med de tilsendte labels, som påklæbes manilamærker inden mærkning af prøverne.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – KARTOFLER Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Claus Nielsen, AKV Langholt: 41 63 99 33 eller på mail: chn@akv-langholt.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agropol GHS05 GHS07
  Fenix GHS08 GHS09
  Novitron DAM TEC GHS09 GHS08
  Proman GHS08 GHS09
  Roundup FlexIntet faresymbol
  Titus WSB GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk