Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
070431919 Tidspunkter for fosfor til vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 30-10-2019
Fordelingsdato: 04-07-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At afdække hvilke lokaliteter, der har behov for tilføresel af fosfor og kvælstof om efteråret og tidspunktet for tilførsel af fosfor til vinterhvede

BAGGRUND: Et stort antal landsforsøg gennem de sidste 20 år, viser generelt ikke behov for at tilføre kvælstof og fosfor om efteråret til vinterhvede om efteråret. På enkelte lokaliteter er der imidlertid opnået store merudbytter for fosfor. Samtidig er erfaringerne specielt fra Nordjylland, at der i praksis ses meget stor effekt af tilførsel af 50-100 kg diammoniumfosfat pr. ha. Dette vil ikke være muligt på husdyrbedrifter på grund af den nye fosforregulering. Der er derfor stort behov for at afdække hvilke marker, der har et reelt behov for tilførsel. Der er tillige behov for at teste, om man i vinterhvede kan basere gødskningen på måling med fosfortester om efteråret.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene gennemføres på marker, hvor der er begrundet mistanke om, at der er behov for tilførsel af fosfor om efteråret. Der gennemføres 2 forsøg i Nordjylland, 1 forsøg på sandjord i Vestjylland og 1 forsøg på lerjord på øerne eller Østjylland. Forsøgene må anlægges både på pløjede og ikke pløjede marker.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 25m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSåningBåde mark og forsøg

GRUNDBEHANDLING: Forsøget må ikke tilføres kvælstof og fosfor udover forsøgsbehandlingerne. Forsøget må dog godt behandles med mangan som i den omkringliggende mark. Forsøgsarealet må ikke tilføres husdyrgødning.

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Gødskning N og P
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-09-2018
Ved såning
Ingen gødning
Stadium 132 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
15-11-2018

14 dage efter 1. mangantildeling
2 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
30-11-2018

14 dage efter
2 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
15-03-2019
Forår ved begyndende vækst
63 kg N210 kg DAN-gødn. 30-0-0-2
15-04-2019
Markens N-norm - 63 kg N
Medio april
NNS 27-4
215-09-2018
Ved såning
13 kg N75 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
Placeret
Stadium 132 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
15-11-2018
14 dage efter 1. mangantildeling
2 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
30-11-2018

14 dage efter
2 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
15-03-2019
Forår ved begyndende vækst
50 kg N167 kg DAN-gødn. 30-0-0-2
15-04-2019
Markens N-norm - 63 kg N
Medio april
NNS 27-4
315-09-2018
Ved såning
13 kg N64 kg Svovlsur ammoniak 21
Placeret
Stadium 132 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
15-11-2018
14 dage efter 1. mangantildeling
2 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
30-11-2018

14 dage efter
2 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
15-03-2019
Forår ved begyndende vækst
50 kg N167 kg DAN-gødn. 30-0-0-2
15-04-2019
Markens N-norm - 63 kg N
Medio april
NNS 27-4
415-09-2018
Ved såning
7 kg N38 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
Placeret
Stadium 132 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
15-11-2018
14 dage efter 1. mangantildeling
2 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
30-11-2018

14 dage efter
2 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
15-03-2019
Forår ved begyndende vækst
56 kg N187 kg DAN-gødn. 30-0-0-2
15-04-2019
Markens N-norm - 63 kg N
Medio april
NNS 27-4
515-09-2018
Ved såning
Ingen gødning
Stadium 132 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
20 kg P100 kg Tripelsuperfosfat 20
15-11-2018
14 dage efter 1. mangantildeling
2 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
30-11-2018

14 dage efter
2 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
15-03-2019
Forår ved begyndende vækst
63 kg N210 kg DAN-gødn. 30-0-0-2
15-04-2019
Markens N-norm - 63 kg N
Medio april
N43 kg NS 27-4
615-09-2018
Ved såning
Ingen gødning
15-03-2019
Forår ved begyndende vækst
63 kg N210 kg DAN-gødn. 30-0-0-2
15-04-2019
Markens N-norm - 63 kg N
Medio april
NNS 27-4


Faktor 2: Gødskning P
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
A15-03-2019Ingen fosfor
B15-03-2019P150 kg Tripelsuperfosfat 20
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
 • Forsøget sås inden den 20. september.

  Faktor 1

  Efterår
  • Led 1,5 og 6 gødskes ikke i forbindelse med såning
  • I led 2 placeres 13 kg N i Diammoniumfosfat ved såning.
  • I led 3 placeres 13 kg N i Svovlsur ammoniak ved såning
  • I led 4 placeres 7 kg N i Diammoniumfosfat ved såning
  • I led 1-5 udsprøjtes mangansulfat 3 gange - første gang i st. 13 (2-3 blade) og efterfølgende med 14 dages mellemrum.
  Forår
  • Led 1, 5 og 6 tildeles 63 kg N i Dangødning NS 30-2 medio marts
  • Led 2 og 3 tildeles 50 kg N i Dangødning NS 30-2 medio marts
  • Led 4 tildeles 56 kg N i Dangødning NS 30-2 medio marts
  • Alle led tildeles medio april kvælstof i NS 27-4 i en mængde svarnde til kvælstofnormen for marken minus 63 kg N


  Faktor 2

  Forår
  • Led A tilføres ikke forsfor i foråret
  • Led B tilføres 30 kg P i tripelsuperfosfat ved begyndende vækst i foråret
 • UDSÆD: Skaffes lokalt

  GØDNING: Forsøgsgødning leveres af Teknologisk Institut.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Se tekst.
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  I 0-25 cm udtages en mængde på ca. 1 kg. Sendes til Koldkærgård. Se tekstafsnit om Jordprøver.
  P-DGT, 0-25 cm dybde
  P02Stadium 13
  ledUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3
  PLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Planteprøve til Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2). Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE. Koldkærgård skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England.
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  ParcelVITALITET karakter 0-10, 0=ingen fremspiring,10=fuld fremspiring.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3
  FOSFOR TESTER P-predict, .
  Udføres af SEGES Se tekstafsnit PLANPRØVE
   
  P03Stadium 15
  ledUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
  FOTO digital.
  Se tekstafsnit FOTO
   
  ParcelVITALITET karakter 0-10, 0=ingen fremspiring,10=fuld fremspiring.
   
  P0415-03-2019, Forår ved begyndende vækst
  ledUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
  FOTO digital.
  Se tekstafsnit FOTO
   
  ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
   
  P0505-04-2019, 3 uger senere
  ParcelVITALITET karakter 0-10, 0=ingen fremspiring,10=fuld fremspiring.
   
  P06Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P07Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  JORDPRØVER, P01: Der udtages to jordprøver i P01. Den ene sendes til analyse ved Agrolab, som efter analyse sender prøven til opbevaring i jordprøvearkivet på Koldkærgård. Den anden jordprøve sendes til Koldkærgård som opbevarer prøven og videresender den til analyse for DGT efter aftale med Leif Knudsen.

  PLANTEPRØVE: I st. 13 udtages planteprøver og Leif Knudsen, SEGES kontaktes i forhold til gennemførsel af fosfortestermålingerne. Planteprøverne udtages jævnfør metode 2: Instruktion for udtagning af planteprøver til bestemmelse af afgrødens nærringsstofforsyning.

  FOTO: I st. 15 og ved begyndende vækst i foråret tages der fotos af alle led i gent. 2. Foto tages i solskinsvejr med solen i ryggen. Billedet tages i et repræsentativt område af parcellen i 1½ meters højde i en vinkel på ca. 45 grader. Billederne uploades i PC- Markforsøg.

  HØST: Koldkærgård laver NIT analyse, bestemmer renhed og vandprocent. Prøven videresendes derefter til Agrolab for fosfor analyse.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Leif Knudsen: 87 40 54 28 / 20 28 25 83 eller på mail: lek@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  03-10-2018Der er oprette ledfravalg i P02, planteprøver og P-tester. Der er udsendt nye følgesedler.(RJE)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk