Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
050091919 Typer af vinterrapssorter og udsædsmængder, sen såning Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 23-10-2018
Fordelingsdato: 19-06-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge den optimale udsædsmængde ved tidlig såning af to typer af vinterrapssorter under de i praksis forekommende dyrkningsforhold.

BAGGRUND: Den optimale udsædsmængde i vinterraps diskuteres løbende, og der er derfor behov for at få afklaret om den optimale udsædsmængde afhænger af om vinterrapssorter er egnet til tidlig eller sen såning. Dette afprøves i 2 separate forsøgsplaner.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal sås som plot-in-plot. Forsøget skal sås tidligst 20. august og anlægges i sent såede vinterrapsmarker på alle jordtyper. I de sydligste dele af landet bør forsøget ikke sås før efter den 25. august. Rapsforsøg med sorter må ikke anlægges på ejendomme eller arealer i samdrift, hvor der avles raps til certificeret udsæd.

ANLÆGSDATA: Forsøget sås som plot-in-plot. Forsøgene sås af Koldkærgård, på nær forsøget hos LFE 16. Kontakt Torben Pedersen 7220 3396 for aftale om såtidspunkt.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Der behandles som i den omgivende mark eller efter behov. Det skal sikres, at forsøget holdes rent for ukrudt ved at gennemføre en rettidig effektiv ukrudtsbekæmpelse.
Rapsjordloppeskader forebygges ved at følge forekomsten i gule fangbakker og sprøjte 1-2 gange ved behov. De gule fangbakker skaffes lokalt.


Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Udsædsmængde
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00
20 Spiredygt. frø/m2
2Stadium 00
30 Spiredygt. frø/m2
3Stadium 0040 Spiredygt. frø/m2
4Stadium 0050 Spiredygt. frø/m2


Faktor 2: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
AStadium 00DK Exception
BStadium 00Wembley
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Forsøget sås af en gang mellem 20. august og 1. september med de fire tilstræbte udsædsmængder. Hvis forsøget ikke er sået senest den 1. september kontaktes Jon Birger Pedersen.

UDSÆD: Leveres udvejet af Teknologisk Institut. Der er iblandet dødt rapsfrø, svarende til en udsåning af 100 frø pr. m2 i alle led for at sikre en ensartet fordeling af de spiredygtige frø.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgRÆKKEAFSTAND cm.
 
P02Stadium 12 - 14, Efter fremspiring, efterår
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
Måleflade: ca. 1/2 m2. Måleflade og optalte planter indberettes.
 
P0310-09-2018
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
Se tekstafsnit NDVI-måling.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
P0401-10-2018, Først i oktober
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
Se tekstafsnit NDVI-måling.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
P0522-10-2018
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
Se tekstafsnit NDVI-måling.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
P0630-11-2018, Sidst i november
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelSTRÆKNING AF STÆNGEL karakter1-9, 1=ingen strækning, 9=kraftig strækning.
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS GreenSeeker.
Se tekstafsnit om NDVI målinger
 
P0701-04-2019, Forår ved begyndende vækst
ParcelPLANTEBESTAND døde planter/m2.
Måleflade: ca. 1/2 m2. Måleflade og optalte planter indberettes.
 
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
Måleflade: ca. 1/2 m2. Måleflade og optalte planter indberettes.
 
P08Stadium 69 - 70, Ved afsluttende blomstring
ParcelPLANTEHØJDE cm.
Længde af udstrakt hovedstængel.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
P09Stadium 81 - 85, Før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelGRÅSKIMMEL % planter m stængelangreb.
 
ParcelSKULPESVAMP % dækning på skulper.
 
ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m.
 
ParcelKNÆKKEDE PLANTER > 10 cm over jorden, % planter med, .
 
ParcelNØDMODNING % planter med.
 
ParcelKNÆKKEDE PLANTER ved basis % planter med, .
 
ParcelOPSPRUNGNE SKULPER % opsprungne skulper, .
 
P10Stadium 90, Ved høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Udtagning af en repræsentativ prøve på 1 kg pr. led. Der udtages delprøver fra hver parcel.
OLIE, % i tørstof
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
VAND, % i kerne/frø
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
 


NDVI MÅLINGER: Målinger af NDVI udføres med en drone påmonteret et RedEdge-M kamera. Flyvning udføres af uddannet personale. Disse biomasse registreringer skal gøres så vidt muligt på de angivende tidspunkter.
 • 1. droneflyvning: 10.-15. september
 • 2. droneflyvning: 1.- 5. oktober
 • 3. droneflyvning: 22. - 26. oktober
  Der skal være minimum 3 uger i mellem NDVI-målingerne.
  Hos VKST Holeby, Sønderjysk Landboforening og LandboNord udføres drone flyvninger af enheden. I de andre forsøg udføres de af Teknologisk Institut i samarbejde med SEGES.

 • GREENSEEKER-MÅLINGER: Ultimo november skal der foretages Greenseekermålinger i alle forsøgsparceller, som indberettes i PC Markforsøg. Greenseeker kan evt. lånes af Koldkærgaard/SEGES. Kontakt Rikke Jensen, hvis I ønsker at låne en Greenseeker.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON - OLIEFRØ OG BÆLGSÆD: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Jon Birger Pedersen: 87 40 54 24 / 20 28 27 11 eller på mail jbp@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  07-09-2018Der er indsat droneflyvninger til 3 P-tider (LTB)
  23-10-2018I P06 er "længde af udstrækt stængel" slettet under måleparameren STRÆKNING AF STÆNGEL (LTB)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk