Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
090201919 Ukrudtsbekæmpelse i vinterraps Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 23-08-2018
Fordelingsdato: 03-07-2018
Planansvarlig: Lotte Buch
Telefon: 72203389
Email: LTB@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse strategier for bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i vinterraps.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøg må kun anlægges på arealer, hvor der forventes en jævn bestand af arter som kamille, kornblomst, storkenæb, valmue, hyrdetaske fuglegræs og/eller burresnerre. Der lægges særlig vægt på, at der findes kamille, valmue og hyrdetaske på forsøgsarealet. Der måles ikke udbytte. NB Forsøg må ikke anlægge i linjesorten Quartz.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Spildkorn må bekæmpes med Agil eller Focus Ultra efter behov. Ellers behandles forsøgsarealet som den omgivende mark eller efter behov. Sørg for at bekæmpe snegle, hvis der er den mindste risiko for at der kan være snegle i marken.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
2Stadium 12 - 14
0,25 l Belkar
3Stadium 16
0,25 l Belkar
4Stadium 16
0,375 l Belkar
5Stadium 16
0,5 l Belkar
6Stadium 12 - 14
0,25 l Belkar
Stadium 16
0,25 l Belkar
7Stadium 16
0,5 l Belkar
Stadium 18 - 19
November
1,25 l Kerb 400 SC
8Stadium 09

Før fremspiring
0,25 l Centium 36 CS
9Stadium 09

Før fremspiring
0,25 l Centium 36 CS
0,44 l Stomp CS
10Stadium 09

Før fremspiring
0,25 l Centium 36 CS
Stadium 16
0,375 l Belkar
11Stadium 09

Før fremspiring
1,5 l Devrinol
Stadium 16
0,375 l Belkar
12Stadium 09

Før fremspiring
2,1 l Devrinol
0,2 l Centium 36 CS
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde ca. 150-200 l pr. ha.
 • Led 8-12 behandles efter såning og senest før fremspiring.
 • Led 2 og 6 behandles, når rapsen har 2-4 blade.
 • Led 3-7 + 10 og 11 behandles, når rapsen har 6 blade.
 • Led 7 behandles først i november, når jordtemperaturen er under 10 grader.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 16, Før behandling
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Arterne tælles hver for sig. Opret relevante arter.
   
  ParcelKAMILLE planter/m2.
   
  ParcelBURRESNERRE planter/m2.
   
  ParcelSTORKENÆB planter/m2.
   
  ParcelVALMUE planter/m2.
   
  ParcelHYRDETASKE planter/m2.
   
  P03Stadium 19, 21-28 dage efter behandling, i st. 16
  ParcelSTORKENÆB biomasse, (visuelt bedømt).
   
  ParcelVALMUE biomasse, (visuelt bedømt).
   
  ParcelKAMILLE biomasse, (visuelt bedømt).
   
  ParcelBURRESNERRE biomasse, (visuelt bedømt).
   
  ParcelGRÆSUKRUDT biomasse, (en samlet visuel bedømmelse).
   
  ParcelHYRDETASKE biomasse, (visuelt bedømt).
   
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  Arterne tælles hver for sig. Opret relevante arter.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Arterne tælles hver for sig. Opret relevante arter.
   
  P04Stadium 30, April
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Arterne bedømmes hver for sig. Opret relevante arter.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  Arterne bedømmes hver for sig. Opret relevante arter.
   
  ParcelKAMILLE biomasse, (visuelt bedømt).
   
  ParcelSTORKENÆB biomasse, (visuelt bedømt).
   
  ParcelBURRESNERRE biomasse, (visuelt bedømt).
   
  ParcelVALMUE biomasse, (visuelt bedømt).
   
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT biomasse, (en samlet visuel bedømmelse).
   
  ParcelHYRDETASKE biomasse, (visuelt bedømt).
   


  HØST: Forsøget høstes ikke.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet..

  FAGLIG VURDERING, URKUDT: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Fordeling af ukrudtsbestanden
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Poul Henning Petersen: 87 40 54 43 / 20 10 22 97 eller på mail: php@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Belkar GHS07 GHS09
  Devrinol GHS09
  Kerb 400 SC GHS08 GHS09
  Stomp CS GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk