Nordic Field Trial System Version: 1.1.7473.18532
081040219 DEMO: Langtidseffekter ved pløjefri dyrkning 18. år Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 13-03-2019
Fordelingsdato: 27-08-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge langtidseffekterne af pløjefri dyrkning sammenlignet med pløjning hvert eller hvert andet år.

FORSØGSBETINGELSER: Demonstrationen anlægges hvor forsøg 081040218 blev gennemført i 2018. I efteråret 2018 anlægges efterafgrøde af olierædikke. Afgrøden til høst 2019 er vårbyg.

ARBEJDSFORDELING: Nedgravning af rør, så der kan tages til fotos af rødder nedgraves af Teknologisk Institut. Billeder af rødder tages af SEGES.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 3 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Høstparcel minimum 100m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING:
 • Ukrudtsbekæmpelse: Behov for ukrudtsbekæmpelse vurderes og gennemføres individuelt i led 1, 2 og 3.
 • Sygdomme og skadedyr: Der foretages bekæmpelse efter behov. Om nødvendigt foretages forskellige behandlinger i led 1, 2 og 3.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Jordbearbejdning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Konventionelt dyrket med pløjningPløjningPløjedybde
  Udsædsmængde
  2Pløjefri dyrkningHarvningHarvedybde
  Udsædsmængde
  3Pløjning hvert andet årHarvningHarvedybde
  Udsædsmængde
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
 • Led 1 pløjes og jorden pakkes inden såning.
 • I led 2 og 3 etableres afgrøden uden pløjning.
  Der anvendes en strategi, der er tilpasset såvel jordtype, afgrøde og såmaskine. Der skal under alle omstændigheder anvendes glyphosat inden såning af upløjende led. Såning i alle led skal ske med en såmaskine, der også kan så i upløjet jord. Det er meget vigtigt, at såmaskinen indstilles korrekt.
  Afgrøden følger ejendommens sædskifte og der anvendes samme dyrkningsteknik (dvs. afgrøde og gødskning) i både pløjede og upløjede led.

  Udsædsmængden for hvert led noteres under forsøgsbehandlinger.

 • UDSÆD: Skaffes lokalt.

  KEMIKALIER: Skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 11 - 13, Efter fremspiring
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Måleflade: ca. 1/2 m2. Måleflade og optalte planter indberettes.
   
  ParcelVITALITET karakter 0-10, 0=ingen fremspiring,10=fuld fremspiring.
   
  ParcelRODBIOMASSE FOTO, FOTO.
  Se tekstafsnit RØDDER.
   
  P02Stadium 25 - 29
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De 4-6 vigtigste arter tælles for sig. Tælleflade 1/4 m2
   
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  Arterne tælles for sig. Tælleflade 1/4 m2
   
  ParcelKVIK planter/m2.
   
  P03Stadium 39, Ved skridning
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelRODBIOMASSE FOTO, FOTO.
  Se tekstafsnit RØDDER.
   
  P04Stadium 89, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning/nedgravning af rør (minirhizotroner) dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  RØDDER: Der nedgraves rør til fotooptagelse af rodbiomassen. Et rør nedgraves i hver parcel umiddelbart efter såning. Rødder måles først i maj samt medio juni for at kvantificere rodbiomassen. Målinger foretages af SEGES. Resultater vedhæftes som notat på enkeltforsøget.

  SVAMPESYGDOMME: Forsøget tilses jævnligt. Hvis der konstateres en synlig forskel i angreb af svampesygdomme på afgrøden bedømmes % dækning af den aktuelle svampesygdom på parcelniveau. Der kan oprettes flere/andre måletider efter behov.

  UKRUDT: Der kan oprettes flere måleparametrer, alt efter hvad der er aktuelt.

  HØST: Der bestemmes udbytte i de enkelte parceller.

  Under grundbehandling oprettes om der anlægges efterafgrøde efter høst og der oprettes en måleparameter der beskriver, hvad der sker med halmen (snittes, nedmuldes,fjernes eller andet).

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – KULTURTEKNIK: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Annette Vibeke Vestergaard: 87 40 53 60 eller på mail: avv@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  11-03-2019Tilføjet FOTO RØDDER i P01 og P03, samt lavet tesktafsnit derom + graveforespørgsel. Betaling forhøjet med 200 kr (HJB)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk