Nordic Field Trial System Version: 1.1.6904.24869
080211419 Underjordspakning og biologisk jordløsning, KU. Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 22-08-2018
Fordelingsdato: 27-08-2018
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge hvilken effekt færdsel med meget store landbrugsmaskiner har på pakningen af underjorden på danske lerjorder. Det undersøges endvidere, om det er muligt at reparere en pakket jord ved hjælp af biologisk jordløsning i form af isåning af olieræddike.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges, hvor forsøg 080211418 blev gennemført i 2018. Der skal sås vinterhvede på arealet til høst 2019.

ANLÆGSDATA: Parcellerne er 30 m lange og ca. 10 m brede. Fra 2013 er parcellerne opdelt i to, og der var fra 2013 til 2016 sået olieræddike i den ene halvdel.

DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Anlægsparcel minimum 150m2. Høstparcel minimum 90m2.

Grundbehandlinger
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Forsøget behandles som omgivende mark og efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Efterafgrøde
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen efterafgrøde
2Efterafgrøde sidste gang efterår 2016Ingen efterafgrøde


Faktor 2: Jordpakning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
AIngen hjullast
BPakket sidste gang forår 20133 t Hjullast
CPakket sidste gang forår 20136 t Hjullast
DPakket sidste gang forår 2010Ingen hjullast
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Faktor 1: Efter høst 2018 fjernes halmen. Vinterhvede etableres i efteråret 2018. Såning af olieræddike er afsluttet i efteråret 2016.

Faktor 2: Forsøgsbehandlingen er forskellig hjullast, er afsluttet i foråret 2013 og beskriver eftervirkningen af trykbelastningen.

UDSÆD OG KEMI: Udsæd og kemi skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 14 - 16, Efter fremspiring
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
 
ParcelRVI-REFLEKTANS værdi, Relativ Vegetations Index.
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS værdi.
 
P02Stadium 21 - 23
ParcelRVI-REFLEKTANS værdi, Relativ Vegetations Index.
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS værdi.
 
P03Stadium 27 - 30
ParcelRVI-REFLEKTANS værdi, Relativ Vegetations Index.
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS værdi.
 
P04Stadium 35
ParcelRVI-REFLEKTANS værdi, Relativ Vegetations Index.
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS værdi.
 
P05Stadium 43 - 45
ParcelRVI-REFLEKTANS værdi, Relativ Vegetations Index.
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS værdi.
 
P06Stadium 53 - 54
ParcelRVI-REFLEKTANS værdi, Relativ Vegetations Index.
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS værdi.
 
P07Stadium 59, Ved skridning
ParcelSTRÅLÆNGDE cm, fra jord til aks.
Strålængden måles når afgrøden er fuldt gennemskredet
 
ParcelSKRIDNING dato for, .
Dato for hvornår afgrøden i parcellen er fuldt gennemskredet.
 
ParcelRVI-REFLEKTANS værdi, Relativ Vegetations Index.
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS værdi.
 
P08Hele vækstsæsonen
ParcelVækstmodel: Asymptotisk NDVI værdi.
 
ParcelVækstmodel: NDVI vendepunkt antal vækstdage.
 
ParcelVækstmodel: NDVI vækstrate antal vækstdage .
 
P09Stadium 90, Ved høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Prøvestørrelse: 1 kg. (Der udtages en 250g delprøve fra hver parcel).
1000 KORNSVÆGT, g
HL-VÆGT, kg
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
SORTERING, % kerner > 2,5 mm
VAND, % i kerne/frø
GLUTEN14, %
STIVELSE, % af tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

KONTAKTPERSON – KULTURTEKNIK: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Annette Vibeke Vestergaard: 87 40 53 60 eller på mail: avv@seges.dk.
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk