Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
080069919 DEMO: Reduceret jordbearbejning - 21. år Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 11-03-2019
Fordelingsdato: 27-08-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At sammenligne reduceret jordbearbejdning med traditionel jordbearbejdning i et sædskifte.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget videreføres på det areal, hvor 080069918 blev gennemført i 2018. Afgrøden til høst 2019 er vinterhvede.

ARBEJDSFORDELING: Nedgravning af rør, så der kan tages til fotos af rødder nedgraves af Teknologisk Institut. Billeder af rødder tages af SEGES.

ANLÆGSDATA: Parcellerne anlægges i hele markens længde. Parcelbredden tilpasses arbejdsbredden på såmaskine m.v. Høstparcel min. 50 m2 og gerne 100 m2.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 3 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Høstparcel minimum 50m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Der gødes samt ukrudts, skadedyrs, og svampebekæmpes som i den omgivende mark.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Jordbearbejdning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Traditionel jordbehandling med pløjningPløjningPløjedybde
Udsædsmængde
2Reduceret jordbehandling ingen pløjningHarvningHarvedybde
Udsædsmængde
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Demonstrationsarealet anlægges i nøjagtigt de samme parceller som tidligere år.
 • I led 1 pløjes og pakkes jorden efter normal fremgangsmåde for det pågældende areal.
 • Led 2 anlægges efter almindelig praksis for pløjefri etablering. Om nødvendigt harves arealet igen lige før såning. Registrer antal udførte harvninger og aktuel harvedybde i det upløjede led.

  Udsædsmængde for hver af de to etableringsmetoder noteres under forsøgsbehandlinger.

 • UDSÆD: Skaffes lokalt.

  KEMIKALIER: Glyphosat skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 11 - 13, Efter fremspiring
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Måleflade: ca. 1/2 m2. Måleflade og optalte planter indberettes.
   
  ParcelVITALITET karakter 0-10, 0=ingen fremspiring,10=fuld fremspiring.
   
  P0215-03-2018, Forår ved begyndende vækst
  ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De 4-6 vigtigste arter tælles for sig. Tælleflade 1/4 m2
   
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  Tælleflade 1/4 m2
   
  ParcelKVIK planter/m2.
  Tælleflade 1/4 m2
   
  P0305-05-2019, Først i maj
  ParcelRODBIOMASSE FOTO, FOTO.
  Se tekstafsnit RØDDER.
   
  P04Stadium 39, Ved skridning
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  P0520-06-2019, Medio juni
  ParcelRODBIOMASSE FOTO, FOTO.
  Se tekstafsnit RØDDER.
   
  P06Stadium 89, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  P0720-08-2019, Efter høst
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning/nedgravning af rør (minirhizotroner) dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  RØDDER: Der nedgraves rør til fotooptagelse af rodbiomassen. Et rør nedgraves i hver parcel umiddelbart efter såning. Rødder måles først i maj samt medio juni for at kvantificere rodbiomassen. Målinger foretages af SEGES. Resultater vedhæftes som notat på enkeltforsøget.

  VEJLEDNNING TIL BEDØMMELSE:
  UKRUDT:
  Ved begyndende vækst i forsåret bedømmes ukrudt. Der oprettes en måleparameter for hver af de dominerende arter.

  SVAMPE:
  Forsøget tilses jævnligt, fra begyndende strækning til fuld gennemskridning. Hvis der konstateres en synlig forskel i angreb af svampesygdomme på afgrøden bedømmes % dækning af den aktuelle svampesygdom på parcelniveau. Der kan oprettes flere/andre måletider efter behov.

  HØST: Der bestemmes udbytte i de enkelte parceller.

  Under grundbehandling oprettes om der anlægges efterafgrøde efter høst og der oprettes en måleparameter der beskriver, hvad der sker med halmen (snittes, nedmuldes,fjernes eller andet).

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – KULTURTEKNIK: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Annette Vibeke Vestergaard: 87 40 53 60 eller på mail: avv@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  11-03-2019Tilføjet FOTO RØDDER i P03 og P05, samt lavet tesktafsnit derom + graveforespørgsel (HJB)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk