Nordic Field Trial System Version: 1.1.7473.18532
070421919 Fosfor- og kvælstofgødskning af vinterhvede i efteråret Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 01-10-2019
Fordelingsdato: 04-07-2018
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At afdække hvilke lokaliteter, der har behov for tilføresel af fosfor og kvælstof om efteråret til vinterhvede

BAGGRUND: Et stort antal Landsforsøg gennem de sidste 20 år, viser generelt ikke behov for at tilføre kvælstof og fosfor til vinterhvede om efteråret. På enkelte lokaliteter er der imidlertid opnået store merudbytter for fosfor. Samtidig er erfaringerne specielt fra Nordjylland, at der i praksis ses meget stor effekt af tilførsel af 50-100 kg diammoniumfosfat pr. ha. Dette vil ikke være muligt på husdyrbedrifter på grund af den nye fosforregulering. Der er derfor stort behov for at afdække hvilke marker, der har et reelt behov for tilførsel af fosfor.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene gennemføres på marker, hvor der er mistanke om, at der er behov for tilførsel af fosfor om efteråret. Der gennemføres 5 forsøg i Nordjylland, 3 forsøg på sandjord i Vestjylland og 3 forsøg på lerjord på øerne eller Østjylland. Der tildeles normale fosformængder om foråret. Nogle af forsøgene må gerne anlægges på marker med reduceret jordbearbejdning.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 25m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSåningBåde mark og forsøg
HandelsgødningerNS 27-4Både mark og forsøg

GRUNDBEHANDLING: Forsøget behandles, bortset fra tilførsel af gødningsbehandlingerne med kvælstof og fosfor i efteråret og foråret, som den omkringliggende mark. Forsøget må godt behandles med mangan som i den omkringliggende mark. Udover forsøgsbehandlingerne modtager ALLE led i foråret den samme gødningsmængde som omgivende mark. Mængder og gødningstype noteres under grundbehandling i PC-Markforsøg. Det forudsættes, at den tilførte fosformængde i handels- og husdyrgødning om foråret er tilstrækkelig til at dække markens behov.

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Gødskning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-09-2018
Ved såning
Ingen gødning
Stadium 132 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
15-11-2018

14 dage efter 1. mangantildeling
2 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
30-11-2018

14 dage efter
2 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
15-03-2019
Forår ved begyndende vækst
13 kg N43 kg DAN-gødn. 30-0-0-2
215-09-2018
Ved såning
13 kg N75 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
Placeret
Stadium 132 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
15-11-2018
14 dage efter 1. mangantildeling
2 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
30-11-2018

14 dage efter
2 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
315-09-2018
Ved såning
13 kg N64 kg Svovlsur ammoniak 21
Placeret
Stadium 132 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
15-11-2018
14 dage efter 1. mangantildeling
2 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
30-11-2018

14 dage efter
2 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
415-09-2018
Ved såning
7 kg N38 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
Placeret
Stadium 132 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
15-11-2018
14 dage efter 1. mangantildeling
2 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
30-11-2018

14 dage efter
2 kg Mangansulfat 32Udsprøjtet
15-03-2019
Forår ved begyndende vækst
6 kg N20 kg DAN-gødn. 30-0-0-2
515-09-2018
Ved såning
Ingen gødning
15-03-2019
Forår ved begyndende vækst
13 kg N43 kg DAN-gødn. 30-0-0-2
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Forsøget sås inden 20. september

Efterår
  • Led 1 og 5 gødskes ikke i forbindelse med såning
  • I led 2 placeres 13 kg N i Diammoniumfosfat ved såning.
  • I led 3 placeres 13 kg N i Svovlsur ammoniak ved såning
  • I led 4 placeres 7 kg N i Diammoniumfosfat ved såning
  • I led 1-4 udsprøjtes mangansulfat 3 gange - første gang i st. 13 (2-3 blade) og derefter med 14 dages mellemrum.
Forår
  • Led 1 og 5 tildeles 13 kg N i Dangødning NS 30-2 medio marts
  • Led 2 og 3 tildeles ikke forsøgsmæssigt gødning i foråret
  • Led 4 tildeles 6 kg N i Dangødning NS 30-2 medio marts
Udover forsøgsbendlingerne gødskes forsøget i foråret som omgivende mark. Se tektsafsnit GRUNDBEHANDLING

UDSÆD: Skaffes lokalt

GØDNING: Forsøgsgødning leveres af Teknologisk Institut.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Se tekst.
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
ForsøgJORDPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
I 0-25 cm udtages en mængde på ca. 1 kg. Sendes til Koldkærgård. Se tekstafsnit om Jordprøver.
P-DGT, 0-25 cm dybde
P02Stadium 13
ledUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5
PLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
Planteprøve til Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2). Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE. Koldkærgård skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England.
SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
N, % i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
K, % i ts (mineralstofanalyse)
MG, % i ts (mineralstofanalyse)
CA, % i ts (mineralstofanalyse)
CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
ParcelVITALITET karakter 0-10, 0=ingen fremspiring,10=fuld fremspiring.
 
ParcelFOSFOR TESTER P-predict, .
Udføres af SEGES. Se tekstafsnit PLANTEPRØVE
 
P03Stadium 15
ledUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
FOTO digital.
Se tekstafsnit FOTO
 
ParcelVITALITET karakter 0-10, 0=ingen fremspiring,10=fuld fremspiring.
 
P0415-03-2019, Forår ved begyndende vækst
ledUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
FOTO digital.
Se tekstafsnit FOTO
 
ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
 
P0505-04-2019, 3 uger senere
ParcelVITALITET karakter 0-10, 0=ingen fremspiring,10=fuld fremspiring.
 
P06Stadium 89, Før høst
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
P07Stadium 90, Ved høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
VAND, % i kerne/frø
GLUTEN14, %
STIVELSE, % af tørstof
HL-VÆGT, kg
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Agrolab.
Udtages af Koldkærgaard. Se tekstafsnit. HØST
TØRSTOF, % af råvare
P, % i ts (mineralstofanalyse)
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


JORDPRØVER, P01: Der udtages to jordprøver i P01. Den ene sendes til analyse ved Agrolab, som efter analyse sender prøven til opbevaring i jordprøvearkivet på Koldkærgård. Den anden jordprøve sendes til Koldkærgård som opbevarer prøven og videresender den til analyse efter aftale med Leif Knudsen.

PLANTEPRØVE: I st. 13 udtages planteprøver og Leif Knudsen, SEGES kontaktes i forhold til at gennemførsel af fosfortestermålingerne. Planteprøverne udtages jævnfør metode 2: Instruktion for udtagning af planteprøver til bestemmelse af afgrødens nærringsstofforsyning.

FOTO: I st. 15 og ved begyndende vækst i foråret tages der foto at alle led i gent. 2. Foto tages i solskinsvejr med solen i ryggen. Billedet tages i et repræsentativt område af parcellen i 1½ meters højde i en vinkel på ca. 45 grader. Billederne oploades i PC- Markforsøg

HØST: Koldkærgård laver NIT analyse, bestemmer renhed og vandprocent. Prøven videresendes derefter til Agrolab for fosfor analyse.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Leif Knudsen: 87 40 54 28 / 20 28 25 83 eller på mail: lek@seges.dk.
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk