Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
070111818 Alternative efterafgrødearter- sået efter høst Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 07-01-2019
Fordelingsdato: 18-07-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: Formålet er at finde alternative efterafgrøder til olieræddike og gul sennep. Der udføres 6 demonstrationsforsøg, hvor udviklingen af en række nye efterafgrøder og blandinger undersøges.

BAGGRUND: Korsblomstrede efterafgrøder (herunder olieræddike) er effektive efterafgrøder, som ofte bruges i landbruget. Nye erfaringer viser, at korsblomstrede efterafgrøder kan vedligeholde flere sygdomme i raps i sædskifter med hyppig rapsdyrkning. Desuden kan der udvikles nye smitteracer af kålbrok, som angriber olieræddike.

FORSØGSBETINGELSER: Afgrøden til høst 2018 skal være korn. Der må ikke have været ukrudtsproblemer i afgrøden. Det er vigtigt, at halmen fjernes helt umiddelbart efter høst eller snittes og fordeles jævnt over hele arealet.
Hovedafgrøden høstes senest den 10. august og efterafgrøderne sås snarest derefter. Rettidig såning af efterafgrøden skal prioriteres højt, så efterafgrøderne kan udvikle sig. Hvis der er problemer med at overholde dette, kontaktes Nanna Hellum Kristensen, SEGES. Efterafgrøderne sås senest 15/8-2018.
Efterafgrøderne nedbringes tidligst den 20. oktober.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 1 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Anlægsparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Høst og bjærgningHøst-datoKun forsøg
AndetSluxx HPKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Sneglegift, så som Sluxx HP, skal anvendes i hele forsøget 2 dage efter såning. Ellers ingen behandlinger i forsøget

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Efterafgrødestrategi
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-08-2018
Sås når der er kommet 20 mm regn inden for 4 dage, dog senest 5. sep
25 kg Bibernelle
215-08-2018
Sås når der er kommet 20 mm regn inden for 4 dage, dog senest 5. sep
25 kg Klinte
315-08-2018
Sås når der er kommet 20 mm regn inden for 4 dage, dog senest 5. sep
100 kg VårbygElmeri
415-08-2018
Sås når der er kommet 20 mm regn inden for 4 dage, dog senest 5. sep
100 kg VårbygEvergreen
515-08-2018
Sås når der er kommet 20 mm regn inden for 4 dage, dog senest 5. sep
80 kg VinterhavreRhadsody
615-08-2018
Sås når der er kommet 20 mm regn inden for 4 dage, dog senest 5. sep
Blanding 18 kg Persisk kløver
60 kg Havre
715-08-2018
Sås når der er kommet 20 mm regn inden for 4 dage, dog senest 5. sep
Blanding 24 kg Persisk kløver
30 kg Boghvede
13 kg Fodervikke
10 kg Sandhavre
815-08-2018
TG-DK CarbonFarm.
Sås når der er kommet 20 mm regn inden for 4 dage, dog senest 5. sep
50 Kg Blanding 3
915-08-2018
10 kg OlieræddikeAgronom
1025-08-2018
10 kg OlieræddikeAgronom
1105-09-2018
10 kg OlieræddikeAgronom
1215-09-2018
10 kg OlieræddikeAgronom
1315-08-2018
80 kg HavreHarmony
1425-08-2018
80 kg HavreHarmony
1505-09-2018
80 kg HavreHarmony
1615-09-2018
80 kg HavreHarmony
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Før såning stubharves arealet 2 gange. Efterafgrøderne sås med en forsøgssåmaskine. Arter med lav udsædsmængde kan i forbindelse med såning iblandes dødt frø.

 • Såningen af led 1- 8 gennemføres snarest muligt efter der er kommet 20 mm regn indenfor 4 dage, dog senest den 5. september. Såning af led 1-8 gennemføres på samme tid som led 9, 10 eller 11
 • Led 9 og 13 sås senest 15. august
 • Led 10 og 14 sås 10 dage efter 1. såtid - senest 25. august
 • Led 11 og 15 sås 10 dage efter 2. såtid - senest 5 sepember
 • Led 12 og 16 sås 10 dage efter 3. såtid - senest 15. september

  Ved tvivl kontaktes Nanna Hellum Kristensen, SEGES Ved placering af forsøget - Tænk da gerne over, at forsøget skal vises frem, og sørg for let adgang til forsøget.

 • UDSÆD: Leveres fra Teknologisk Institut udvejet til 30 m2. Dødt frø til iblanding af arter med lav udsædsmængde kan bestilles ved Teknologsik Institut, ved henvendelse i god tid.

  KEMIKALIER: Sneglegift skaffes lokalt
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0125-09-2018
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ParcelPLANTEDÆKKE % dækning, .
  Se tekstafsnittet VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
  Se tekstafsnittet VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelSPILDKORNS-PL. % dækning af jord.
  Se tekstafsnittet VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 6
  HAVRE % dækning af jord.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 7
  Sandhavre % dækning af jord.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 6, 7
  PERSISK KLØVER % dækning af jord.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
  EFTERAFGRØDE % dækning af jord, .
  Selvom led 8 er en blanding bedømmes afgrøden som helhed.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 7
  Boghvede % dækning af jord.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 7
  VINTERVIKKE % dækning af jord.
   
  P0220-10-2018, Lige inden pløjning
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelPLANTEDÆKKE % dækning, .
  Se tekstafsnittet VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
  Se tekstafsnittet VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelSPILDKORNS-PL. % dækning af jord.
  Se tekstafsnittet VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER.
   
  ParcelFOTO digital.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 6
  HAVRE % dækning af jord.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 7
  Sandhavre % dækning af jord.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 6, 7
  PERSISK KLØVER % dækning af jord.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
  EFTERAFGRØDE % dækning af jord, .
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 7
  Boghvede % dækning af jord.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 7
  VINTERVIKKE % dækning af jord.
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER:
 • 1: Pct. Plantedække: ”Hvor stor en del er parcellens samlede plantedække”. F.eks. 80 pct.
 • 2: Pct. Afgrødedækning ”Hvor stor en del af parcellens areal er efterafgrøde”. F.eks. 60 pct
  I Ied 8 og 9 er der sået blandinger med flere arter, og disse bedømmes hver art for sig:
 • 2a: Pct. Plantedække af art 1 (f.eks. rug): ”Hvor stor en del af parcellens areal er dækket af rug?”. F. eks. 20 pct.
 • 2b: Pct. Plantedække af art 2 (f.eks.honningurt): ”Hvor stor en del af parcellens areal er dækket af honningurt?”. F. eks. 40 pct.
 • 3: Pct. Plantedække af ukrudt (både 1-kimbl. og 2-kimbl.): ”Hvor stor en del af parcellens areal er dækket af ukrudr?”. F. eks. 10 pct.
 • 4: Pct. Plantedække af spildkorn: ”Hvor stor en del af parcellens areal er dækket af spildkorn?”. F. eks. 10 pct.
  Bemærk, at summen af pkt. 2-4 er identisk med pct. Plantedække i pkt. 1.
  FOTO: Der tages et repræsentativ billede af hvert forsøgsled. Billederne uploades via notat til NFTS.

 • INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Seniorkonsulent Nanna Hellum Kristensen : 87 40 54 14 eller på mail: NHKR@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  27-07-2018Sorten i led 8 har ændret navn fra TG-DK Greening til TG-CarbonFarm. (RJE)
  09-08-2018Der er oprettet 6 ekstra led med udsåning af olieræddike og havre ved forskellige såtider. Der er nedarvet nye enkelt forsøg. (RJE)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Sluxx HPIntet faresymbol


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk