Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
070961719 Stigende N - Gylle og stigende kvælstofmængder til vinterhvede med sugeceller - Østjylland Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 04-12-2019
Fordelingsdato: 28-08-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At bestemme udvaskningen ved det økonomisk optimale kvælstofniveau i vinterhvede ved gødskning med mineralsk og organisk gødning samt afprøve metoder til fastsættelse af kvælstofbehovet. Desuden undersøges nitratudvaskningen og udvaskningen ved stigende kvælstofudvaskning (marginaludvaskningen).

BAGGRUND: Effekten på nitratudvaskningen ved en ændret kvælstofgødskning baseres på ældre forsøgsresultater. Derfor er der behov for at gennemføre nye forsøg, hvor effekten af kvælstofgødskning på nitratudvaskningen bestemmes. For at sikre en god økonomi samtidig med en lav nitratudvaskning, er det vigtigt, at kvælstofbehovet kan bestemmes i gødningsplanlægningen. Derfor afprøves forskellige metoder til fastsættelse af kvælstofbehovet.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal være fastliggende med sugeceller i mindst 5 år. Der må ikke have været tilført husdyrgødning forudgående efterår eller tilføres husdyrgødning i vækstsæsonen, udover den tildeling af husdyrgødning der er foreskrevet i forsøgsplanen. Ved mistanke om manganmangel skal forsøgsarealet sprøjtes med 5 kg mangansulfat pr. ha.
Forsøg er anlagt på jordtype JB 6. Afgrøde følger markens sædskifte.

ANLÆGSDATA: Forsøget er anlægges i det eksisterende sugecellefelt. Slangerne fra sugecellerne er trukket under pløjelaget ud til et læhegn el. lign. hvor der er placeret et skab til aftapningen af vandprøver. Forsøget afmærkes ud til faste punkter i skel eller hegn eller ved hjælp af GPS, så det uden problemer kan genfindes. Sugecellernes placering er kendt og opmålt med GPS, så hver celle kan genfindes. Parcellerne er anlagt i 3 meters bredde (gældende for alle parceller). Forsøget skal høstes med småparcelteknik, hvilket bevirker at der automatisk bliver 1,5 meter værn mellem de forskellige led. Høstparcellen skal være minimum 15 m2.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 67m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerPK 0-4-21 m. S, KemiraBåde mark og forsøg400 kg
Høst og bjærgningHalm-snitningBåde mark og forsøg
Halm fjernetBåde mark og forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg

GRUNDBEHANDLING: Arealet skal altid grundgødes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronæringstoffer. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Ukrudtsbekæmpelsen skal være optimalt tilpasset forekommende ukrudtsarter på arealet.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
115-03-2019

Medio marts
Ingen N
215-03-2019

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
315-03-2019

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2019

Medio april
50 kg N185 kg NS 27-4
415-03-2019

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2019

Medio april
100 kg N370 kg NS 27-4
515-03-2019

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2019

Medio april
150 kg N556 kg NS 27-4
615-03-2019

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2019

Marts (før væksten går igang)
200 kg N741 kg NS 27-4
715-03-2019

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2019

Medio april
250 kg N926 kg NS 27-4
815-03-2019

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
26-03-2019
Prøve udtages til bestemmelse af gyllens ammoniumindhold. Udtages 14 dage før udbringning.
Sidst i marts
NH4-NGylle, svin 1734
15-04-2019

Medio april
100 kg NH4-NGylle, svin 1735
915-03-2019

Medio marts
100 kg N370 kg NS 27-4
15-04-2019

Medio april
100 kg NH4-NGylle, svin 1735
1015-03-2019

Medio marts
150 kg N556 kg NS 27-4
15-04-2019

Medio april
100 kg NH4-NGylle, svin 1735
1115-03-2019

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2019

Medio april
150 kg NH4-NGylle, svin 1735
1215-03-2019

Medio marts
100 kg N370 kg NS 27-4
15-04-2019

Medio april
150 kg NH4-NGylle, svin 1735
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
1734EAT - Eurofins Agro TestingGylle, svinAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i foreliggende vare
TØRSTOF, % af råvare
1735EAT - Eurofins Agro TestingGylle, svinAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Mindst 14 dage før gylleudbringning indsendes gylleprøve til Eurofins Agro Testing, og tildelingsmængden bestemmes ud fra analyseresultatet. Ved udbringningstidspunktet udtages en ny gylleprøve, der sendes til analyse hos Eurofins.

Al gyllen udbringes af Teknologisk Institut og levering af gylle koordineres med Henrik Junker, tlf: 7220 3386 fra Teknologisk Institut.

Ved begyndende vækst, medio marts
 • I led 2-8 og 11 tildeles 50 kg N som NS 27-4
 • I led 9 og 12 tildeles 100 kg N som NS 27-4
 • I led 10 tildeles 150 kg N som NS 27-4

  Medio april
 • I led 2-7 tildeles stigende mængder N som NS 27-4
 • I led 8-10 tildeles 100 kg NH4-N i gylle
 • I led 11 og 12 tildeles 150 kg NH4-N i gylle
 • SUGECELLER: Sugeceller er installeret af Juulsgaard Tensiometre i efteråret 2016. Der skal udtages vandprøver fra sugecellerne hver 14. dag i afstrømningsperioden. Om sommeren er intervallet 20 dages mellemrum. Intervallet mellem tapninger vil dog afhænge af nedbørsmængden i den forudgående periode. Der udtages ikke prøver hvis nedbøren i perioden er så lille, at der ikke kan forventes afstrømning ud af rodzonen.

  GØDNING: Gødning leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0105-10-2018, Jordprøver gentagelse 1
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 25-50 cm til Agrolab(pose).
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  FINSAND, % i jord 25-50 cm
  GROVSAND, % i jord 25-50 cm
  HUMUS, % i jord 25-50 cm
  LER, % i jord 25-50 cm
  SILT, % i jord 25-50 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 25-50 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 50-75 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 50-75 cm
  GROVSAND, % i jord 50-75 cm
  HUMUS, % i jord 50-75 cm
  LER, % i jord 50-75 cm
  SILT, % i jord 50-75 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 50-75 cm
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 75-100cm til Agrolab(pose).
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  FINSAND, % i jord 75-100 cm
  GROVSAND, % i jord 75-100 cm
  HUMUS, % i jord 75-100 cm
  LER, % i jord 75-100 cm
  SILT, % i jord 75-100 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 75-100 cm
  P0205-10-2018, Jordprøver gentagelse 2
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  RT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  KT, 0 -25 cm dybde
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 25-50 cm til Agrolab(pose).
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  FINSAND, % i jord 25-50 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 25-50 cm
  SILT, % i jord 25-50 cm
  LER, % i jord 25-50 cm
  HUMUS, % i jord 25-50 cm
  GROVSAND, % i jord 25-50 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 50-75 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 50-75 cm
  GROVSAND, % i jord 50-75 cm
  SILT, % i jord 50-75 cm
  LER, % i jord 50-75 cm
  HUMUS, % i jord 50-75 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 50-75 cm
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 75-100cm til Agrolab(pose).
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  GROVSAND, % i jord 75-100 cm
  FINSAND, % i jord 75-100 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 75-100 cm
  SILT, % i jord 75-100 cm
  LER, % i jord 75-100 cm
  HUMUS, % i jord 75-100 cm
  P0305-10-2018, Jordprøver gentagelse 3
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 25-50 cm til Agrolab(pose).
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  FINSAND, % i jord 25-50 cm
  GROVSAND, % i jord 25-50 cm
  HUMUS, % i jord 25-50 cm
  LER, % i jord 25-50 cm
  SILT, % i jord 25-50 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 25-50 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 50-75 cm til Agrolab(pose).
  GROVSAND, % i jord 50-75 cm
  HUMUS, % i jord 50-75 cm
  FINSAND, % i jord 50-75 cm
  LER, % i jord 50-75 cm
  SILT, % i jord 50-75 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 50-75 cm
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 75-100cm til Agrolab(pose).
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  FINSAND, % i jord 75-100 cm
  GROVSAND, % i jord 75-100 cm
  HUMUS, % i jord 75-100 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 75-100 cm
  LER, % i jord 75-100 cm
  SILT, % i jord 75-100 cm
  P0405-10-2018, Jordprøver gentagelse 4
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  KT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 25-50 cm til Agrolab(pose).
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  FINSAND, % i jord 25-50 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 25-50 cm
  SILT, % i jord 25-50 cm
  LER, % i jord 25-50 cm
  HUMUS, % i jord 25-50 cm
  GROVSAND, % i jord 25-50 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 50-75 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 50-75 cm
  GROVSAND, % i jord 50-75 cm
  HUMUS, % i jord 50-75 cm
  LER, % i jord 50-75 cm
  SILT, % i jord 50-75 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 50-75 cm
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 75-100cm til Agrolab(pose).
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  FINSAND, % i jord 75-100 cm
  HUMUS, % i jord 75-100 cm
  GROVSAND, % i jord 75-100 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 75-100 cm
  SILT, % i jord 75-100 cm
  LER, % i jord 75-100 cm
  P0527-02-2019, Før 1. gødskning
  ledUdføres kun i følgende led: 4
  JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  Prøven nedfryses straks og sendes i nedfrosset tilstand.
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  ledUdføres kun i følgende led: 4
  JORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
  Prøven nedfryses straks og sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
  NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
  N-MIN, 25-50 cm dybde
  TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
  ledUdføres kun i følgende led: 4
  JORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
  Prøven nedfryses straks og sendes i nedfrosset tilstand.
  TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
  N-MIN, 50-75 cm dybde
  NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
  NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
  ledUdføres kun i følgende led: 4
  JORDPRØVE-UDT. N-min 75-100,AgroLab(plast).
  Prøven nedfryses straks og sendes i nedfrosset tilstand.
  NH4-N, ppm i jord 75-100 cm
  NO3-N, ppm i jord 75-100 cm
  N-MIN, 75-100 cm dybde
  TØRSTOF, % i jord 75-100 cm
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelUdføres kun i følgende led: 7
  VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
  P0631-03-2019
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelUdføres kun i følgende led: 7
  VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  GRUNDVANDSSTAND cm.
   
  P0715-04-2019, Ved, udbringning af gylle
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelUdføres kun i følgende led: 7
  VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  GRUNDVANDSSTAND cm.
   
  P0801-05-2019
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelUdføres kun i følgende led: 7
  VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  GRUNDVANDSSTAND cm.
   
  P0920-05-2019
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelUdføres kun i følgende led: 7
  VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  GRUNDVANDSSTAND cm.
   
  P1010-06-2019
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelUdføres kun i følgende led: 7
  VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  GRUNDVANDSSTAND cm.
   
  P1130-06-2019
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelUdføres kun i følgende led: 7
  VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  GRUNDVANDSSTAND cm.
   
  P1220-07-2019
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelUdføres kun i følgende led: 7
  VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  GRUNDVANDSSTAND cm.
   
  P1310-08-2019
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelUdføres kun i følgende led: 7
  VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  GRUNDVANDSSTAND cm.
   
  P1431-08-2019
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelUdføres kun i følgende led: 7
  VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  GRUNDVANDSSTAND cm.
   
  P15Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 600 g pr. parcel.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  P1620-09-2019
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelUdføres kun i følgende led: 7
  VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  GRUNDVANDSSTAND cm.
   


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  JORDPRØVER: Ved udtagning af N-min prøver må der IKKE tages prøver i hele gentagelsen. Et området hvor sugecellen er placeres skal friholdes med 1 m til hver side for ikke at ødelægge slanger i forsøget. Der må ikke tages stik nær parcelgrænserne (1 m friholdes), da slangerne er ført til skabene i grænsen mellem to parceller. For placering af slanger, se det udsendte dokument: Placering af sugeceller og kobling til prøveudtagningsskabe. Placeringen af sugecellerne kan ses i rapporten: "Etablering af forsøgsarealer med sugeceller til måling af nitratudvaskning"

  VANDPRØVE: Forsøgsenheden udtager vandprøverne i henhold til. Vejledning i prøveudtagning fra sugecelle arealer: Udtagning af planteprøver til bestemmelse af arealbestemt næringsstofoptagelse.
  Ved spørgsmål kontaktes Kristoffer Piil, SEGES.

  Prøver nedfryses straks og opbevares på frost. Vandprøverne sendes til AgroLab Kiel, se adresse nedenfor:

  AgroLab Agrar und Umwelt GmbH
  Dr.- Hell-Str. 6
  D-24107 Kiel
  Germany


  MÅLING AF GRUNDVANDSSTAND: Måling af grundvandsstand foretages ved måling af vandstanden i pejlerør i kanten af marken. Pejlingen foretages ved nedsænkning af en pejlefløjte. Dybden måles til overkant af pejlerøret, netop i den dybde hvor fløjten aktiveres. Der foretages en måling pr. gentagelse, der registres under led 1 i måleparameteren GRUNDVANDSSTAND.

  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Der gennemføres svampebedømmelser i forbindelse med at forsøget alligevel besøges ved udtagning af vandprøver. Svampebedømmelser foretages så vidt muligt i følgende vækststadier:
  St. 31
  St. 37-39
  St. 55-61
  St. 75

  HØST: LFE 4 står for høst af forsøget. DER UDTAGES PRØVER PÅ PARCELNIVEAU. Der indsendes 1 prøve á 600 g pr. parcel til analyse på Koldkærgård.

  Halm: Det er vigtigt, at halmen snittes og fordeles jævnt over hele parcellen eller fjernes helt umiddelbart efter høst. Under grundbehandlinger er både måleparameteren halm fjernet og halmsnittet oprettet. Slet den der ikke er aktuel.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  MEDFINANSIERING: Promilleafgiftsfonden for landbrug

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Kristoffer Piil: 87 40 55 74 / 51 73 05 22 eller på mail: krp@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  11-09-2018Der er oprettet Vandprøve til 2 m. P05. (RJE)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk