Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
070281519 Stigende N - Kvælstofmængder til sukkerroer med sugeceller - Lolland Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 04-12-2019
Fordelingsdato: 18-09-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge nitratudvaskningen og nitratudvaskningen ved stigende kvælstofgødskning (marginaludvaskningen). Desuden bestemmes det økonomisk optimale kvælstofniveau i afgrøden

BAGGRUND: Effekten på nitratudvaskningen ved en ændret kvælstofgødskning baseres på ældre forsøgsresultater. Derfor er der behov for at gennemføre nye forsøg, hvor effekten af kvælstofgødskning på nitratudvaskningen bestemmes. For at sikre en god økonomi samtidig med en lav nitratudvaskning er det vigtigt, at kvælstofbehovet kan bestemmes i gødningsplanlægningen. Derfor afprøves forskellige metoder til fastsættelse af kvælstofbehovet.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget er fastliggende med sugeceller i mindst 5 år, og følger markenssæskifte. Ved mistanke om manganmangel skal forsøgsarealet sprøjtes med 5 kg mangansulfat pr. ha.
Forsøget er anlagt på svineejendom på jordtype JB 6. I efteråret 2018 etableres der en efterafgrøde af olieræddike på arealet.

ANLÆGSDATA: Forsøgsleddene er placeret på én række med parcelbredde på mindst 4,5 m. Slangerne fra sugecellerne trækkes under pløjelaget ud til et læhegn el. lign., hvor der placeres et skab, hvor aftapningen af vandprøverne foregår.
Forsøget afmærkes ud til faste punkter i skel eller hegn eller ved hjælp af GPS, så det uden problemer kan genfindes.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 67m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GRUNDBEHANDLING: Arealet skal altid grundgødes med rigelige mængder P, K og Mg. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Ukrudtsbekæmpelsen skal være optimalt tilpasset forekommende ukrudtsarter på arealet.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen kvælstof
202-04-2019

Først i april
50 kg N185 kg NS 27-4
302-04-2019

Først i april
100 kg N370 kg NS 27-4
402-04-2019

Først i april
150 kg N556 kg NS 27-4
502-04-2019

Først i april
200 kg N741 kg NS 27-4
602-04-2019

Først i april
250 kg N926 kg NS 27-4
702-04-2019

Først i april
300 kg N1111 kg NS 27-4
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
 • I led 2-7 tildeles 50 kg N som NS 27-4 medio marts.
 • I led 3-7 tildeles restgødningen som NS 27-4 medio april.

SUGECELLER: Sugeceller er installeret af Aarhus Universitet i forsøget efter høst 2015. Der skal udtages vandprøver fra sugecellerne hver 20. dag i afstrømningsperioden. Intervallet mellem tapninger vil dog afhænge af nedbørsmængden i den forudgående periode.

GØDNING: Gødning leveres fra Teknologisk Institut.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0120-09-2018
ForsøgVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ledUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6
PLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
Planteprøve til bestemmelse af arealbestemt næringsstofoptagelse(metode 1). Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE.
PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
TØRSTOF, % i planteprøve
N, % i ts (mineralstofanalyse)
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
Se teksafsnit DRONEFLYVNINGER
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelEFTERAFGRØDE % dækning af jord, .
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7
GRUNDVANDSSTAND cm.
 
P0205-10-2018, Jordprøver gentagelse 1
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 25-50 cm til Agrolab(pose).
FINSAND, % i jord 25-50 cm
GROVSAND, % i jord 25-50 cm
HUMUS, % i jord 25-50 cm
LER, % i jord 25-50 cm
SILT, % i jord 25-50 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 25-50 cm
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 50-75 cm til Agrolab(pose).
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
FINSAND, % i jord 50-75 cm
GROVSAND, % i jord 50-75 cm
HUMUS, % i jord 50-75 cm
LER, % i jord 50-75 cm
SILT, % i jord 50-75 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 50-75 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 75-100cm til Agrolab(pose).
FINSAND, % i jord 75-100 cm
GROVSAND, % i jord 75-100 cm
HUMUS, % i jord 75-100 cm
LER, % i jord 75-100 cm
SILT, % i jord 75-100 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 75-100 cm
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
P0305-10-2018, Jordprøver gentagelse 2
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
MGT, 0 -25 cm dybde
KT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
FINSAND, % i jord 0-25 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 25-50 cm til Agrolab(pose).
FINSAND, % i jord 25-50 cm
HUMUS, % i jord 25-50 cm
GROVSAND, % i jord 25-50 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 25-50 cm
SILT, % i jord 25-50 cm
LER, % i jord 25-50 cm
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 50-75 cm til Agrolab(pose).
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
FINSAND, % i jord 50-75 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 50-75 cm
SILT, % i jord 50-75 cm
LER, % i jord 50-75 cm
HUMUS, % i jord 50-75 cm
GROVSAND, % i jord 50-75 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 75-100cm til Agrolab(pose).
HUMUS, % i jord 75-100 cm
LER, % i jord 75-100 cm
FINSAND, % i jord 75-100 cm
GROVSAND, % i jord 75-100 cm
SILT, % i jord 75-100 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 75-100 cm
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
P0405-10-2018, Jordprøver gentagelse 3
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 25-50 cm til Agrolab(pose).
FINSAND, % i jord 25-50 cm
GROVSAND, % i jord 25-50 cm
HUMUS, % i jord 25-50 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 25-50 cm
LER, % i jord 25-50 cm
SILT, % i jord 25-50 cm
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 50-75 cm til Agrolab(pose).
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
FINSAND, % i jord 50-75 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 50-75 cm
GROVSAND, % i jord 50-75 cm
HUMUS, % i jord 50-75 cm
LER, % i jord 50-75 cm
SILT, % i jord 50-75 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 75-100cm til Agrolab(pose).
GROVSAND, % i jord 75-100 cm
FINSAND, % i jord 75-100 cm
HUMUS, % i jord 75-100 cm
LER, % i jord 75-100 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 75-100 cm
SILT, % i jord 75-100 cm
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
P0505-10-2018, Jordprøver gentagelse 4
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
FINSAND, % i jord 0-25 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 25-50 cm til Agrolab(pose).
FINSAND, % i jord 25-50 cm
HUMUS, % i jord 25-50 cm
GROVSAND, % i jord 25-50 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 25-50 cm
SILT, % i jord 25-50 cm
LER, % i jord 25-50 cm
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 50-75 cm til Agrolab(pose).
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
FINSAND, % i jord 50-75 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 50-75 cm
SILT, % i jord 50-75 cm
LER, % i jord 50-75 cm
HUMUS, % i jord 50-75 cm
GROVSAND, % i jord 50-75 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 75-100cm til Agrolab(pose).
FINSAND, % i jord 75-100 cm
GROVSAND, % i jord 75-100 cm
LER, % i jord 75-100 cm
HUMUS, % i jord 75-100 cm
SILT, % i jord 75-100 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 75-100 cm
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
P0605-10-2018
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7
GRUNDVANDSSTAND cm.
 
P0715-10-2018
ForsøgVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ledUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6
PLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
Planteprøve til bestemmelse af arealbestemt næringsstofoptagelse(metode 1). Se tekstafsnit om PLANTEPRØVE
PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
TØRSTOF, % i planteprøve
N, % i ts (mineralstofanalyse)
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelEFTERAFGRØDE % dækning af jord, .
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
Der skal flyves både over forsøget og 3-5 ha af marken. Se teksafsnit DRONEFLYVNINGER
 
P0820-10-2018
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7
GRUNDVANDSSTAND cm.
 
P0905-11-2018
ledUdføres kun i følgende led: 1, 3, 5, 7
JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
ledUdføres kun i følgende led: 1, 3, 5, 7
JORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. Graveforespørgsel foretages
TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
N-MIN, 25-50 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
ledUdføres kun i følgende led: 1, 3, 5, 7
JORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
N-MIN, 50-75 cm dybde
NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
ledUdføres kun i følgende led: 1, 3, 5, 7
JORDPRØVE-UDT. N-min 75-100,AgroLab(plast).
Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
TØRSTOF, % i jord 75-100 cm
NO3-N, ppm i jord 75-100 cm
N-MIN, 75-100 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 75-100 cm
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7
GRUNDVANDSSTAND cm.
 
P1020-11-2018
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7
GRUNDVANDSSTAND cm.
 
P1105-12-2018
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7
GRUNDVANDSSTAND cm.
 
P1220-12-2018
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7
GRUNDVANDSSTAND cm.
 
P1308-01-2019
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7
GRUNDVANDSSTAND cm.
 
P1425-01-2019
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7
GRUNDVANDSSTAND cm.
 
P1511-02-2019
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7
GRUNDVANDSSTAND cm.
 
P1627-02-2019
ledUdføres kun i følgende led: 4
JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
N-MIN, 0 -25 cm dybde
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
ledUdføres kun i følgende led: 4
JORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. Graveforespørgsel foretages
TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
N-MIN, 25-50 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
ledUdføres kun i følgende led: 4
JORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
N-MIN, 50-75 cm dybde
NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
ledUdføres kun i følgende led: 4
JORDPRØVE-UDT. N-min 75-100,AgroLab(plast).
Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
TØRSTOF, % i jord 75-100 cm
NO3-N, ppm i jord 75-100 cm
N-MIN, 75-100 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 75-100 cm
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7
GRUNDVANDSSTAND cm.
 
P1715-03-2019
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7
GRUNDVANDSSTAND cm.
 
P1831-03-2019
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7
GRUNDVANDSSTAND cm.
 
P1915-04-2019
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7
GRUNDVANDSSTAND cm.
 
P2001-05-2019
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7
GRUNDVANDSSTAND cm.
 
P2120-05-2019
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7
GRUNDVANDSSTAND cm.
 
P2210-06-2019
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7
GRUNDVANDSSTAND cm.
 
P2330-06-2019
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelSTOKLØBERE % planter.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7
GRUNDVANDSSTAND cm.
 
P2420-07-2019
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7
GRUNDVANDSSTAND cm.
 
P2510-08-2019
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7
GRUNDVANDSSTAND cm.
 
P2630-08-2019
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7
GRUNDVANDSSTAND cm.
 
P2720-09-2019
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7
GRUNDVANDSSTAND cm.
 
P2805-10-2019
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7
GRUNDVANDSSTAND cm.
 
P2920-10-2019
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7
GRUNDVANDSSTAND cm.
 
P3005-11-2019
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7
GRUNDVANDSSTAND cm.
 
P3120-11-2019
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7
GRUNDVANDSSTAND cm.
 
P3205-12-2019
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7
GRUNDVANDSSTAND cm.
 
P33Stadium 90, Ved høst
ParcelROD-PRØVE til Maribo Seed, Holeby.
PARCELUDBYTTE (dirty), kg rod/ knolde
KALIUM, mg/100 g sukker
PARCELUDBYTTE CLEAN, kg rod/ knolde
VEDHÆNGENDE JORD, % af råvare
TØRSTOF, % i rod
SUKKER, % i råvare
AMINOTAL, mg/100 g sukker
NATRIUM, mg/100 g sukker
AMINO-N, % i rodtørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg top.
 
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
Der udtages en delprøve af top fra hver parcel til analyse ved Agrolab. Prøvestørrelse. ca. 500 g
PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
TOTAL-N, % i toptørstof
TØRSTOF, % i planteprøve
ParcelSTOKLØBERE % planter.
 
ParcelPLANTEPRØVE-UDT2 .
Maribo Seed udtager en delprøve af roepulp fra hver parcel til kvælstofanalyse ved Agrolab. Prøvestørrelse. ca. 200 ml.
TØRSTOF, % af råvare
TOTAL-N, % i rodtørstof


TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

DRONEFLYVNINGER: Droneflyvningerne gennemføres i P01 og P07:
 • 1. Afgrødestadiet på marken bestemmes og noteres.
 • 2. Målinger uploades til Solvi.

  Droneflyvningerne skal så vidt muligt ske samme dag som planteklip, men inden planteklippene gennemføres.

 • PLANTEPRØVER: Droneflyvning skal så vidt muligt foretages samme dag som planteklip, men flyvningen skal udføres før planteklippet foretages. Ved droneflyvningerne i P01 og P07 skal der udtages planteprøver. Prøverne må ikke tages i midten af parcellen, hvor sugecellerne er placeret. Der skal gerne være efterafgrøder over sugecellen. Der anvendes metode 1 i vejledningen: Instruktion for udtagning af planteprøver til bestemmelse af afgrødens nærringsstofforsyning. Planteprøverne SKAL udtages udenfor høstparcellen. Det er det vigtigt, at planteklippene udtages i samme ende af parcellerne i forsøget, og at planteklippene udtages inden gødskning med kvælstof.

  JORDPRØVER: Der må IKKE tages jordprøver i hele parcellen. Et området hvor sugecellen er placeres skal friholdes med 1 m til hver side for ikke at ødelægge slanger i forsøget. Der må ikke tages stik nær parcelgrænserne (1 m friholdes), da slangerne er ført til skabene i grænsen mellem to parceller. For placering af slanger, se det udsendte dokument: Placering af sugeceller og kobling til prøveudtagningsskabe. Placeringen af sugecellerne kan ses i rapporten ”Etablering af forsøgsarealer med sugeceller”, Se "Etablering af forsøgsarealer med sugeceller til måling af nitratudvaskning"

  VANDPRØVE: Forsøgsenheden udtager vandprøverne i henhold til. Vejledning i prøveudtagning fra sugecelle arealer: Udtagning af planteprøver til bestemmelse af arealbestemt næringsstofoptagelse.
  Ved spørgsmål kontaktes Kristoffer Piil, SEGES.

  Prøver nedfryses straks og opbevares på frost. Vandprøverne sendes til AgroLab Kiel, se adresse nedenfor:

  AgroLab Agrar und Umwelt GmbH
  Dr.- Hell-Str. 6
  D-24107 Kiel
  Germany

  MÅLING AF GRUNDVANDSSTAND: Måling af grundvandsstand foretages ved måling af vandstanden i pejlerør i kanten af marken. Pejlingen foretages ved nedsænkning af en pejlefløjte. Dybden måles til overkant af pejlerøret, netop i den dybde hvor fløjten aktiveres. Der foretages en måling pr. gentagelse, der registres under led 1 i måleparameteren GRUNDVANDSSTAND.

  HØST: Roerne høstes på parcelniveau med håndkraft. Parcelprøverne sendes til analyse ved Maribo Seed. Maribo Seed videresender efter deres analyser en delprøve på 200-300 ml.af roepulpen pr. parcel til kvælstofanalyse ved Agrolab. Prøverne sendes i frossen tilstand. Prøveflasker, labels og følgesedler til prøver af roepulp leveres af Teknologisk Institut, men fremsendes til Maribo Seed af LFE 16 sammen med parcelprøverne.
  Prøver af roetop indsendes af LFE 16 til kvælstofanalyse ved Agrolab. Der udtages en repræsentativ prøve på 500 g pr parcel. Den resterende del af roetoppen behandles som i omgivende mark. Dvs. hvis roetoppen efterlades på omgivende mark, efterlades den i forsøgsparcellen. Fjernes toppen i omgivende mark fjernes den også i forsøget.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Miljø- og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af projektet.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Kristoffer Piil: 87 40 55 74 / 51 73 05 22 eller på mail: krp@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  02-04-2019Forsøgsbehandlingerne er rettet til, så alt gødning tildeles ved såning. Alle gødningstildelinger var ved en fejl blevet oprettet med to tildelinger. (RJE)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk