Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
070271519 Stigende N - Kvælstofmængder til vinterhvede med sugeceller - Vestjylland Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 04-12-2019
Fordelingsdato: 28-08-2018
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge nitratudvaskningen og udvaskningen ved stigende kvælstofmængder (marginaludvaskningen). Desuden bestemmes det økonomisk optimale kvælstofniveau i afgrøden

BAGGRUND: Effekten på nitratudvaskningen ved en ændret kvælstofgødskning baseres på ældre forsøgsresultater. Derfor er der behov for at gennemføre nye forsøg, hvor effekten af kvælstofgødskning på nitratudvaskningen bestemmes. For at sikre en god økonomi samtidig med en lav nitratudvaskning er det vigtigt at kvælstofbehovet kan bestemmes i gødningsplanlægningen. Derfor afprøves forskellige metoder til fastsættelse af kvælstofbehovet.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget er fastliggende med sugeceller i mindst 5 år og følger markens sædskifte. Forsøget er anlagt på jordtype JB 1. Ved mistanke om manganmangel skal forsøgsarealet sprøjtes med 5 kg mangansulfat pr. ha.


ANLÆGSDATA: Forsøgsleddene er placeret på én række med parcelbredde på mindst 4,5 m. Slangerne fra sugecellerne er trukket under pløjelaget et skab, hvor aftapningen af vandprøverne foregår.
Forsøget er afmærket til faste punkter i skel eller hegn eller ved hjælp af GPS, så det uden problemer kan genfindes.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 67m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Høst og bjærgningHalm-snitningBåde mark og forsøg
Halm fjernetBåde mark og forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GRUNDBEHANDLING: Arealet skal altid grundgødes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronæringstoffer. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Ukrudtsbekæmpelsen skal være optimalt tilpasset forekommende ukrudtsarter på arealet.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen kvælstof
218-03-2019

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
318-03-2019

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2019

Medio april
50 kg N185 kg NS 27-4
418-03-2019

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2019

Medio april
100 kg N370 kg NS 27-4
518-03-2019

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2019

Medio april
150 kg N556 kg NS 27-4
618-03-2019

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2019

Medio april
200 kg N741 kg NS 27-4
718-03-2019

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
15-04-2019

Medio april
250 kg N926 kg NS 27-4
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  • I led 2-7 tildeles 50 kg N som NS 27-4 medio marts.
  • I led 3-7 tildeles restgødningen som NS 27-4 medio april.

SUGECELLER: Sugeceller er installeret af Aarhus Universitet i forsøget efter høst 2015. Der skal udtages vandprøver fra sugecellerne hver 20. dag i afstrømningsperioden. Intervallet mellem tapninger vil dog afhænge af nedbørsmængden i den forudgående periode.

GØDNING: Gødning leveres fra Teknologisk Institut.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0120-09-2018
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7
GRUNDVANDSSTAND cm.
 
P0205-10-2018, Jordprøver gentagelse 1
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 25-50 cm til Agrolab(pose).
FINSAND, % i jord 25-50 cm
GROVSAND, % i jord 25-50 cm
HUMUS, % i jord 25-50 cm
LER, % i jord 25-50 cm
SILT, % i jord 25-50 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 25-50 cm
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 50-75 cm til Agrolab(pose).
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
FINSAND, % i jord 50-75 cm
GROVSAND, % i jord 50-75 cm
HUMUS, % i jord 50-75 cm
LER, % i jord 50-75 cm
SILT, % i jord 50-75 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 50-75 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 75-100cm til Agrolab(pose).
FINSAND, % i jord 75-100 cm
GROVSAND, % i jord 75-100 cm
HUMUS, % i jord 75-100 cm
LER, % i jord 75-100 cm
SILT, % i jord 75-100 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 75-100 cm
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
P0305-10-2018, Jordprøver gentagelse 2
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
RT, 0 -25 cm dybde
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 25-50 cm til Agrolab(pose).
GROVSAND, % i jord 25-50 cm
FINSAND, % i jord 25-50 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 25-50 cm
SILT, % i jord 25-50 cm
LER, % i jord 25-50 cm
HUMUS, % i jord 25-50 cm
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 50-75 cm til Agrolab(pose).
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
LER, % i jord 50-75 cm
HUMUS, % i jord 50-75 cm
GROVSAND, % i jord 50-75 cm
FINSAND, % i jord 50-75 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 50-75 cm
SILT, % i jord 50-75 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 75-100cm til Agrolab(pose).
FINSAND, % i jord 75-100 cm
HUMUS, % i jord 75-100 cm
GROVSAND, % i jord 75-100 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 75-100 cm
SILT, % i jord 75-100 cm
LER, % i jord 75-100 cm
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
P0405-10-2018, Jordprøver gentagelse 3
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
KT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
FINSAND, % i jord 0-25 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 25-50 cm til Agrolab(pose).
FINSAND, % i jord 25-50 cm
GROVSAND, % i jord 25-50 cm
HUMUS, % i jord 25-50 cm
LER, % i jord 25-50 cm
SILT, % i jord 25-50 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 25-50 cm
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 50-75 cm til Agrolab(pose).
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
FINSAND, % i jord 50-75 cm
GROVSAND, % i jord 50-75 cm
HUMUS, % i jord 50-75 cm
LER, % i jord 50-75 cm
SILT, % i jord 50-75 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 50-75 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 75-100cm til Agrolab(pose).
FINSAND, % i jord 75-100 cm
GROVSAND, % i jord 75-100 cm
HUMUS, % i jord 75-100 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 75-100 cm
LER, % i jord 75-100 cm
SILT, % i jord 75-100 cm
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
P0505-10-2018, Jordprøver gentagelse 4
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
KT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 25-50 cm til Agrolab(pose).
FINSAND, % i jord 25-50 cm
HUMUS, % i jord 25-50 cm
GROVSAND, % i jord 25-50 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 25-50 cm
SILT, % i jord 25-50 cm
LER, % i jord 25-50 cm
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 50-75 cm til Agrolab(pose).
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
FINSAND, % i jord 50-75 cm
SILT, % i jord 50-75 cm
LER, % i jord 50-75 cm
HUMUS, % i jord 50-75 cm
GROVSAND, % i jord 50-75 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 50-75 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 75-100cm til Agrolab(pose).
GROVSAND, % i jord 75-100 cm
FINSAND, % i jord 75-100 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 75-100 cm
SILT, % i jord 75-100 cm
LER, % i jord 75-100 cm
HUMUS, % i jord 75-100 cm
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
P0605-10-2018
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7
GRUNDVANDSSTAND cm.
 
P0720-10-2018
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7
GRUNDVANDSSTAND cm.
 
P0805-11-2018
ledUdføres kun i følgende led: 1, 3, 5, 7
JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
ledUdføres kun i følgende led: 1, 3, 5, 7
JORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. Graveforespørgsel foretages
NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
N-MIN, 25-50 cm dybde
TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
ledUdføres kun i følgende led: 1, 3, 5, 7
JORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
N-MIN, 50-75 cm dybde
ledUdføres kun i følgende led: 1, 3, 5, 7
JORDPRØVE-UDT. N-min 75-100,AgroLab(plast).
Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
N-MIN, 75-100 cm dybde
TØRSTOF, % i jord 75-100 cm
NH4-N, ppm i jord 75-100 cm
NO3-N, ppm i jord 75-100 cm
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7
GRUNDVANDSSTAND cm.
 
P0920-11-2018
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7
GRUNDVANDSSTAND cm.
 
P1005-12-2018
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7
GRUNDVANDSSTAND cm.
 
P1120-12-2018
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7
GRUNDVANDSSTAND cm.
 
P1208-01-2019
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7
GRUNDVANDSSTAND cm.
 
P1325-01-2019
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7
GRUNDVANDSSTAND cm.
 
P1411-02-2019
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7
GRUNDVANDSSTAND cm.
 
P1527-02-2019
ledUdføres kun i følgende led: 4
JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
N-MIN, 0 -25 cm dybde
ledUdføres kun i følgende led: 4
JORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. Graveforespørgsel foretages
N-MIN, 25-50 cm dybde
NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
ledUdføres kun i følgende led: 4
JORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
N-MIN, 50-75 cm dybde
ledUdføres kun i følgende led: 4
JORDPRØVE-UDT. N-min 75-100,AgroLab(plast).
Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
N-MIN, 75-100 cm dybde
TØRSTOF, % i jord 75-100 cm
NO3-N, ppm i jord 75-100 cm
NH4-N, ppm i jord 75-100 cm
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7
GRUNDVANDSSTAND cm.
 
P1615-03-2019
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7
GRUNDVANDSSTAND cm.
 
P1731-03-2019
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7
GRUNDVANDSSTAND cm.
 
P1815-04-2019
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7
GRUNDVANDSSTAND cm.
 
P1901-05-2019
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelBRUNRUST % dækning.
 
ParcelGULRUST % dækning.
 
ParcelMELDUG % dækning.
 
ParcelSEPTORIA % dækning.
 
ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7
GRUNDVANDSSTAND cm.
 
P2020-05-2019
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelBRUNRUST % dækning.
 
ParcelGULRUST % dækning.
 
ParcelMELDUG % dækning.
 
ParcelSEPTORIA % dækning.
 
ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7
GRUNDVANDSSTAND cm.
 
P2110-06-2019
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelBRUNRUST % dækning.
 
ParcelGULRUST % dækning.
 
ParcelMELDUG % dækning.
 
ParcelSEPTORIA % dækning.
 
ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7
GRUNDVANDSSTAND cm.
 
P2230-06-2019
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelBRUNRUST % dækning.
 
ParcelGULRUST % dækning.
 
ParcelMELDUG % dækning.
 
ParcelSEPTORIA % dækning.
 
ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7
GRUNDVANDSSTAND cm.
 
P2320-07-2019
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7
GRUNDVANDSSTAND cm.
 
P2410-08-2019
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7
GRUNDVANDSSTAND cm.
 
P2531-08-2019
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 7
GRUNDVANDSSTAND cm.
 
P26Stadium 90, Ved høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel, der samles til en ledprøve og sendes til KKG. Se teksafsnit HØST.
HL-VÆGT, kg
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
VAND, % i kerne/frø
GLUTEN14, %
STIVELSE, % af tørstof
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

JORDPRØVER: Teksturjordprøverne der udtages i P01- P04 udtages på gentagelsesniveau. Det vil sige at der udtages en repræsentativ prøve pr. gentagelse i fire dybder.

Ved udtagning af N-min prøver må der ikke tages prøver i hele parcellen. Et området hvor sugecellen er placeres skal friholdes med 1 m til hver side for ikke at ødelægge slanger i forsøget. Der må ikke tages stik nær parcelgrænserne (1 m friholdes), da slangerne er ført til skabene i grænsen mellem to parceller. Placeringen af sugecellerne og slager kan ses i rapporten ”Etablering af forsøgsarealer med sugeceller”, Se "Etablering af forsøgsarealer med sugeceller til måling af nitratudvaskning"

VANDPRØVE: Forsøgsenheden udtager vandprøverne i henhold til. Vejledning i prøveudtagning fra sugecelle arealer: Udtagning af planteprøver til bestemmelse af arealbestemt næringsstofoptagelse.
Ved spørgsmål kontaktes Kristoffer Piil, SEGES.

Prøver nedfryses straks og opbevares på frost. Vandprøverne sendes til AgroLab Kiel, se adresse nedenfor:

AgroLab Agrar und Umwelt GmbH
Dr.- Hell-Str. 6
D-24107 Kiel
Germany


MÅLING AF GRUNDVANDSSTAND: Måling af grundvandsstand foretages ved måling af vandstanden i pejlerør i kanten af marken. Pejlingen foretages ved nedsænkning af en pejlefløjte. Dybden måles til overkant af pejlerøret, netop i den dybde hvor fløjten aktiveres. Der foretages en måling pr. gentagelse, der registres under led 1 i måleparameteren GRUNDVANDSSTAND.

VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Der gennemføres svampebedømmelser i forbindelse med at forsøget alligevel besøges ved udtagning af vandprøver. Svampebedømmelser foretages så vidt muligt i følgende vækststadier:
St. 31
St. 37-39
St. 55-61
St. 75

HØST: LFE 6 står for høst af forsøget. DER UDTAGES PRØVER PÅ LEDNIVEAU. Der indsendes 1 prøve á 1 kg pr. led til analyse på Koldkærgård.

Halm: Det er vigtigt, at halmen snittes og fordeles jævnt over hele parcellen eller fjernes helt umiddelbart efter høst. Under grundbehandlinger er både måleparameteren halm fjernet og halmsnittet oprettet. Slet den der ikke er aktuel.

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

MEDFINANSIERING: Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Miljø- og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af projektet.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Kristoffer Piil: 87 40 55 74 / 51 73 05 22 eller på mail: krp@seges.dk.
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk