Nordic Field Trial System Version: 1.1.7339.26369
070131719 KVÆLSTOFUDVASKNING kvælstofgødskning - FASTLIGGENDE Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 04-12-2019
Fordelingsdato: 28-08-2018
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge nitratudvaskningen og nitratudvaskningen ved stigende kvælstofgødskning (marginaludvaskningen). Desuden bestemmes det økonomisk optimale kvælstofniveau i vinterrug.

BAGGRUND: Effekten på nitratudvaskningen ved en ændret kvælstofgødskning baseres på ældre forsøgsresultater. Derfor er der behov for at gennemføre nye forsøg, hvor effekten af kvælstofgødskning på nitratudvaskningen bestemmes.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget placeres på JB4 uden tilførsel af husdyrgødning i et område med lav nedbør. Forsøget placeres hvor der tidligere har været gennemført forsøgene 070131010 til 070131016. Forsøgsplanen er startet "forfra" fordi designet ændres. Forsøgsarealet er fastliggende og følger markens sædskifte. Arealet har på dele af arealet været dyrket med mellemafgrøder i flere år. Der dyrkes vinterrug til høst 2019.

ANLÆGSDATA: Forsøget afmærkes ud til faste punkter i skel eller hegn eller ved hjælp af GPS, så det uden problemer kan genfindes.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Anlægsparcel minimum 100m2. Høstparcel minimum 64m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerPK 0-4-21 m. S, KemiraKun forsøg400 kg
Høst og bjærgningHalm-snitningKun forsøg
Halm fjernetKun forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GRUNDBEHANDLING: Ved manganmangel behandles med 2,5 kg Mangansulfat 32 og 0,2 l Agropol. Mangansulfat og Agopol skaffes lokalt. Angående håndtering af halm, se tekstafsnit HØST.

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Der må ikke tilføres anden gødning end forsøgsgødningen. Der behandles mod ukrudt, sygdomme og skadedyr som i den omgivende mark.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
103-04-2019

Ved såning
Ingen N
203-04-2019
Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
23-04-201940 kg N148 kg NS 27-4
303-04-2019
Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
23-04-201990 kg N333 kg NS 27-4
403-04-2019
Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
23-04-2019140 kg N518 kg NS 27-4
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Gødskning udføres af forsøgsværten.
  • Led 2-4 tildeles 40 kg N pr. ha ved såning.
  • Led 2-4 tildeles henholsvis 40, 90 og 140 kg N sidst i april.
FORSØGSGØDNING: NS 27-4 skaffes af landmanden.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0105-10-2018, Jordprøver gentagelse 1
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 25-50 cm til Agrolab(pose).
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
FINSAND, % i jord 25-50 cm
GROVSAND, % i jord 25-50 cm
HUMUS, % i jord 25-50 cm
LER, % i jord 25-50 cm
SILT, % i jord 25-50 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 25-50 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 50-75 cm til Agrolab(pose).
FINSAND, % i jord 50-75 cm
GROVSAND, % i jord 50-75 cm
HUMUS, % i jord 50-75 cm
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
LER, % i jord 50-75 cm
SILT, % i jord 50-75 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 50-75 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 75-100cm til Agrolab(pose).
FINSAND, % i jord 75-100 cm
GROVSAND, % i jord 75-100 cm
SILT, % i jord 75-100 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 75-100 cm
HUMUS, % i jord 75-100 cm
LER, % i jord 75-100 cm
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
P0205-10-2018, Jordprøver gentagelse 2
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
RT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
KT, 0 -25 cm dybde
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
FINSAND, % i jord 0-25 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 25-50 cm til Agrolab(pose).
FINSAND, % i jord 25-50 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 25-50 cm
SILT, % i jord 25-50 cm
LER, % i jord 25-50 cm
HUMUS, % i jord 25-50 cm
GROVSAND, % i jord 25-50 cm
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 50-75 cm til Agrolab(pose).
JB NR, ifg. teksturanalyse 50-75 cm
SILT, % i jord 50-75 cm
LER, % i jord 50-75 cm
FINSAND, % i jord 50-75 cm
HUMUS, % i jord 50-75 cm
GROVSAND, % i jord 50-75 cm
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 75-100cm til Agrolab(pose).
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
GROVSAND, % i jord 75-100 cm
FINSAND, % i jord 75-100 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 75-100 cm
SILT, % i jord 75-100 cm
LER, % i jord 75-100 cm
HUMUS, % i jord 75-100 cm
P0305-10-2018, Jordprøver gentagelse 3
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 25-50 cm til Agrolab(pose).
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
FINSAND, % i jord 25-50 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 25-50 cm
GROVSAND, % i jord 25-50 cm
HUMUS, % i jord 25-50 cm
LER, % i jord 25-50 cm
SILT, % i jord 25-50 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 50-75 cm til Agrolab(pose).
FINSAND, % i jord 50-75 cm
GROVSAND, % i jord 50-75 cm
HUMUS, % i jord 50-75 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 50-75 cm
LER, % i jord 50-75 cm
SILT, % i jord 50-75 cm
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 75-100cm til Agrolab(pose).
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
FINSAND, % i jord 75-100 cm
GROVSAND, % i jord 75-100 cm
HUMUS, % i jord 75-100 cm
LER, % i jord 75-100 cm
SILT, % i jord 75-100 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 75-100 cm
P0405-10-2018, Jordprøver gentagelse 4
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
RT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
KT, 0 -25 cm dybde
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
FINSAND, % i jord 0-25 cm
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 25-50 cm til Agrolab(pose).
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
FINSAND, % i jord 25-50 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 25-50 cm
SILT, % i jord 25-50 cm
LER, % i jord 25-50 cm
HUMUS, % i jord 25-50 cm
GROVSAND, % i jord 25-50 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 50-75 cm til Agrolab(pose).
FINSAND, % i jord 50-75 cm
HUMUS, % i jord 50-75 cm
GROVSAND, % i jord 50-75 cm
SILT, % i jord 50-75 cm
LER, % i jord 50-75 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 50-75 cm
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 75-100cm til Agrolab(pose).
FINSAND, % i jord 75-100 cm
GROVSAND, % i jord 75-100 cm
SILT, % i jord 75-100 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 75-100 cm
LER, % i jord 75-100 cm
HUMUS, % i jord 75-100 cm
ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
P0505-10-2018
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P0620-10-2018
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P0705-11-2018
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P0820-11-2018
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P0905-12-2018
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P1020-12-2018
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P1108-01-2019
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P1225-01-2019
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P1311-02-2019
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P1427-02-2019
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P1515-03-2019
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P1631-03-2019
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P1715-04-2019
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P1801-05-2019
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P1920-05-2019
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P2010-06-2019
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P2130-06-2019
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P2220-07-2019
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P2310-08-2019
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P24Stadium 89, Høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
OBS Parcelprøver Prøvestørrelse: 600 g fra hver parcel
HL-VÆGT, kg
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
VAND, % i kerne/frø
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 
P2531-08-2019
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P2620-09-2019
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde


TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

VANDPRØVE: Alle vandprøver udtages af forsøgsvært og nedfryses straks efter prøvetagning. SEGES afhenter prøverne og sørger for, at de sendes til AgroLab Kiel, se adresse nedenfor:

AgroLab Agrar und Umwelt GmbH
Dr.- Hell-Str. 6
D-24107 Kiel
Germany


JORDPRØVER: Teksturjordprøverne der udtages i P01- P04 udtages på gentagelsesniveau. Det vil sige at der udtages en repræsentativ prøve pr. gentagelse i fire dybder.

Ved udtagning at jordprøver må der IKKE tages prøver i hele parcellen. Det området hvor sugecellen er placeret skal friholdes med 1 m til hver side for ikke at ødelægge slanger i forsøget.

HØST: LFE 15 står for høst af forsøget. DER UDTAGES PRØVER PÅ PARCELNIVEAU. Der indsendes 1 prøve á 600 g pr. parcel til analyse på Koldkærgård.

Halm: Det er vigtigt, at halmen snittes og fordeles jævnt over hele parcellen eller fjernes helt umiddelbart efter høst. Under grundbehandlinger er både måleparameteren halm fjernet og halmsnittet oprettet. Slet den der ikke er aktuel.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Kristoffer Piil: 87 40 55 74 / 51 73 05 22 eller på mail: krp@seges.dk.
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk