Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
040141818 Bladgødskning af stivelseskartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 07-05-2018
Fordelingsdato: 14-04-2018
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge strategien for eftergødskning af stivelseskartofler. Herunder at undersøge, om gentagne tilførsler af små mængder kvælstof i bladgødning kan være en fordel.

BAGGRUND: Som alternativ til udbringning af al kvælstof ved lægning, kan man vælge at tilføre en del af kvælstoffet i vækstsæsonen. Det vil reducere risikoen for nitratudvaskning efter gødningstilførslen, og man får mulighed for at justere kvælstoftilførslen. Hvis en del af kvælstoffet tilføres som blad-gødskning (i disse forsøg med kompleksbundet amidkvælstof), kan der opnås en hurtig kvælstofvirkning, og effekten er uafhængig af efterfølgende regn eller vanding.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal anlægges på vandet JB 1. Reaktionstallet skal være 5,7-6,0, fosfortallet 3-4, kalitallet ca. 7 og magnesiumtallet 4-5.

ANLÆGSDATA: Høstparcel minimum 2 rækker på i alt 15 m2, Bruttoparcel 6 rækker med en parcellængde der sikre at der sker en ensartet udbringning af forsøgsbehandlingerne i hele nettoparcellens længde.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 45m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg
FungiciderMonceren FS 250Kun forsøg1 l
HandelsgødningerTripelsuperfosf.20 SKun forsøg100 kg

GRUNDBEHANDLING: Der tilføres 100 kg tripelsuperfosfat til hele forsøgsarealet inden lægning. derudover må der ikke tilføres anden gødning end forsøgsbehandlingerne.
Der bejdses med 1 l Monceren ved lægning.

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Ukrudt, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Gødning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-04-2018
Før lægning
24 kg P120 kg Tripelsuperfosf.20 S
Bredspredt
230 kg K920 kg Patentkali
Bredspredt
15-04-2018
Ved lægning
200 kg N741 kg NS 27-4
Placeret
215-04-2018
Før lægning
24 kg P120 kg Tripelsuperfosf.20 S
Bredspredt
230 kg K920 kg Patentkali
Bredspredt
15-04-2018
Ved lægning
100 kg N370 kg NS 27-4
Placeret
20-06-2018100 kg N370 kg NS 27-4
Bredspredt
315-04-2018
Før lægning
24 kg P120 kg Tripelsuperfosf.20 S
Bredspredt
230 kg K920 kg Patentkali
Bredspredt
15-04-2018
Ved lægning
100 kg N370 kg NS 27-4
Placeret
20-06-201860 kg N222 kg NS 27-4
Bredspredt
10-07-201810 kg N56 kg Flex Foliar N-18
20-07-201810 kg N56 kg Flex Foliar N-18
30-07-201810 kg N56 kg Flex Foliar N-18
10-08-201810 kg N56 kg Flex Foliar N-18
415-04-2018
Før lægning
123 kg K492 kg Patentkali
Bredspredt
15-04-2018
Ved lægning
100 kg N714 kg YaraMila 14-3-15
Placeret
21 kg P
107 kg K
20-06-2018100 kg N370 kg NS 27-4
Bredspredt
515-04-2018
Før lægning
123 kg K492 kg Patentkali
Bredspredt
15-04-2018
Ved lægning
100 kg N714 kg YaraMila 14-3-15
Placeret
21 kg P
107 kg K
20-06-201860 kg N222 kg NS 27-4
Bredspredt
10-07-201810 kg N56 kg Flex Foliar N-18
20-07-201810 kg N56 kg Flex Foliar N-18
30-07-201810 kg N56 kg Flex Foliar N-18
10-08-201810 kg N56 kg Flex Foliar N-18
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Lægning:
Der lægges svarende til 45.000 planter pr. ha

Gødskning før lægning:
 • Led 1, 2 og 3 tilføres 24 kg P i bredspredt triplesuperfosfat
 • Led 1, 2 og 3 tilføres 230 kg K i bredspredt patentkali
 • Led 4 og 5 123 kg K i bredspredt patentkali

  Gødskning ved lægning:
 • I led 1 placeres 200 kg N i NS 27-4
 • I led 2 og 3 placeres 100 kg N i NS 27-4
 • I led 4 og 5 placeres 100 kg N i NPK 14-3-15

  Gødskning ca. 20. juni:
 • I led 2 og 4 bredspredes 100 kg N i NS 27-4
 • I led 3 og 5 bredspredes 60 kg N i NS 27-4

  Bladgødskning fra 10. juli og frem:
  15-20 dage efter gødskningen den 20. juni i led 2-5 gennemføres første bladgødskning med Flex Foliar N18. Gødningen tildeles rent eller i blanding med vand i gødning:vand-forholdet 1:3 og så der udbringes 200 liter /ha af blandingen. Gødningen udbringes på nogenlunde tørre blade (eller i det mindste iKKE på blade med så meget fugt at gødningen kan dryppe af) og heller ikke på dugvåde blade forud for en varm solskinsdag. Gødningen kan derfor med fordel udbringes sidst på eftermiddagen med helt almindelige fladsprededyser og almindeligt tryk (ca. 2,5-3 bar). Tilførsel af bladgødskning foretages i alt fire gange med ca. 10 dages mellemrum.

 • LÆGGEMATERIALE: Stivelseskartofler af sorten Kuras leveres fra KMC.

  GØDNING: Tripelsuperfosfat til grundgødskning skaffes lokalt. Gødning til forsøgsbehandlingerne leveres fra Teknologisk Institut.

  KEMI: Skaffes lokalt
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-04-2018, Før anlæg
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  P0201-09-2018, Ved begyndende afmodning
  ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
   
  P0315-09-2018, Det bedst mulige tidspunkt for bedømmelse af skimmel inden høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  P0401-10-2018, Ved optagning
  ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
   
  ParcelKARTOFFEL-PRØVE til KMC.
  Prøvestørrelse 10 kg knolde. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
  STIVELSE, % af råvare


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Lotte Buch (ltb@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  PRØVEUDTAGNING: Fra hver parcel udtages en knoldprøve på 10 kg. Prøverne og følgesedlerne sendes til KMC

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Torkild Birkmose: 30 31 39 77 eller på mail: tsb@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  16-04-2018Der er oprettet grundbehandling med Tripelsuperfosfat. Grundbehandling og tekstafsnit er rettet til.(RJE)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Monceren FS 250 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk